Ръководството на АИКБ обсъди с Министерство на икономиката приоритетите на българското председателство

Изготвянето на стратегия за индустриална политика на Европейския съюз ще бъде един от приоритетите в рамките на българското председателство на Съвета на ЕС в сектор „Икономика“. Разискванията за подобен документ вече са започнали в Съюза и имат подкрепата на всички страни-членки. Това стана ясно по време на среща на заместник-министъра на икономиката Александър Манолев с ръководството на Асоциацията на индустриалния капитал в България. В срещата участваха председателят на Асоциацията Васил Велев, нейният изпълнителен директор Добрин Иванов и Елеонора Негулова, член на Националния съвет на АИКБ и председател на Национално сдружение на малкия и среден бизнес.

Участниците в срещата запознаха заместник-министър Манолев с планираните събития от АИКБ при подготовката и осъществяването на Председателството на ЕС. Първата среща, за която Асоциацията има ангажимент, е среща на групата на работодателите на Европейския икономически и социален комитет в София на 22 и 23 март 2018 г. Работната тема на форума е „Липсата на умения – пречка пред конкурентоспособността на европейския бизнес”.

Второто планирано събитие по време на Председателството на ЕС е под егидата на Европейския център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес, съвместно с Международния координационен съвет на организациите на работодателите от Централна и Източна Европа и Азия, и то ще се проведе на 1 юни 2018 г.

Предложението на АИКБ относно приоритетите на българското председателство на ЕС е при подготовката на законодателната рамка на програмния период 2021- 2027 г. да се работи по ревизията на дефиницията за малки и средни предприятия. Председателят на Асоциацията Васил Велев препоръча на държавните институции да бъдат настоятелни, въпреки че Европейската комисия декларира, че не иска да преразгледа една или друга своя позиция. Той сподели, че усилието да отворят наново темата за дефиницията на малко и средно предприятие в ЕС е отнело една година на представителите на АИКБ, но въпреки отказите на ЕК за разговори по проблема, е започнала процедура по преразглеждане на дефиницията.

Бизнесът настоява да се обърне и внимание на ниво ЕС за предотвратяване случаите на свръх регулация – тема, която често касае националното законодателство на страните-членки. „Вече е приета Декларация на страните от Вишеградската четворка и България, Румъния, Словения и Хърватия в тази посока и имаме обща позиция на 8 страни-членки, която ще защитаваме на ниво ЕС“, информира зам.-министър Александър Манолев.

Министерството на икономиката ще подкрепи работодателските организации за включване в дневния ред на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност на обсъждането на мерки срещу задълбочаващия се недостиг на човешки ресурси за европейската икономика и по въвеждането на законов ангажимент за спазване на принципите на Акта за малкия бизнес „мисли първо за малките“ и „само веднъж“ на Европейско, национално и регионално равнище, стана ясно по време на срещата. Други теми, които могат да залегнат в дневния ред на Съвета са ревизия на регламентите за държавна помощ, въвеждане в реално действие на принципа за партньорство и управление на множество равнища, както и разглеждане на услугите от общ интерес като възможност за подобряване на социалната и териториална кохезия и насърчаване на икономическия растеж.

Прилагаме прессъобщение в PDF и MS Word формат.