Среща със Съюза на производителите и предприемачите на Туркменистан

Председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев се срещна с ръководителя на международния отдел на Съюза на производителите и предприемачите на Туркменистан Нурмухаммет Оразов.

Обсъдени бяха възможности за сътрудничество между организациите, както и перспективите за съвместни инвестиции на българския и туркменистанския бизнес в азиатската държава. В качеството си на ротационен председател на Международния координационен съвет на организацията на работодателите (МКСОР) г-н Велев отправи покана към Съюза на производителите и предприемачите на Туркменистан за членство в МКСОР.

Предложението беше посрещнато с голям интерес и бяха очертани следващите стъпки за осъществяването му.