Сигнал до ЕК относно нарушения по чл. 15, 21 и 22 от Закона за защита на конкуренцията

На 1-ви август 2019 г. в деловодството на Главна дирекция „Конкурентоспособност“ на Европейската комисия и в Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) беше изпратен сигнал от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) относно нарушенията в сектор енергетика.

Сигналът бе изпратен на 22 юли и до Комисията за защита на конкуренцията и се отнася за нарушения по чл. 15, 21 и 22 от Закона за защита на конкуренцията.

За повече информация и пълния текст на сигнала следвайте горните хипер-връзки.