Срещи и участия

Съдът отмени Постановление № 419/17.12.2014 г. на Министерския съвет на Република България за определяне на нови размери на минималната работна заплата за 2015 г.

20.05.2015

Със свое решение от 19 май 2015 г. Върховният административен съд (ВАС) отмени Постановление № 419/17.12.2014 г. на Министерския съвет на Република България за определяне на нови размери на минималната работна заплата (МРЗ) за 2015 г.(обн., ДВ. бр. 105/2014 г.). Делото беше заведено от национално представителните работодателски организации Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) и Българска търговско-промишлена палата (БТПП).

 

 

Обновление на органите на управление и членския състав на АИКБ

18.05.2015

На 15.05.2015 г. се проведе заседание на Общото събрание на членовете на Асоциация на индустриалния капитал в България. По време на общото събрание бяха приети финансовите отчети на АИКБ, бюджетът за 2015 г., докладът на Контролния съвет, както и бяха направени промени в устава на Сдружението. Общото събрание на Асоциацията извърши промени в състава на Управителния и Националния съвет на АИКБ в съответствие с приетите нови членове – над 500 предприятия и организации, в това число 10 браншови организации. В новоприетите членове работят над 33 000 заети лица. Това за пореден път показа, че АИКБ, освен най-широко представителна, е и най-динамично развиващата се национално представителна работодателска организация.

 

 

Наближава крайния срок за набирането на номинациите за наградите „Икономика на светло“

13.05.2015

Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. По този начин АИКБ цели да повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни действия в тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.

 

 

Бизнес събитието на годината наближава – Букурещ, 9-ти Юни 2015

12.05.2015

  • Искате ли да РАЗРАСТВАТЕ своя бизнес без това да се отразява на текущите задачи? • Имате ли нужда от повече от най-ценния ресурс – ВРЕМЕ? • Трябват ли ви повече СВОБОДНИ ПАРИ в банковата сметка? • Имате ли желание нещата да се случват точно както ги искате по-често: да УБЕЖДАВАТЕ? SEE Growth Summit 2015 е точно за вас!!!

 

 

Стимули и санкции за изсветляване на икономиката, предлага ИСС

29.04.2015

Защита на трудовите и социални права на работещите в неформалната икономика, улесняване на процеса на „изсветляване“ за работодателите, за да се намали по-рязко делът на неформалната икономика, са част от предложенията в становището на Икономическия и социален съвет „Ограничаване и превенция на неформалната икономика в България като възможност за стимулиране на растежа и заетостта“.

 

 

Заключителна преконференция по проект „Управление за ефективно професионално образование”

28.04.2015

Министерството на образованието и науката изпълнява проект „Нова възможност за моето бъдеще“, финансиран по ОПРЧР, който има за цел да създаде и тества система за валидиране на придобити извън образователната система знания, умения и компетентности по професии. Проектът е със срок на изпълнение 2013-2015 г. и се изпълнява в партньорство с Националната агенция за професионално образование и обучение, национално представени организации на работниците и служителите и на работодателите организации.

 

 

Позиция на АИКБ по повод внесения в Народното събрание проект на ЗИД на Закона за адвокатурата

19.04.2015

По повод внесения в Народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, предизвикал нееднозначна обществена реакция, Асоциация на индустриалния капитал в България изразява своите сериозни резерви и притеснения от възможните неблагоприятни последици от отделни предлагани промени за бизнес средата и инвестиционната активност

 

 

УСЛУГИТЕ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС В БЪЛГАРСКИ РЪЦЕ

15.04.2015

Д-р Милена Ангелова – главен секретар на АИКБ бе избрана вчера за Председател на Постоянната група за Услуги от общ интерес на Европейския икономически и социален комитет за мандата 2015 – 2018 г.

 

 

Среща между председателя на УС на АИКБ и посланика на Република Казахстан

09.04.2015

Председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България г-н Васил Велев се срещна на 8 април с ръководителя на дипломатическата мисия на Република Казахстан в Република България Н. Пр. Темиртай Избастин. Повод за срещата бе предстоящото заседание на Международния координационен съвет на организациите на работодателите* (МКСОР), което ще се проведе на 7 юли 2015 г. в гр. Варна. Ротационен председател на МКСОР е г-н Кадир Байкенов, председател на Конфедерацията на работодателите на Република Казахстан и в тази връзка бе обсъден ходът на подготовката на заседанието.

 

 

Важни промени в нормативната уредба не следва да се предприемат прибързано, а само след обществено обсъждане и внимателна оценка на въздействието

06.04.2015

По повод на широко дискутираните в българското общество проекти на закони за изменение и допълнение на Гражданско – процесуалния кодекс (приет на първо четене от НС) и Наказателно – процесуалния кодекс (оттеглен от вносителите), днес, 6 април 2015 г., се проведе среща между ръководството на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Главния прокурор на Република България.

 

 

Позиция на АИКБ, БСК и КРИБ във връзка с публично оповестените виждания на МТСП за пенсионна реформа

03.04.2015

Представителните организации на работодателите в България изразяват своята изключителна неудовлетвореност и разочарование от изложените от МТСП виждания за пенсионна реформа. Със съжаление констатираме отказ от програмните намерения на партиите в коалиционното правителство, прокламирани по време на последната изборна кампания, както и откровеното несъобразяване с многократно представяни и аргументирани предложения на организациите на работодателите.

 

 

АИКБ удостои НАПОО с почетния знак на АИКБ за изключителни заслуги за ползотворното сътрудничество между двете организации и за принос в развитието на професионалното образование и обучение в България

24.03.2015

Като израз на признателност и благодарност за АИКБ удостои НАПОО с почетния знак на АИКБ за изключителни заслуги за ползотворното сътрудничество между двете организации и за принос в развитието на професионалното образование и обучение в Република България.

 

 

Перспективите пред европейския социален диалог обсъдиха вицепремиера г-н Ивайло Калфин и председателя на групата на работодателите на ЕИСК г-н Яцек Кравчик

12.03.2015

Председателят на групата на работодателите на Европейския икономически и социален комитет г-н Яцек Кравчик се срещна вчера с вицепремиера г-н Ивайло Калфин. На срещата присъстваха: г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ, д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и заместник – председател на Групата на работодателите на ЕИСК, г-н Гълъб Донев, заместник-министър на труда и социалната политика на Република България, д-р Елка Димитрова, директор на Дирекция „Политика на пазара на труда“.

 

 

Председателят на групата на работодателите на ЕИСК г-н Яцек Кравчик обсъди предложенията на бизнеса за повишаване на конкурентоспособността на икономиката със заместник-министъра на икономиката г-н Любен Петров

12.03.2015

Председателят на групата на работодателите на Европейския икономически и социален комитет г-н Яцек Кравчик се срещна вчера със заместник-министъра на икономиката г-н Любен Петров. На срещата присъстваха и г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ, и д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и заместник – председател на Групата на работодателите на ЕИСК.

 

 

С НАД 150 МЛН. ЛВ. Е НАМАЛЯЛА ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА КОМПАНИИТЕ, ТЪРГУВАНИ НА БФБ, СЛЕД ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗСПЗЗ

26.02.2015

БФБ и 7 бизнес организации информираха европейските институции за проблемите пред инвеститорите в България. С над 150 млн. лв. е намаляла пазарната стойност на компаниите, търгувани на Българската фондова борса (БФБ), само за две седмици от гласуването на последните промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). На тази стойност възлиза директната загуба за участниците на пазара, а именно пенсионните фондове, взаимните фондове, инвестиционните посредници, хилядите хора, които са решили да си купят акции, за да предпазят стойността на парите си.

 

 

Още една стъпка напред в сътрудничеството между образованието и бизнеса

25.02.2015

На 25 февруари 2015 г., Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) сключиха „Рамково споразумение за сътрудничество“.

 

 

Основни предложения на НПРО за усъвършенстване на пенсионния модел и развитие на пенсионната система

24.02.2015

Национално представителните организации на работодателите в страната изпратиха основни предложения за усъвършенстване на пенсионния модел и развитие на пенсионната система до вицепремиера г-н Ивайло Калфин.

 

 

АИКБ предлага въпросите за новия дълг на държавата от 8 милиарда EUR да се обсъдят в Националния съвет за тристранно сътрудничество

21.02.2015

На 20 февруари 2015 г. се проведе заседание на Управителния съвет на АИКБ, на което бяха обсъдени важни за бизнеса и икономиката на страната въпроси. Дискутирана бе позицията на АИКБ по пенсионната реформа като членовете на УС на АИКБ се обединиха около мнението, че четирите важни въпроса за работодателите, свързани с пенсионната реформа са: запазване на данъчно-осигурителната тежест; запазване на тристълбовата структура на осигурителната система, в това число и задължителния характер на капиталовия стълб; увеличаване на възрастта за пенсиониране за всички категории труд с по-ускорена стъпка от предлаганата от МТСП и ограничаване на ранното пенсиониране; ограничаване на злоупотребите и подобряване на работата при определянето и отпускането на пенсиите за инвалидност и медицинската експертиза на работоспособността.

