Становище на АИКБ относно предложените от МФ изменения и допълнения на данъчните закони

Днес Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) разпространи становище относно предложените от Министерство на финансите изменения и допълнения на данъчните закони за 2017 г. със ЗИД на ДОПК и ЗИД на ЗАДС. Становището е внесено и по официален път в деловодството на Министерство на финансите.

В документа се изказва удовлетворение от факта, че в средата на месец септември МФ предложи на обществено обсъждане предложението си за изменение и допълнение на данъчните закони за 2017 г. Ранното публикуване и по-дългия срок за обществено обсъждане дават възможност на бизнеса и всички заинтересовани страни внимателно да прегледат предложенията и да изразят своите становища. Така ще бъде избегната създадената в края на 2015 г. ситуация, когато с предложенията за изменение на данъчните закони за 2016 г. беше предвидено въвеждането на т.нар. „данък уикенд“ без разяснения и достатъчно обсъждания и без изготвена оценка на въздействието на новите разпоредби.

Общият преглед на предложенията за изменение и допълнение на данъчните закони показва, че през 2017 г. МФ не предвижда увеличение на данъчната тежест, както и не предлага въвеждането на нови данъци, а голяма част от предлаганите промени са в посока ограничаване на „сивата“ икономика, което заслужава одобрение и подкрепа.

След внимателен преглед на предложените изменения и допълнения на данъчните закони за 2017 г. АИКБ дава следното становище.

Пълният текст на документа може да изтеглите ТУК.