Системата за превенция на здравето на работещите у нас има нужда от сериозно подобряване

Системата за превенция на здравето на работещите у нас има нужда от сериозно подобряване. За това говорят повишаването на общата заболеваемост, непрестанно нарастващия дял на работещите с трайно намалена работоспособност и по-честите отсъствия от работа в следствие на заболявания. Това заяви изпълнителният директор на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Добрин Иванов по време на семинар на тема „Европейски модел на превенция на здравето на работещите“.

Според Добрин Иванов политиката за превенция трябва да започва още с проектирането на работните места, избора на оборудване, методите и организацията на трудовия процес. По думите му сериозно внимание трябва да се обърне на идентифицирането на източниците и оценка на въздействието на вредни за здравето и безопасността фактори от работната среда. Системният здравен мониторинг и профилактиката са другите два основополагащи фактора за изграждане на качествена и ефективна система за превенция на здравето на работещите.

„В момента в България превенцията на здравето при работа се базира на остарял подход и методи. Отсъства ранна разкриваемост на заболяванията, много малко от профилактичните прегледи са насочени към въздействието на условията на труд върху здравето на работещите, липсва отговорност за качеството на резултатите от прегледите, няма препоръки за рехабилитации и включване на работещите с намалена работоспособност в трудовия процес. Необходимо е да се въведат съвременни методи на профилактика, стандарти за обхват и съдържание на прегледите и изследванията за съответните рискови фактори, с изисквания за апаратурата и квалификацията на специалистите. Това бе и причината АИКБ да подкрепи създаването на Център за превенция на здравето“, заяви още Добрин Иванов.

Центърът за превенция  на здравето е създаден в средата на 2017 г. по модел на немските и австрийските центрове за превенция на здравето, с подкрепата на АИКБ и Асоциацията по трудова медицина. Задачата му е системно и ангажирано здравно наблюдение – периодични скринингови прегледи и изследвания за ранно диагностициране на здравни проблеми, навременно адекватно лечение при необходимост, динамично системно наблюдение на лицата с проблеми. Центърът е обзаведен със съвременна медицинска апаратура, изискваща се от съответните медицински стандарти.

Оценка на проблемите на превенцията на здравето в страната и възможностите, които се откриват с въвеждането на Европейските норми и практики направиха доц. д-р Кирил Карамфилов, Медицински университет-София, и д-р Петя Георева, дм, управител на ЦПЗ.

По време на семинара представители на Центъра за превантивна медицина и трудова медицина – PAPmed – Берлин представиха нормативната уредба в областта на превенцията на здравето на работещите в Германия, задълженията на работодателите, работещите и лекарите, както и практиките и стандартите за провеждане на профилактични прегледи.

Специалисти от Центъра за превенция на здравето демонстрираха и съвременни скринингови методи и апаратура за прегледи и изследвания във връзка с условията на труд.