 

 

ОТВОРЕНО ПИСМО ОТНОСНО СЪСТОЯНИЕТО НА ТРИСТРАННИЯ ДИАЛОГ В СТРАНАТА

10.02.2015

Национално представителните работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, изразяват силна загриженост за състоянието на социалния диалог в България. Вече два месеца и половина (от 28 ноември 2014 г.) Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) не се е събирал на редовни заседания, а в същото време се приемат ключови за социалната и икономическата политика решения, вкл. законодателни. Драстичен пример в това отношение са приетите в края на месец декември 2014 г. промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), въвеждащи т. нар. „право на свободен избор“ между универсалните пенсионни фондове и Националния осигурителен институт. Вследствие на обществения натиск, Министерство на финансите промени първоначалната си позиция и преди дни представи нов законопроект за промени на КСО. За съжаление обаче и по него все още не е стартирала официална процедура на обсъждане в рамките на НСТС, а диалогът се води задочно, чрез медиите и като индивидуална инициатива само на едната страна от социалните партньори.

 

 

Тревожното състояние на социалния диалог провокира среща на работодателските организации

09.02.2015

Обща позиция по пенсионната реформа подготвят национално представителните организации на работодателите в България. Позициите си по ключови въпроси за развитието на социалния диалог в България и необходимите промени за подобряване на условията за бизнес у нас обсъдиха на първата си работна среща след парламентарните избори от октомври м.г. четирите национално представителни работодателски организации – Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

 

 

АИКБ изпрати предложения до министъра на финансите г-н Владислав Горанов във връзка с важните проблеми по усъвършенстване на пенсионния модел и развитие на пенсионната система

06.02.2015

Във връзка с необходимостта от оптимизиране на българския пенсионен модел и постигане на трайни и удачни решения за развитие на пенсионната система като цяло, Управителният съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България счита, че обсъжданите въпроси, изискващи неотложни решения, следва да бъдат разширени и допълнени, за да се постигне балансиран и съобразен с европейските и световни добри практики модел. Важни проблеми, които не са обхванати задълбочено от дискусията в работната група по усъвършенстване на пенсионния модел и развитие на пенсионната система и чието разглеждане е належащо, бяха изпратени днес до министъра на финансите г-н Владислав Горанов.

 

 

Има ли „големи“ и „малки“ в социалното партньорство и има ли полза от този спор?

18.01.2015

В интервю пред радио К2 от 17 януари 2015 г., публикувано и от агенция ПИК , председателят на КРИБ, г-н Кирил Домусчиев отново повдига въпроса за представителността и за състоятелността на работодателските организации в България. В публикацията, разговорът на г-н Домусчиев с журналистката Илиана Беновска е частично предаден дословно, частично преразказан. Тук привеждаме публикуваното, така както е поместено в „ПИК“ и е разпратено по електронните пощи на журналистите:

 

 

Позиция на АИКБ по спорните промени в пенсионния модел

22.12.2014

Управителният съвет на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) заявява позицията си, че гласуваната от Народното събрание възможност гражданите да прехвърлят партидите си от универсалните пенсионни фондове (УПФ) от втория стълб на общественото осигуряване към първия стълби, иначе казано към НОИ (§ 3 от ЗБДОО, с който се приемат изменения в КСО) е принципно погрешна и създава големи рискове за състоянието на социално- осигурителната система, на капиталовия и финансовия пазар, на инвестиционния климат.

 

 

Писмо относно зачестилите спекулации в публичното пространство относно представителността на работодателските организации

17.12.2014

АИКБ с дълбоко съжаление отбелязва зачестилите случаи на изнасяне на невярна, с неточно съдържание информация и негативни спекулации в средствата за масово осведомяване по отношение на представителността на национално представителните организации на работодателите в България.

 

 

Позиция на АИКБ, БАДДПО, БАЛИП, БАУД, АДСИЦ и АДВИБ относно намеренията на правителството, обявени в медиите, за промени в Кодекса за социално осигуряване

16.12.2014

От името на членовете ни и като представителни професионални организации, Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), Асоциацията на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ), за нас е важно да Ви информираме за позицията ни относно намеренията на правителството, обявени в медиите, за промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които ще пренасочат към Националния осигурителен институт (НОИ) осигурителните вноски, които осигурените лица и работодателите понастоящем превеждат на универсалните пенсионни фондове, ще премахнат индивидуалните партиди на осигурените и на практика ще заличат модерния капиталов принцип на функциониране на пенсионната система, съответстващ на пазарния модел на националното стопанство и ще върнат страната към чисто солидарен модел на пенсионно осигуряване, който не може да реши сложните проблеми, с които системата за социално осигуряване се сблъсква.

 

 

Писма-покани за провеждане на работна среща от национално представителните организации на работодателите за среща с Министър-председателя на Република България и Коалиция „Реформаторски блок“

15.12.2014

Бяхме информирани чрез медиите за проведена среща между министър-председателя на Република България и двата български синдиката, без участието на представителните работодателски организации. По този повод ние, българските работодатели, се обръщаме към Вас с покана за провеждане на работна среща, на която да обсъдим необходими и неотложни мерки за гарантиране на финансовата стабилност и икономическия растеж на страната ни и да направим опит за балансиране на отношението и подхода към всички социални партньори.

 

 

Асоциация на индустриалния капитал в България получи специална награда от Агенция по заетостта за изпълнението на Националния план за действие по заетостта през 2014 г.

12.12.2014

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) получи две награди от Агенция по заетостта на проведената вчера единадесета годишна церемония „Работодател на годината” в хотел „Рамада София”. В награждаването участваха заместник-министрите на труда и социалната политика г-н Гълъб Донев, г-жа Зорница Русинова и г-н Лазар Лазаров и изпълнителният директор на Агенцията по заетостта д-р Асен Ангелов.

 

 

Д-р Милена Ангелова е преизбрана за заместник-председател на Европейски център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (СЕЕР)

12.12.2014

Днес, 12 декември 2014 г., д-р Милена Ангелова – главен секретар на АИКБ с пълно единодушие бе избрана за заместник-председател на CEEP (Европейски център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес) по време на Общото събрание на организацията, проведено в Рим. Д-р Ангелова за втори път е избрана на този висок пост, заеман за пръв път от български представител, в една от двете работодателски организации – социални партньори на Европейската комисия.

 

 

Декларация на национално представителните организации на работодателите в България

11.12.2014

Ние, представителните организации на българските работодатели с тревога констатираме засиления натиск върху компетентните институци за промени в основни параметри на проектите на закони за Държавния бюджет на Република България и за Бюджета на държавното обществено осигуряване.

 

 

Пълна подкрепа от министър Лукарски получиха предложенията на бизнеса за по-добро развитие на икономиката в страната

11.12.2014

Ръководството на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) се срещна вчера с министъра на икономиката Божидар Лукарски. На срещата присъстваха и зам.-министрите на икономиката Даниела Везиева и Любен Петров.

 

 

Обръщение на национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите към 43-то Народно събрание и Министерския съвет на РБ

28.11.2014

Политическата криза в последните години срина доверието към държавността и политическия морал, партиите и тяхната способност и воля за действие в полза на националните интереси, като отключи многобройни негативни ефекти върху финансовата стабилност, икономиката и социалните системи. Българският политически елит е длъжен да предложи на обществото ясна визия и конкретни действия за спиране на тези процеси, тъй като задълбочаването им ще срине докрай възможностите за възраждане на държавността, икономиката и социалната сигурност.

 

 

Позиция на АИКБ относно Законопроект за актуализация на Държавния бюджет на Република България за 2014 г.

13.11.2014

Във връзка с представения законопроект за актуализация на държавния бюджет на Република България за 2014 г. и с придружаващите го мотиви, Асоциация на индустриалния капитал в България изразява следната позиция: Оценяваме високо усилията на правителството за бърз старт на процедурата за актуализиране на бюджета, в контекста на политическата ситуация в страната. В същото време, следва да се отчита необходимостта от спазването на разпоредбите на действащата нормативна уредба в страната и произтичащите от нея процедури. Проведената неформална консултация със социалните партньори на 11. 11. 2014 г. следва да се разглежда като изключение, наложено от текущата обстановка и в никой случай да не бъде приемана като формат на работа. НСТС е органът, в който се представят компетентните становища на социалните партньори и правилникът за неговата дейност следва да бъде спазван.

 

 

Позиция на АИКБ по проект на Държавния бюджет на Република България за 2015 г.

30.10.2014

Законът за държавния бюджет е фундаментална законодателна норма, в която намират отражение възприетите политики от парламентарното мнозинство и излъченото от него правителство, като конкретизира финансирането на дейности, реализиращи тези политики в различните сфери на обществено-икономическия живот и комплексното функциониране на държавното управление. По силата на комплекс от неблагоприятни фактори, утре, когато изтича срока по Закон за внасяне в парламента на проектобюджета, ние сме изправени пред реалност, в която не разполагаме с какъвто и да е проект за бюджет на Република България за 2015 г.

 

 

Борбата с неформалната икономика – реалности и перспективи

29.10.2014

Възможно ли е да бъде преборена сивата икономика и как – това бе фокусът на дискусиите на Заключителния форум за изпълнението на проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, които се проведоха днес. През периода 2009-2014 г. Асоциация на индустриалния капитал в България, в партньорство с КНСБ, изпълни мащабен проект за ограничаване и превенция на неформалната икономика. Търсейки ефективни и устойчиви решения на проблема, Асоциация на индустриалния капитал в България, в тясно сътрудничество със социалните партньори, държавната администрация и структурите на гражданското общество разработи и изпълни сложна система от проектни дейности. В резултат, беше повишена чувствителността на обществото към неформалната икономика и бяха създадени нагласи за неприемане и нетолериране на проявленията на неформалната икономика. Бяха разработени и се прилагат редица мерки за ограничаване на сивите практики, като: разпространяване на информация, провеждане на обучения, предоставяне на консултации, предложения за законодателни промени.

