Специално внимание към взаимодействието между наука и бизнес

Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев и изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов се срещнаха с акад. Юлиан Ревалски – председател на Българската академия на науките (БАН). На срещата бяха обсъдени възможности за сътрудничество, като и двете страни обърнаха специално внимание на взаимодействието между наука и бизнес и на подкрепата на бизнеса за приложни изследвания.

По време на срещата Васил Велев заяви, че АИКБ подкрепя развитието на фундаменталните изследвания чрез публични инвестиции. Според бизнеса науката, наред с образованието, трябва да е сред основните приоритети, подчерта той.

Без устойчиво и предвидимо публично финансиране няма как да се привличат млади хора към науката и да се изгради основа за успешни изследвания, изтъкна председателят на БАН. За да може БАН да разчита на проектно финансиране, трябва да развива фундаментални науки и изследвания на високо ниво, посочи той. Акад. Юлиан Ревалски също припомни, че 40% от бюджета на БАН идва по линия на проекти.

На срещата беше обсъдена и идеята АИКБ да съдейства за популяризирането на започналата в началото на годината кампания „БАН представя своите институти“, която цели да покаже дейността на научните звена в Академията пред широката общественост. Сред целите на тази инициатива е да се привлече вниманието както на бизнеса, така и на младите хора към науката и изследователската дейност. В хода на разговора се очерта възможност АИКБ да помогне за нейното осъществяване на регионално ниво.

Вижте ПРЕССЪОБЩЕНИЕ за събитието.