Среща с ръководството на Комисията по икономическа политика и туризъм

Взаимодействието между законодателната власт и бизнеса обсъдиха членовете на Международния координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР) и ръководството на Комисията по икономическа политика и туризъм в 43-то Народно събрание.

Членовете на МКСОР, чийто ротационен председател за 2016 г. е Асоциация на индустриалния капитал в България, се срещнаха с ръководството на Комисията по икономическа политика и туризъм на 43-то Народно събрание. Председателят на Комисията г-н Петър Кънев запозна гостите с начина, по който тя функционира. Той изрази съжаление, че поради служебна ангажираност не е успял да участва във вчерашната международна кръгла маса „Икономика на светло“, но подчерта важността на темата и сподели, че с интерес се е запознал с актуалното число на Композитния индекс „Икономика на светло“.

Заместник-председателят на Комисията г-жа Даниела Савеклиева акцентира на привлекателността на България като туристическа дестинация и подчерта стремежа и усилията на Комисията да бъде полезна на бизнеса.

Г-н Александър Шохин, председател на Руския съюз на индустриалците и предприемачите сподели мнение, че дори да има някакви политически несъгласия, е нужно да бъде постигната синхронизация между Русия и Европейския съюз по редица технически въпроси, засягащи бизнеса.

Членовете на МКСОР се включиха активно в дискусията, като споделиха опита на страните си във взаимодействието между законодателната власт и бизнеса. Сред разискваните теми бяха още начина, по който се прави оценка на въздействието на даден законопроект, преди да бъде приет, както и ролята и мястото на малките и средни предприятия в икономиката на страните и възможността й да въздейства върху политиките.

Членовете на МКСОР имаха възможност да разгледат парламентарната сграда и дори да наблюдават на живо част от днешното пленарно заседание.