 

 

Заключителен форум по проект “Ограничаване и превенция на неформалната икономика”

29.10.2014

На 29 октомври 2014 г. в София Хотел Балкан се проведе Заключителен форум за представяне на резултатите от изпълнението на дейностите по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“. Представени бяха резултатите от дейностите по проекта и бе оценен постигнатият напредък по отношение ограничаването и превенцията на неформалната икономика през периода на изпълнението на проекта (2009 – 2014 г.) и посоката на промените в обществените нагласи спрямо неформалната икономика.

 

 

12-то заседание на Обществения съвет по проект “Ограничаване и превенция на неформалната икономика”

29.10.2014

На 29 октомври 2014 г. в София Хотел Балкан се проведе 12-то заседание на Обществения съвет по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, на което бе представен и приет Доклада за изпълнение на проектните дейности.

 

 

Заключителна пресконференция по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“

29.10.2014

икономика“ На 29 октомври 2014 г. в София Хотел Балкан се проведе заключителна пресконференция, на която бяха представени цялостните резултати и постижения от изпълнението на проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ в периода 2009 – 2014 г. През последните пет години, благодарение на обединените усилия на социалните партньори, подкрепени от структурите на организираното гражданско общество и със съдействието на държавните институции, България постави на системна основа борбата със сивия сектор и това доведе до сериозни положителни резултати. В рамките на пресконференцията бяха представени основните положителни действия в тази посока, оценен бе техният ефект и бяха очертани следващите стъпки.

 

 

ОБРЪЩЕНИЕ на национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите към 43-то Народно събрание и Министерския съвет на Р България

26.10.2014

Политическата криза в последните години срина доверието към държавността и политическия морал, партиите и тяхната способност и воля за действие в полза на националните интереси, като отключи многобройни негативни ефекти върху финансовата стабилност, икономиката и социалните системи. Българският политически елит е длъжен да предложи на обществото ясна визия и конкретни действия за спиране на тези процеси, тъй като задълбочаването им ще срине докрай възможностите за възраждане на държавността, икономиката и социалната сигурност.

 

 

Социалните партньори поискаха оставката на управителя на БНБ и на УС на БНБ

17.10.2014

С писмо от 30 септември 2014 г., представителните организации на социалните партньори се обърнаха към Вас с призив да вземете отношение спрямо незаконните действия на квесторите на ТБ „Виктория“, които дадоха ход на разпродажба на кредитния портфейл на същата банка. В писмото ние подробно аргументирахме защо смятаме въпросните действия на квесторите за ликвидационни и за абсолютно незаконни.

 

 

Отворено писмо на национално представителните организации на работодателите и синдикатите до служебния премиер Георги Близнашки и вицепремиера Екатерина Захариева, в което те изразяват неудовлетворението си от начина на функциониране на Енергийния борд

17.10.2014

С настоящото писмо представителните организации на работодателите и на работниците и служителите (синдикатите) в България изразяват силното си неудовлетворение от начина на функциониране на Енергийния борд и безотговорното му ползване за обосноваване на вече взети решения.

 

 

Позиция на социалните партньори във връзка със законопроекта за актуализация на бюджета на Република България за 2014 г.

01.10.2014

Във връзка с представените законопроект за актуализация на държавния бюджет на Република България за 2014 г. и с придружаващите го мотиви, представителните организации на работодателите и на работниците и служителите декларират следните общи позиции.

 

 

Позиция на социалните партньори във връзка с информация за продажба на кредитите на ТБ „Виктория“

30.09.2014

Социалните партньори изпратиха писмо до ръководството на БНБ във връзка с информация за продажба на кредитите на ТБ „Виктория“. Социалните партньори с изненада научиха от публикации от 29.09.2014 г. във в. „Капитал дейли“ и в електронния сайт „Дневник“, че се продават кредитите на Търговска банка „Виктория“, доскорошна „Креди Агрикол България“. Нещо повече – според публикациите, срокът за подаване на оферти от останалите банки бил до 1 октомври 2014 г. Ние сме шокирани и крайно обезпокоени от това съобщение. За нас е непонятен стремежът да се сключат необратими разпоредителни сделки, след които може да се окаже невъзможно банката да възобнови дейността си, преди да е постановено решение за съдбата й от овластения за това орган и без да е представен план за мерките, разчет или оценка за очакваните резултати.

 

 

Писмо от работодателските и синдикалните организации до вицепремиера и председател на НСТС Йордан Христосков

26.09.2014

Писмо от работодателските и синдикалните организации до вицепремиера и председател на НСТС Йордан Христосков

 

 

Среща на ръководствата на АИКБ и Коалиция „Реформаторски блок“

19.09.2014

Ръководството на Асоциация на индустриалния капитал в България се срещна днес с ръководството на Коалиция „Реформаторски блок“. На срещата бяха представени и обсъдени, изпратените до всички политически сили, Препоръки на АИКБ към икономическите програми на партиите и коалициите в България за предсрочни парламентарни „Избори 2014” и как те се вписват в програмата на Реформаторския блок.

 

 

ДУАЛНАТА РОЛЯ НА МОД И ПОСЛЕДСТВИЯТА ЗА СИВАТА ИКОНОМИКА

16.09.2014

Представители на държавните институции, социалните партньори, научните среди и други заинтересовани групи се събраха днес на Кръгла маса по инициатива на Асоциация на индустриалния капитал в България и Министерство на финансите, за да обсъдят възможностите за възприемане на практики за договаряне на доходи и възнаграждения от труд, насочени към ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством намаляване на стимулите за прилагането на сиви практики. Събитието е част от проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси.

 

 

Кръгла маса за представяне и обсъждане на предложение за Система за договаряне на доходи и възнаграждения от труд, насочени към ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством намаляване на стимулите за прилагането на сиви практики

16.09.2014

На 16 септември 2014 г. в София Хотел Балкан се проведе Кръгла маса по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ за представяне и обсъждане на предложението за Система за договаряне на доходи и възнаграждения от труд, насочени към ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством намаляване на стимулите за прилагането на сиви практики.

 

 

Г-жа Теменужка Петкова – заместник-министър на финансите на Република България, е новият председател на Обществения съвет по проект “Ограничаване и превенция на неформалната икономика”

16.09.2014

На 16 септември 2014 г. в София Хотел Балкан се проведе 11-то заседание на Обществения съвет по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, на което бе представен и приет Доклада за напредъка в изпълнението на проектните дейности и напредъка в изпълнението на индикаторите по проекта за периода 01.06.2014 г. до 31.08.2014 г. На заседанието бе избран и нов председател на Съвета – г-жа Теменужка Петкова – заместник-министър на финансите на Република България. Г-жа Петкова заяви подкрепата на Министерство на финансите и приветства дългогодишната работа на екипа на проекта и ръководството на АИКБ в борбата за намаляване на дела на неформалната икономика в страната.

 

 

Пресконференция за представяне и обсъждане на предложение за Система за договаряне на доходи и възнаграждения от труд, насочени към ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством намаляване на стимулите за прилагането на сиви практики

16.09.2014

На 16 септември 2014 г. в София Хотел Балкан се проведе пресконференция, на която бе представено предложението за Система за договаряне на доходи и възнаграждения от труд, насочени към ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством намаляване на стимулите за прилагането на сиви практики. В пресконференцията взеха участие: • г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ; • д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и ръководител на проекта; • проф. д-р Стефан Петранов, ключов експерт „Стратегии и планиране“ по проекта.

 

 

Пресконференция за представяне и обсъждане на предложение за Система за договаряне на доходи и възнаграждения от труд, насочени към ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством намаляване на стимулите за прилагането на сиви практики

11.09.2014

Асоциация на индустриалния капитал в България има удоволствието да Ви покани на пресконференция, на която ще бъде представено предложението за Система за договаряне на доходи и възнаграждения от труд, насочени към ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством намаляване на стимулите за прилагането на сиви практики.

 

 

Годишна среща на Международния координационен съвет на организациите на работодателите и среща на работодателските организации от Европа и Централна Азия се провежда във Варшава

11.09.2014

Асоциация на индустриалния капитал в България има удоволствието да Ви покани на пресконференция, на която ще бъде представено предложението за Система за договаряне на доходи и възнаграждения от труд, насочени към ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством намаляване на стимулите за прилагането на сиви практики.

 

 

Кръгла маса за представяне и обсъждане на предложение за Система за договаряне на доходи и възнаграждения от труд, насочени към ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством намаляване на стимулите за прилагането на сиви практики

10.09.2014

Министерството на финансите на Република България и Асоциацията на индустриалния капитал в България имат удоволствието да Ви поканят на кръгла маса, на която ще бъде представено и обсъдено предложението за Система за договаряне на доходи и възнаграждения от труд, насочени към ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством намаляване на стимулите за прилагането на сиви практики.

 

 

11-то заседание на Обществения съвет по проект “Ограничаване и превенция на неформалната икономика”

09.09.2014

На 16 септември 2014 г. от 10:00 часа в зала „Роял 1“ на София Хотел Балкан ще се проведе заседание на Обществения съвет, който координира на национално равнище усилията, предприемани в изпълнение на проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”. На заседанието ще бъде представен Доклада за напредъка в изпълнението на проектните дейности и напредъка в изпълнението на индикаторите по проекта за периода от 01.06.2014 г. до 31.08.2014 г., както и ще бъде избран нов председател на Съвета.

 

 

Препоръки на АИКБ към икономическите програми на партиите и коалициите в България за предсрочни парламентарни „Избори 2014“

03.09.2014

Препоръките са разработени в продължение на вече утвърдената практика за организиране на предизборни работни срещи между Асоциацията на индустриалния капитал в България и представители на основните политически формирования, като отчитат актуалните за членовете на организацията въпроси и проблеми. Те са насочени към партиите и коалициите, регистрирани за участие в “Избори 2014”, с акцент към представяните от тях икономическите програми.

 

 

НЕ УБИВАЙТЕ ИКОНОМИКАТА С УВЕЛИЧЕНИЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ

24.08.2014

В „Материали за Консултативния съвет по оптимизиране на осигурителната система за заседанието посветено на приходите от осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване“, анализаторите на Националния осигурителен институт (НОИ) са изчислили, че за да се балансира осигурителната система е необходима „допълнителна осигурителна вноска за покриване на дефицита“ в размер от 7,7 процента. В случай, че се отчитат лицата по чл. 69 от КСО – следователи и младши следователи, кадрови военни, държавни служители, служители на МВР, офицери от НРС и от служба „Военна информация“ на МО, изчисленията сочат, че е необходима допълнителна вноска дори в размер от 8,2 на сто.

 

 

Меморандум на експертния консултативен съвет по проблемите на икономическата група на „Корпоративна търговска банка“ АД

14.08.2014

След като обсъди състоянието и проблемите на икономическата група на „Корпоративна търговска банка“ АД и мерките, предприети за преодоляването им, Експертният консултативен съвет, създаден по инициатива на националните работодателски и синдикални организации в България, стигна с консенсус до следващите

 

 

Преди да се „санира“ КТБ, трябва да се „санира“ общественото доверие в компетентните по въпроса институции!

13.08.2014

Тези дни обществеността у нас стана свидетел на инициирането на подписка, с която най-общо казано се поставя въпросът за равнопоставеността на банките в България. Самата подписка, инициирана от извънпарламентарна политическа партия, предизвиква някои противоречиви оценки, но не можем да отречем направената в нея вярна констатация – подходът към КТБ и подходът към други банки по време на създалата се „банкова паника“ съвсем не е еднозначен. Използваме израза „банкова паника“, защото е ясно, че банкова криза нямаше. Имаше фронтална атака срещу една от банките в страната – КТБ, която предизвика паника сред вложителите. Тази паника заплашваше да се разпространи като степен пожар, но намесата на Европейската комисия я пресече по категоричен начин.

 

 

Декларация на членовете на Експертния консултативен съвет към национално представителните синдикални и работодателски организации относно казуса „Корпоративна търговска банка“

08.08.2014

Членовете на експертния консултативен съвет към национално представителните синдикални и работодателски организации относно казуса „Корпоративна търговска банка” излязоха с декларация, в която изразяват мнение, че оздравяването и стабилизирането на банките от групата на КТБ е възможно.

 

 

Отворено писмо на работодателските и синдикалните организации относно решението на проблемите в КТБ

23.07.2014

Писмото е относно предложение за експертна подкрепа за разрешаване на проблемите в Корпоративна търговска банка и преодоляване на последиците за банковия сектор и е адресирано до президента Росен Плевнелиев, премиера Пламен Орешарски, управителя на БНБ Иван Искров, председателя на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев и ръководствата на парламентарно представените политически партии.

 

 

Г-н Ивелин Желязков бе избран за председател на Надзорния съвет на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“

21.07.2014

На свое заседание от 18.07.2014 г. Надзорният съвет на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ единодушно избра за свой председател г-н Ивелин Желязков – директор „Тристранно сътрудничество“ и юридически съветник на Асоциация на индустриалния капитал в България.

 

 

Предстои годишна среща на Службите по търговско-икономически въпроси (СТИВ) в София

14.07.2014

Ежегодна среща на представителите на бизнес средите и търговско-икономическите съветници, дългосрочно командировани в Службите по търговско-икономически въпроси (СТИВ) в чужбина, ще се проведе в София. В рамките на събитието ще се състоят и работни срещи на търговско-икономическите съветници в СТИВ с представители на българския бизнес.

 

 

Двадесет и четири социални кампании бяха отличени със „Златно сърце” от списание BUSINESS LADY

10.07.2014

24 благотворителни проекта и социални инициативи в общо 9 категории получиха официално признание за добрината си на годишните награди за благотворителност и корпоративна социална отговорност „Златно сърце” на списание Business Lady. Церемонията се състоя в София Хотел Балкан вечерта на 9 юли 2014 г. Асоциация на индустриалния капитал в България бе партньор на събитието.

 

 

Асоциация на индустриалния капитал в България е партньор на Първите годишни награди за благотворителност и КСО „ЗЛАТНО СЪРЦЕ”

08.07.2014

Утре, 9 юли (сряда) ще се проведе първото издание на Годишните награди за благотворителност и корпоративна социална отговорност „Златно сърце” на списание Business Lady, в София Хотел Балкан (бивш Шератон), зала „Средец” от 19.30 часа.

 

 

На пресконференция в БТА национално представителните работодателски и синдикални организации представиха съвместна декларация за актуалната ситуация в страната

06.07.2014

Днес, 6 юли 2014 г., в пресклуба на БТА, се проведе Пресконференция на национално представителните работодателски и синдикални организации.

 

 

Пресконференция на национално представителните работодателски и синдикални организации. Ще бъде представена съвместна декларация за актуалната ситуация в страната

05.07.2014

На 6 юли 2014 г., неделя, от 13.00 часа, в пресклуба на БТА, ще се проведе Пресконференция на национално представителните работодателски и синдикални организации. Ще бъде представена съвместна декларация за актуалната ситуация в страната.

 

 

Известни са победителите в конкурса за наградите „Икономика на светло“

25.06.2014

За първи път вчера на официална церемония в присъствието на министър-председателя на Република България г-н Пламен Орешарски станаха известни победителите в конкурса за награди „Икономика на светло” за 2013 г. „Фактът, че зад номинираните за днешните награди „Икономика на светло” има институции, организации и медии, показва, че желанието да се работи по правила се споделя от все по-голяма част от обществото. Борбата със сивата икономика ще бъде ефективна само когато стане кауза на всеки от нас”, каза г-н Орешарски.

 

 

Обявяват първите носителите на наградите „Икономика на светло“

23.06.2014

Асоциация на индустриалния капитал в България и Национален център „Икономика на светло“ организират тържествената церемония за връчване на наградите в първото издание на конкурса „Икономика на светло“ за 2013 г. – на 24 юни 2014 г. Наградите „Икономика на светло“ са първото по рода си обществено признание за постижения в борбата със сивата икономика в България. Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да награди водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сиви практики.

 

 

Жури от 100 изявени личности избира носителите на наградите „Икономика на светло“ – 2013 г.

14.06.2014

Започна процедурата по гласуване, чрез която ще бъдат определени победителите в първото издание на конкурса за Награди „Икономика на светло“ за 2013 г. Предпочитанията си към номинираните в три категории участници ще дадат 100-те члена на експертното жури, специално създадено за целта, в което участват 100 изявени личности от областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите.

 

 

103-та сесия на Международна конференция на труда се проведе в Женева. Г-н Ивелин Желязков бе делегат от страна на българските работодатели

13.06.2014

На откриването на конференцията участваха г-н Васил Велев – председател на УС на АИКБ и д-р Милена Ангелова – главен секретар на АИКБ. Конференцията бе председателствана от г-н Даниел Фунес, избран съвсем скоро за президент на Международната организация на работодателите (МОР), в която членува и Асоциация на индустриалния капитал в България. Фокусът на докладите бе върху влиянието на миграцията върху глобалния трудов пазар. В програмата също бе включена темата за така наречения „принудителен труд“.

 

 

Стартираха номинациите за първото издание на конкурса за Наградите „Икономика на светло“

15.05.2014

Асоциация на индустриалния капитал в България обявява началото на номинациите за първото издание на конкурса за Наградите „Икономика на светло“.Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. По този начин АИКБ цели да повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни действия в тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.

 

 

Обучения борят сивата икономика

12.05.2014

Сивата икономика ощетява бюджетната система и ограбва коректните граждани и бизнес. Нейното ограничаване е възможно само при формирането на нулева обществена толерантност към всички нейни форми. Възпитаването на нагласи за неприемане на неформалната икономика е сложна задача, изискваща системни и целенасочени информационно-разяснителни и обучителни действия за повишаване на обществената информираност и за разпознаване и активно противодействие на проявленията на неформалната икономика.

 

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДИ „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО“ – ИЗРАБОТВАНЕ НА СТАТУЕТКА

30.04.2014

Асоциация на индустриалния капитал в България обявява конкурс за изработка на пластичен проект на статуетка за награди „Икономика на светло“. Пластичният проект на статуетката трябва да бъде в мащаб 1:1 и с височина до 30 см. Проектът може да е изработен от глина или всякакъв друг подходящ за целта материал, но той трябва да предвижда и материала за същинската изработка на статуетката (бронз, месинг, алуминий и др.). Окончателната стойност на изработката на статуетката не трябва да надхвърля 600 лева за една бройка.

 

 

Осъвременяване на нормативната уредба и въвеждане на стандарти бяха обсъдени на кръгла маса, посветена на проблемите на трудовата медицина

27.03.2014

Асоциацията на индустриалния капитал в България и Асоциацията по трудова медицина бяха домакини на кръгла маса, посветена на проблемите на осигуряването на здравето и безопасността в предприятията. Дискусията откри г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ, а лектори бяха инж. Лазар Колев, проф. Евгения Динчева и проф. Маргарита Колева – видни експерти в областта. Модератор на кръглата маса беше д-р Петя Георева, председател на УС на Асоциацията по трудова медицина.

 

 

Председателят на АИКБ Васил Велев откри конференция на тема: „Образование и бизнес – на един език ли говорят теорията и практиката“

24.03.2014

Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев взе участие в Конференция на тема: „Образование и бизнес – на един език ли говорят теорията и практиката“, която се проведе по инициатива на Bulgaria on Air, Investor.bg и Bloomberg в Sofia Event Center. Целта на форума беше да събере различни гледни точки и да обърне внимание към проблемите с качествения човешки ресурс, нуждите на бизнеса и неговите отговорности към процеса на образование.

 

 

Позиция на Асоциация на индустриалния капитал в Българияза по-доброто функциониране на системата на ДОО

13.03.2014

Поставеният отново въпрос за увеличение на осигурителните вноски е причина Асоциация на индустриалния капитал в България да изрази следната позиция:

 

 

Минималните осигурителни прагове – за или против сивата икономика

06.03.2014

Договарянето на минимален осигурителен доход е инструмент, който доведе до изсветляване на икономиката при своето въвеждане през 2003 г. Десет години по-късно, неговата форма и роля трябва да бъдат оценени и осмислени, за да бъде еднозначно определен ефектът от тази мярка.

 

 

Пресконференция на национално представителните организации на работодателите

31.01.2014

Ръководствата на национално представителните организации на работодателите в България представиха днес на пресконференция в БТА „Приоритетите на национално представителните организации на работодателите за 2014 г.“

 

 

Бизнесът и икономиката се нуждаят от стабилност и реформи – това заяви вицепремиерът г-жа Даниела Бобева на среща с членове на Асоциация на индустриалния капитал в България

30.01.2014

Бизнесът и икономиката се нуждаят основно от стабилност и реформи – това заяви заместник министър-председателят по икономическото развитие г-жа Даниела Бобева пред членове Асоциация на индустриалния капитал в България по време на проведената днес среща.

 

 

Заседание на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България – 30.01.2014 г.

30.01.2014

На 30.01.2014 г. се проведе заседание на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България.

 

 

Пресконференция на национално представителните организации на работодателите

29.01.2014

Пресконференция на тема: „Приоритетите на национално представителните организации на работодателите за 2014 г.“ ще се проведе на 31 януари 2014 г., петък, от 13.00 часа, в Пресклуба на Българската телеграфна агенция (БТА).

 

Председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България г-н Васил Велев бе избран за заместник-председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество

28.01.2014

Националният съвет за тристранно сътрудничество проведе днес заседание, на което членовете на съвета избраха председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България г-н Васил Велев за заместник-председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Г-н Васил Велев бе предложен от групата на работодателските организации в НСТС. Другият заместник-председател на съвета е от квотата на синдикалните организации – президентът на КНСБ г-н Пламен Димитров.

 

 

Асоциация на индустриалния капитал в България пое председателството на Асоциацията на организациите на българските работодатели

21.12.2013

Асоциация на индустриалния капитал в България пое председателството на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за период от една година. Решението бе взето на заседание на организацията. Съгласно Устава на АОБР, организацията се председателства на ротационен принцип от председателите на съответните работодателски организации, които членуват в нея.

 

 

Реалният производствен сектор има потенциал

04.12.2013

Българската индустрия има сериозен потенциал за създаването на устойчиви работни места. Необходими са обединените усилия на държава и бизнес за формулиране и провеждане на политика за системно насърчаване на реалното производство, така че да се ползват по-добре силните ни страни – разнообразни сектори, развита сервизна и търговска мрежа, развита инфраструктура, правилно образование за формиране и развитие на вериги на стойността.

 

 

Председателят на АИКБ – г-н Васил Велев, бе награден с почетен знак на Икономическия и социален съвет (ИСС) за принос в развитието на организираното гражданско общество

03.12.2013

Председателят на АИКБ – г-н Васил Велев, бе награден с почетен знак на Икономическия и социален съвет (ИСС) за принос в развитието на организираното гражданско общество Председателят на АИКБ и заместник-председател на ИСС – г-н Васил Велев, бе удостоен с почетен знак за указан принос в развитието на организираното гражданско общество. Наградата бе връчена от председателя на ИСС – проф. Лалко Дулевски на тържество по случай отбелязване на 10-години от създаването на Икономическия и социален съвет.

 

 

Стартира валидирането на знания, умения и компетенции по проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще“

02.12.2013

Стартира валидирането на знания, умения и компетенции по проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще“ Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) продължава успешно да партнира на МОН по проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще“.

 

 

ИСС на България отбелязва своята десета годишнина с Европейски граждански дебат: „По-силна Европа за гражданите“

28.11.2013

Икономическият и социален съвет на България ще отбележи десет години от своето създаване на 2 декември 2013 г. /понеделник/ от 14.00 ч. в зала „Средец” на Шератон София хотел Балкан и ще връчи почетния знак на съвета за принос в развитието на гражданското общество в България.

 

 

Свиват се традиционни проявления на сивата икономика

21.11.2013

Национално представителни социологически проучвания показват, че традиционните прояви на неформалната икономика в България намаляват, а обществената нетърпимост към тях се повишава. Данните бяха оповестени в рамките на проведената днес кръгла маса под наслов “Намалява ли сивият сектор в България?”, организирана съвместно от Асоциация на индустриалния капитал в България и Министерство на финансите на Република България. В рамките на кръглата маса представители на социалните партньори, неправителствения сектор, академичните среди, държавните институции, обсъдиха възможностите за измерване на проявленията на неформалната икономика в страната, както и постигнатия напредък в борбата с този феномен в резултат на съвместни действия на държавата и социалните партньори.

 

 

Покана за дебат на тема: „Реиндустриализацията на Европа – мит или реалност: Предизвикателства пред българската икономика“

20.11.2013

В светлината на наскоро публикувания Доклад за Европейската конкурентоспособност за 2013 г. и на дискусиите за определянето на приоритетите за развитие на българската икономика с цел осигуряване на качествен растеж и разкриването на устойчиви работни места, Асоциация на индустриалния капитал в България организира дебат на тема: „Реиндустриализацията на Европа – мит или реалност: предизвикателства пред българската икономика“.

 

 

Представител на АИКБ бе включен в състава на Управленска група на високо равнище към Европейската комисия за иновации във водния сектор

19.11.2013

 

 

Отражение на прилагането на временна основа на Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна върху двустранната търговия между България и Украйна

08.11.2013

Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна е първото от новото поколение споразумения с държавите от Източното партньорство и включва създаването на дълбока и всеобхватна зона за свободна търговия. То представлява нов етап в развитието на договорните отношения между ЕС и Украйна, чиято цел са политическото асоцииране и икономическата интеграция. ЕС и Украйна успяха да договорят най-амбициозното споразумение за асоцииране с трета страна. Очакванията на ЕС към Украйна са да предприеме решителни стъпки в избирателната, съдебната и конституционната реформи, съответстващи на международните стандарти.

 

 

Услугите от общ интерес имат сериозен потенциал за генериране на устойчив растеж и заетост

31.10.2013

Това беше едно от основните послания на д-р Милена Ангелова, изпълнителен вицепрезидент на Европейския център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (СЕЕР – www.ceep.eu), в речта й при откриването на 16-тата Конференция на местните публични предприятия в Париж, Ла Дефанс. В рамките на форума, бе проведено и Изложение на френските местни публични предприятия, който бе открит от д-р Ангелова и от Президента на Френската федерация на местните публични предприятия и заместник-председател на френския Сенат г-н Жан-Леонс Дюпон.

 

 

Президентът на Република България откри Служба по търговско-икономическите въпроси в град Хо Ши Мин, Виетнам, чието конституиране бе инициирано от АИКБ

31.10.2013

По инициатива на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), чрез осъществяване на публично-частно партньорство с Министерството на икономиката и енергетиката, бе създадена Служба по търговско-икономически въпроси (СТИВ) в най-големия град във Виетнам – Хо Ши Мин. Нейн ръководител е г-н Олег Маринов, досегашен съветник в посолството на Република България в столицата Ханой.

 

 

АИКБ предложи нов ред за обжалване на наложени финансови корекции по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

28.10.2013

Днес, 28 октомври 2013 г., се проведе конференция на тема Конференция „Одит на средствата от Европейския съюз”, организирана от Института на дипломираните експерт-счетоводители и Сметната палата. В конференцията взеха участие представители на ИДЕС, Сметната палата, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС” и други.

 

 

Държавният бюджет на Република България за 2014 г. е реалистичен, усилията за борба със сивата икономика трябва да продължат, данъчната стабилност е позитивна за стимулиране на икономическия растеж

25.10.2013

Тези основни изводи са резултат от проведеното днес обсъждане на проекта за Държавен бюджет на Република България за 2014 г., на заседанието на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България. Българският бизнес счита, че прогнозата за 1,8 % ръст на БВП е оптимистична и че тя би се изпълнила само при благоприятни външни условия за българския износ, както и в случай, че мерките за по-добра регулация и за увеличаване на вътрешното потребление дадат резултат.

 

 

Неформалната икономика може да бъде преборена с по-добро регулиране

27.09.2013

Предложения за законодателни промени за ограничаване и превенция на неформалната икономика, генерирани от бизнеса, и пакет мерки за борба с данъчните измами, готвени от Министерството на финансите, бяха обсъдени с представители на социалните партньори, организираното гражданско общество, научните среди и други заинтересовани страни по време на кръгла маса, организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) днес. В дискусията участваха Людмила Петкова, председател на Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика и заместник-министър на финансите, Васил Велев, председател на УС на АИКБ, и адвокат Георги Атанасов, ключов експерт „Законодателство“ по проекта. Мероприятието е част от дейностите по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, изпълняван от АИКБ в партньорство с КНСБ и финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“.

 

 

Реиндустриализацията на Европа, заедно с коректното интерпретиране и прилагане на стратегията Европа 2020, са основните приоритети за работодателите

23.09.2013

„Ние подкрепяме новата политика на Европа за насърчаване на индустриализацията, защото именно реалният сектор има най-сериозен принос към икономическия растеж и благосъстоянието“ – това бе един от основните акценти в речта на д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България и вицепрезидент на Групата на работодателите на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) на международната конференция на тема „Мост към благосъстоянието.

 

 

АИКБ организира кръгла маса относно промени в нормативната база за ограничаване на неформалната икономика

17.09.2013

Асоциацията на индустриалния капитал в България, съвместно с Министерството на финансите, организира кръгла маса, на която ще бъдат обсъдени предложенията за промени в нормативни актове, насочени към ограничаване и превенция на неформалната икономика. Събитието ще се проведе на 27 септември 2013 г. от 10,00 часа в зала „Роял 1“на Шератон София хотел Балкан.

 

 

АИКБ инициира откриването на Служба по търговско-икономическите въпроси в град Хошимин, Виетнам

16.09.2013

По инициатива на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), чрез осъществяване на публично-частно партньорство с Министерството на икономиката и енергетиката, ще бъде открита Служба по търговско-икономически въпроси (СТИВ) в най-големия град във Виетнам – Хошимин. Неин ръководител ще е Олег Маринов, досегашен съветник в посолството на Република България в столицата Ханой.

 

 

Бизнесът очаква балансирана и прагматична външна политика, в интерес на българската икономика

10.09.2013

Очакванията на бизнеса към външната политика на България са тя да бъде балансирана и прагматична, изхождаща от интересите на българската икономика. Това каза Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), на среща с външния министър Кристиян Вигенин, която се проведе днес, от 13 часа в Министерството на външните работи.

 

 

Д-р Милена Ангелова представи позицията на ИСС относно Споразумението за партньорство с ЕС за 2014-2020 г.

09.09.2013

Д-р Милена Ангелова, член на ИСС и главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България, беше докладчик по становището на Икономическия и социален съвет „Приоритети и политики за усвояване на средствата от фондовете на Европейския съюз в България през периода 2014 – 2020 г.“ по време на публичното обсъждане на проекта на Споразумение за партньорство на България с Европейската комисия (ЕК) за програмния период 2014-2020 г., организирано на 9 септември от Икономическия и социален съвет, съвместно със Зинаида Златанова, заместник министър-председател и министър на правосъдието.

 

Предстоящи обучения по проект „Нова възможност за моето бъдеще“

23.07.2013

Екипът за управление на проект BG 051 PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще“ информира за следните предстоящи обучения: обучение за експерт-оценители и обучение за мултипликатори.

 

 

През 2012 година българската икономика изсветлява, но тревожно висок остава дела на сивата икономика в страната

12.07.2013

Днес, 12 юли 2013 г., се проведе Осмото заседание на Обществения съвет по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“. На заседанието бе избран нов председател на Съвета – г-жа Людмила Петкова – заместник-министър на финансите на Република България. Г-жа Петкова заяви подкрепата на Министерство на финансите и приветства работата на екипа на проекта и ръководството на АИКБ в борбата за намаляване на дела на сивия сектор в страната.

 

 

„Да не създаваме интелигентни безработни“ – това призова ръководството на Асоциация на индустриалния капитал в България на проведената днес среща с Министъра на образованието и науката

12.07.2013

Днес, 12 юли 2013 г., в Министерството на образованието и науката, се проведе среща между ръководството на Асоциация на индустриалния капитал в България и министъра на образованието и науката – проф. д-р Анелия Клисарова. Основният фокус на срещата бяха приоритетите за новия програмен период на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., както и професионалното образование и обучение в страната.

 

 

Главният секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова взе участие в конференция на високо равнище за насърчаване на заетостта сред младите хора в Европа

04.07.2013

Основното послание, представено от заместник-председателя на Европейския център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (СЕЕР) и главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България – д-р Милена Ангелова на проведената вчера конференция на високо равнище за насърчаване на заетостта сред младите хора в Европа, организирана от федералния канцлер Ангела Меркел в Берлин, беше: „Обществените услуги са част от решенията на настоящата криза на младежката заетост“.

 

 

АИКБ обсъди с министъра на икономиката и енергетиката мерките за постигане на по-добри условия за правене на бизнес в България и подобряване на икономическата ситуация в страната

26.06.2013

Вчера, 25.06.2013 г., в Министерство на икономиката и енергетиката се проведе среща на ръководството на Асоциация на индустриалния капитал в България с министъра на икономиката и енергетиката г-н Драгомир Стойнев. Целта на срещата бе продължаването на сътрудничеството между АИКБ и министерството. Председателят на управителния съвет на АИКБ г-н Васил Велев представи на министър Стойнев мерките, които предлага АИКБ за постигане на по-добри условия за правене на бизнес в България.

 

 

Ръководството на АИКБ обсъди с г-н Хасан Адемов мерките в областта на труда и социалната политика

26.06.2013

Председателят на УС на АИКБ – г-н Васил Велев представи на министъра на труда и социалната политика – г-н Хасан Адемов, предложенията на АИКБ относно мерките в областта на труда и социалната политика по време на срещата със социалните партньори, проведена вчера, 25.06.2013 г., в МТСП.

 

 

Зелен растеж, ресурсно-ефективна икономика и екологична индустрия – сърцевината на успеха за опазване на околната среда

25.06.2013

Господин Янез Поточник – европейски комисар по околната среда, е на официално посещение в България. Вчера той се срещна с представители на Асоциация на индустриалния капитал в България, както и с други представители на бизнеса и неправителствения сектор.

 

 

Позиция на Асоциация на индустриалния капитал в България относно политическата ситуация в страната

17.06.2013

Като национално отговорна организация на българския бизнес, с активната подкрепа на нашите членове и в добро сътрудничество с другите сродни организации и социални партньори, АИКБ енергично и последователно участва в преодоляването на ефектите от икономическата криза в България през последните години. Уверени сме, че просперирането ни като общество е възможно само с общите усилия на всеки от нас, според възможностите, с които разполага, но и при осъзнато следване на принципите за почтеност, справедливост, реалистичност и публичност.

 

 

Украинска делегация проучва инвестиционните възможности у нас

11.06.2013

Представители на бизнес делегация от Запорожка област на Украйна се срещнаха днес с членовете на Асоциация на индустриалния капитал в България. Г-н Бойко Недялков – член на Управителния съвет на АИКБ, запозна гостите с дейностите на Асоциацията в подкрепа на бизнеса. Той подчерта, че всяка крачка за развитието на стокообмена между България и Украйна е важна и че се надява в бъдеще двете страни да си сътрудничат за ускоряването на това развитие.

 

 

Ръководството на Асоциация на индустриалния капитал в България представи на Премиера на Република България своите предложения за подобряване на бизнес средата чрез програма за по-добро регулиране

10.06.2013

На срещата национално представителните организации на работодателите предложиха на г-н Пламен Орешарски мерки за подобряване на бизнес средата и икономически растеж. Премиерът от своя страна им обеща подобряване на условията на бизнес.

 

 

ЕИСК организира публично обсъждане на стратегия против сивата икономика и недекларираната заетост

06.06.2013

Д-р Милена Ангелова, ръководител на проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ откри вчера в Брюксел публично обсъждане на Стратегия против сивата икономика и недекларираната заетост, във връзка с подготовката на становище на Европейския икономически и социален комитет по собствена инициатива.

 

 

АИКБ е силно загрижена от изоставането в подготовката за инвестиране на средствата от евро фондовете за 2014 – 2020 г.

31.05.2013

Днес, 31 май 2013 г., в гр. София, се проведе заседание на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България. Основният фокус на дискусията беше подготовката на проекти на Оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“ за програмен период 2014 – 2020 г. Освен по тези два проекта, членовете на НС на АИКБ, представляващи 58 сектора от българския бизнес, обсъдиха и подготовката на Националния договор за партньорство и всички оперативни програми към него – документите, които ще определят за какво, как и от кой ще се разходват средствата от фондовете на ЕС пред следващите седем години.

 

 

Насърчаването на младежката заетост – водеща инициатива в Европа

23.05.2013

Днес, 23.05.2013 г., се проведе среща между д-р Милена Ангелова – заместник-председател на Европейски център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (СЕЕР) и главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България и г-н Дидие Сьовс – началник на кабинета на г-н Херман ван Ромпой – председател на Европейския съвет.

 

 

Членовете на АИКБ проведоха среща с изпълнителния директор на Обединена технологична инициатива „Горивни клетки и водород“ към ЕК

30.04.2013

Днес, 30.04.2013 г. в Асоциация на индустриалния капитал в България са проведе среща между членове на АИКБ и изпълнителния директор на Обединена технологична инициатива „Горивни клетки и водород“ (FCH JU – Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking) към ЕК – г-н Берт де Колвенаер.

 

 

Повече заетост за младежите в областта на обществените услуги

29.04.2013

На 24 април 2013 г. в Брюксел се проведе конференция, организирана от Европейски център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (СЕЕР) в партньорство с Конфедерацията на европейските синдикати. Конференцията беше под наслов: „Насърчаване на заетостта на младежите в секторите на услугите от общ интерес“.

 

 

АИКБ представи на икономическия екип на политическа партия ГЕРБ препоръките на бизнеса към икономическите програми на партиите и коалициите за „Избори 2013”

23.04.2013

Днес, 23.04.2013 г., се проведе среща между ръководствата на социалните партньори в Република България и икономическия екип на политическа партия ГЕРБ. От страна на АИКБ в срещата взеха участие заместник-председателите на Управителния съвет г-н Румен Радев и г-н Никола Зикатанов, и директора “Тристранно сътрудничество” – г-н Ивелин Желязков.

 

 

АИКБ представи на ръководството на Движение “България на гражданите” препоръките на бизнеса към икономическите програми на партиите и коалициите за „Избори 2013”

22.04.2013

Днес, 19.04.2013 г., в централата на Движение “България на гражданите” се проведе среща между Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България и ръководството на Движение “България на гражданите”.

 

 

АИКБ представи на ръководството на БСП препоръките на бизнеса към икономическите програми на партиите и коалициите за „Избори 2013”

12.04.2013

12 април 2013 г., се проведе заседание на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България, на което бяха представени и обсъдени препоръките на бизнеса към икономическите програми на партиите и коалициите в България за “Избори 2013”. Препоръките са разработени в продължение на вече утвърдената практика за организиране на предизборни работни срещи между АИКБ и представители на основните политически формирования, като отчитат актуалните за членовете на организацията въпроси и проблеми.

 

 

НС на АИКБ обсъди препоръките на бизнеса към партиите и коалициите, участващи в „Избори 2013“

12.04.2013

Днес, 12 април 2013 г., се проведе заседание на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България, на което бяха представени и обсъдени препоръките на бизнеса към икономическите програми на партиите и коалициите в България за “Избори 2013”. Препоръките са разработени в продължение на вече утвърдената практика за организиране на предизборни работни срещи между АИКБ и представители на основните политически формирования, като отчитат актуалните за членовете на организацията въпроси и проблеми.

 

 

Национално представителните организации на работодателите официално заявиха, че напускат НСТС

02.04.2013

Днес, 2 април 2013 г., четирите национално представителни работодателски организации връчиха официално декларация на г-жа Деяна Костадинова, председател на НСТС, вицепремиер и министър на труда и социалната политика, че напускат Националния съвет за тристранно сътрудничество.

 

 

АИКБ представи на министъра на икономиката, енергетиката и туризма предложения за постигане на по-добри условия за правене на бизнес в България и подобряване на икономическата ситуация в страната

25.03.2013

Днес, 25.03.2013 г., в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма се проведе среща на ръководството на Асоциация на индустриалния капитал в България с министъра на икономиката, енергетиката и туризма г-н Асен Василев.

 

 

Позиция на АИКБ относно увеличаването на минималната работна заплата

19.03.2013

Минималната работна заплата е функция на реалната икономика. Като такава тя следва да е обвързана с производителността на труда и да се разглежда приоритетно като икономически обоснована величина, а не като средство за разрешаване на социални проблеми.

 

 

АИКБ приветства и подкрепя инициативата на Президента да създаде Граждански борд

01.03.2013

Асоциация на индустриалния капитал в България приветства и подкрепя инициативата на Президента да създаде Граждански борд, който да подпомогне подготовката и гарантирането на честни парламентарни избори. При това, настояваме водещи да бъдат следните принципи: почтеност, справедливост, реалистичност и публичност.

 

 

Позиция на Управителния съвет на АИКБ относно политическите събития в България

21.02.2013

През последната седмица с нарастваща тревога наблюдаваме ескалацията на социално напрежение сред широки обществени слоеве, логично довело до политическа криза. Междувременно уличните протести продължават, отчетливо е усещането за несигурност, недоверие, липса на приемливи алтернативи и решения. Всичко това представлява значителен риск за нормалното функциониране на икономическите субекти в страната при задълбочаваща се рецесия в Еврозоната. Ето защо, като национално представителна работодателска организация в България се обръщаме към политическите сили, към гражданските сдружения и инициативи, към функциониращите държавни структури с призив за национално отговорно поведение, енергични и прагматични действия за бързо внасяне на спокойствие, предсказуемост и ред в държавното управление.

 

 

АИКБ настоява за ясни правила при кандидатстването и отчитането на проектите на частния бизнес по оперативните програми

12.02.2013

На 12 февруари 2013 г. в пресклуба на БТА, се проведе пресконференция на тема: “Проблеми, свързани с изпълнението на оперативните програми за периода 2007-2013 г. и ключови позиции и приоритети на АИКБ при разработването на документите за следващия програмен период 2014-2020 г.”, организирана от Асоциация на индустриалния капитал в България.

 

 

Пресконференция на тема „Проблеми, свързани с изпълнението на оперативните програми за периода 2007-2013 г. и ключови позиции и приоритети на АИКБ при разработването на документите за следващия програмен период 2014-2020 г.“

11.02.2013

Ръководството на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) има удоволствието да Ви покани на пресконференция на тема “Проблеми, свързани с изпълнението на оперативните програми за периода 2007-2013 г. и ключови позиции и приоритети на АИКБ при разработването на документите за следващия програмен период 2014-2020 г.”. Темата е изключително актуална и важна, като се има предвид нивото на финансово изпълнение на оперативните програми от настоящия програмен период и протичащите обществени дебати за приоритетите на оперативните програми за периода 2014-2020 г.

 

 

Стартира ново изследване сред работодателите от 11-те пилотни бранша по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”

06.02.2013

В рамките на проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” АИКБ стартира провеждането на специализирано изследване по метода „описание на случаите” в 100 предприятия от 11-те пилотни за проекта бранша. Проучването е част от планираните по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” социологически изследвания за установяване на оценките за целевите групи на проекта за проявленията и обхвата на неформалната икономика, както и за ефектите от прилаганите подходи за ограничаването на неформалните практики.

 

 

Председателят на УС на АИКБ – г-н Васил Велев е носител на годишните награди на Фондация „Атанас Буров“

31.01.2013

Г-н Васил Велев, председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България и изпълнителен директор на “Стара планина Холд” АД, получи престижната награда на фондация “Атанас Буров” за индустриално управление за 2012 година. Призът беше връчен от министър Томислав Дончев на специалната церемония в зала „Триадица“ на Гранд Хотел София вчера вечерта.

 

 

АИКБ подписа договор по Националния план за действие по заетостта за 2013 г.

30.01.2013

Вчера, 29 януари 2013 г. в Министерство на труда и социалната политика ръководството на Асоциация на индустриалния капитал в България, министърът на труда и социалната политика г-н Тотю Младенов и ръководството на Агенция по заетостта подписаха договора по проект “Шанс за успех” в изпълнение на Националния план за действие по заетостта за 2013 г.

 

 

АИКБ е партньор по проекта на Министерство на образованието, младежта и науката „Нова възможност за моето бъдеще”

17.01.2013

Асоциация на индустриалния капитал в България е партньор по проекта на Министерство на образованието, младежта и науката BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще”, по процедура „Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013.

 

 

Доц. д-р Пламен Орешарски представи книгата на проф. Христина Вучева„Икономическата и финансовата политика в България 1991-2011 г.”

15.12.2012

Вчера, 14 декември 2012 г., бе представена книгата на проф. Христина Вучева „Икономическата и финансовата политика в България 1991-2011 г.”. Събитието се проведе със съдействието на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Представянето направи доц. д-р Пламен Орешарски, народен представител от 41-то Народно събрание и министър на финансите за периода 2005-2009 г.

 

 

Представяне на книгата на проф. Христина Вучева „Икономическата и финансовата политика на България 1991-2011 г.”

13.12.2012

От името на проф. Христина Вучева Ви каним на представянето на книгата й „Икономическата и финансовата политика на България 1991-2011 г.”, което ще се проведе със съдействието на Асоциацията на индустриалния капитал в България . Представянето на книгата ще състои на 14.12.2012 г. (петък) от 14:30 часа в сградата на Българска академия на науките, Голяма зала.

 

 

Писмо от АИКБ до президента на Република България г-н Росен Плевнелиев относно връщане на текстове от преходните и заключителните разпоредби на Закона на насърчаване на инвестициите

12.12.2012

ДО Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО: Връщане на текстове от преходните и заключителните разпоредби на Закона на насърчаване на инвестициите, с които са приети промени в Закона за чужденците в Република България и в Закона за българското гражданство за ново обсъждане УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ, Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя взетото от Вас решение за връщане на текстове от преходните и заключителните разпоредби на Закона на насърчаване на инвестициите, с които са приети промени в Закона за чужденците в Република България и в Закона за българското гражданство, за ново обсъждане.

 

 

България отбеляза напредък в борбата със сивата икономика

07.12.2012

Днес, 7 декември 2012 г., се проведе кръгла маса под наслов “Напредъкът на България в борбата със сивата икономика”, организирана съвместно от Асоциация на индустриалния капитал в България и Министерство на финансите на Република България. В кръглата маса взеха участие г-н Васил Велев /председател на УС на АИКБ/, г-жа Маринела Петрова /Директор на Дирекция “Икономическа и финансова политика” на Министерство на финансите/, д-р Милена Ангелова /главен секретар на АИКБ и ръководител на проекта “Ограничаване и превенция на неформалната икономика”/ и доц. Емилия Ченгелова /ключов експерт – социолог по проекта/.

 

 

Кръгла маса и пресконференция на тема: “Напредъкът на България в борбата със сивата икономика”

28.11.2012

Асоциация на индустриалния капитал в България и Министерство на финансите на Република България организират кръгла маса под наслов: “Напредъкът на България в борбата със сивата икономика” за обсъждане на първи Мониторингов доклад върху наличието на неформална икономика и постигнатия напредък в нейното ограничаване и превенция и Стратегически план за ограничаване и превенция на неформалната икономика.

 

 

Бизнесът в България: “Въвеждането и спазването на ясни правила от страна на държавата за стимулиране на “светлата” икономика би подобрило чувствително условията на правене на бизнес”

23.11.2012

Представителите на бизнеса, синдикатите и държавната администрация обсъждат в национален мащаб приключилото на 2 ноември 2012 г. социологическо проучване по проект “Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, което оценява ефекта от мерките, които правителството предприе през последните три години за премахване на сивия сектор.

 

 

Инвестициите в европейската инфраструктура са от съществено значение за излизане от кризата

13.11.2012

Вчера, 12 ноември 2012 г., д-р Милена Ангелова – главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България и заместник-председател на CEEP (Европейски център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес), представи позицията на европейските доставчици на услуги от общ интерес на среща на високо равнище в Брюксел.

 

 

Позиция на АИКБ по проект на държавния бюджет на Република България за 2013 г.

07.11.2012

Асоциация на индустриалния капитал в България счита, че прогнозата за 1,9 % ръст на БВП е оптимистична, предвид тенденцията за свиване на индустриалното производство и търсенето на индустриални стоки, отчитана от АИКБ за последното тримесечие на 2012 г. и която се очаква да продължи и през следващата година. Предвид на тази тенденция считаме, че прогнозата за ръст на Европейската икономика през следващата година може да не се сбъдне, тъй като наблюдаваме свиване на индустриалното потребление именно на пазара в Европа. Обръщаме внимание и върху факта, че МВФ прогнозира ръст на БВП в България за 2013 от 1,5 %…..

 

 

Стартират срещи с бизнеса по региони

05.11.2012

Във връзка с изпълнението на проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ и провеждането на Национална обществена информационна кампания за промяна на обществените нагласи към създаване на пълна нетърпимост към неформалната икономика и всички нейни форми на проявление, Асоциация на индустриалния капитал в България ще проведе серия от срещи с представители на бизнеса, на държавните институции, социалните партньори и медиите по региони, както следва:

 

 

Меморандум за сътрудничество бе сключен днес между Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Българската банка за развитие (ББР)

02.11.2012

Българската банка за развитие (ББР) и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) днес сключиха споразумение за сътрудничество. Меморандумът за привилегировано партньорство беше подписан от Асен Ягодин, главен изпълнителен директор на финансовата институция и Васил Велев, председател на управителния съвет на АИКБ.

 

 

Обновление на органите на управление и членския състав на АИКБ

02.11.2012

Днес, 2 ноември 2012 г., се проведе заседание на Общото събрание и на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България.

 

 

Заседание на Бюрото на Групата на работодателите на Европейския икономически и социален комитет /ЕИСК/

05.10.2012

Днес, 5 октомври 2012 г., в гр. Банско се проведе заседание на Бюрото на Групата на работодателите на Европейския икономически и социален комитет /ЕИСК/. На срещата–дебат бе обсъдена ролята на ценностите като мотиватор за по-доброто поведение на бизнеса, като се наблегна на общочовешките и морални ценности в бизнеса.

 

 

АИКБ се срещна с делегация на Комисията по заетост и социални въпроси на Европейски парламент

28.09.2012

Осигуряването на дългосрочна финансова стабилност на пенсионната система и подобряване на адекватността на пенсиите, подобряването на социалния диалог в страната, както и младежката заетост и създаването на повече и по-добри работни места са част от темите, които бяха обсъдени днес на среща между представители на Асоциация на индустриалния капитал в България и делегация на Комисията по заетост и социални въпроси на Европейски парламент.

 

 

Предложение за възобновяване на работата на НСТС

26.09.2012

Представителните на национално равнище организации на работодателите констатират спиране на работата на НСТС и настояват на основание чл.9, ал. 3 от правилника за организацията и дейността на Съветите за тристранно сътрудничество /ПОДСТС/ за най-скорошно свикване на заседание на НСТС…

 

 

Становище на АИКБ по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите

15.08.2012

Асоциация на индустриалния капитал в България, в качеството си на национално представителна организация на работодателите в България, разглежда прилагането на промени в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите като необходимо условие за подобряване на възможностите за нарастване на инвестициите в производства и услуги с висока добавена стойност и създаване на нови високопроизводителни работни места.

 

 

Становище на АИКБ по повод на заявените от представители на правителството намерения за увеличение на пенсиите през следващата година

06.08.2012

По повод на заявените от представители на правителството намерения за увеличение на пенсиите през следващата година и обсъжданите варианти за това, а именно: – с еднаква ставка за всички пенсионери или с процента на инфлация за високите и с по- висок процент за по-ниските пенсии, пресцентърът на Асоциация на индустриалния капитал в България заявява следното становище.

 

 

Браншовите организации на АИКБ стартират договаряне за определяне на минималния осигурителен доход за 2013 г.

20.07.2012

Днес, 20 юли 2012 г., се проведе работна среща на представители на браншови организации, членове на Асоциация на индустриалния капитал в България във връзка със старта на преговорите за определяне на минималния осигурителен доход (МОД) за 2013 г.

 

 

Композитен индекс „Икономика на светло“ за 2011 г.= 67.40 пункта

19.06.2012

Неформалната икономика в България през изминалата година намалява – това сочи изнесената информация по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, реализиран от Асоциация на индустриалния капитал в България.

 

 

Покана за пресконференция, на която ще бъде представен актуализирания Композитен индекс „Икономика на светло”

14.06.2012

Имаме удоволствието да Ви поканим на представянето на актуализирания Композитен индекс „Икономика на светло” – инструмент, който оценява динамиката на разпространението на официалната икономика в страната.

 

 

Васил Велев: „Фундаменталната причина за младежката безработица е отсъствието на икономически растеж“

08.06.2012

С резултат 13,9 % на прекратили обучението си след завършено едва основно образование младежи до 24 години, България се представя относително добре в европейските класации и заема места в средата на списъка от 27 държави.

 

 

Д-р Милена Ангелова: Необходимо условие за успешно осигуряване на първа работа е приемът по специалности и учебните програми да бъдат съобразени с потребностите на бизнеса

08.06.2012

Предизвикателството пред нас за следващия програмен период е да впрегнем изградения капацитет, натрупания опит и умения в създаването на повече възможности за младите хора, за да им бъде осигурена адекватна и интересна за тях реализация, така че те да бъдат полезни на икономиката и обществото и посредством професионалната си дейност да допринасят за развитието на България и на ЕС”, това заяви д-р Милена Ангелова – главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България…

 

 

АИКБ подписа Национално споразумение „ПЪРВА РАБОТА“

06.06.2012

Асоциация на индустриалния капитал в България гледа отговорно на своите ангажименти по подписаното днес Национално споразумение „ПЪРВА РАБОТА“ и смятаме, че визираните там мерки ще дадат сравнително бързо реален резултат.

 

 

Българско участие на Форум за конкурентоспособност в Централна и Източна Европа

22.05.2012

Боян Бойчев, управител на официалния дистрибутор на Майкрософт за България – БиЕмДжи и заместник-председател на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България, взе участие във Форум за конкурентоспособност в Централна и Източна Европа: „Технологичната индустрия – път към повишаване на конкурентоспособността”

 

 

19 нови компании и организации се присъединиха към АИКБ

18.05.2012

Днес, 18 май 2012 г., се проведе заседание на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България. По време на заседанието 19 нови компании и организации се присъединиха към нейната структура, което за пореден път доказа, че организацията е най-динамично развиващата се представителна на национално равнище работодателска организация.

 

 

Пресконференция за представяне на регионален разрез на данните, получени за Северен централен район и за региона на Велико Търново

17.05.2012

Асоциацията на преподавателите по икономика и управление в индустрията (АПИУИ), Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Национален център „Икономика на светло” имат удоволствието да Ви поканят на пресконференция, на която ще бъдат представени последните данни по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, изпълняван от АИКБ.

 

 

Издателство „Хермес” с приз за принос в културата и творческата индустрия

16.05.2012

Асоциация на индустриалния капитал в България ще връчи статуетка, плакет и грамота на издателство „Хермес” за принос в развитието на творческите индустрии и културата по случай деня на българската просвета и на славянската писменост – 24 май.

 

 

Среща със зам. министър Жулиета Хубенова, част от НС на АИКБ

27.04.2012

Днес, 27 април 2012 г. се проведе заседание на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България. По време на срещата заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма г-жа Жулиета Хубенова представи на членовете на НС на АИКБ новите възможности, които предлага ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.

 

 

Продължава приемането на сигнали и предоставянето на консултации от националния център „Икономика на светло“

23.04.2012

Продължава активната работа на Националния център „Икономика на светло”, създаден по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, както и неговата дейност за набиране, обработване и анализ на информация за нивото и проявленията на неформалната икономика в страната.

 

 

АИКБ предлага свикване на съвет за икономически растеж

26.03.2012

На 26 март 2012 г., Асоциация на индустриалния капитал в България внесе официално писмо до г-н Делян Добрев – министър на икономика, енергетиката и туризма с предложение за свикване на заседание на Съвета за икономически растеж.

 

 

Сребърният фонд трябва да се управлява активно

20.03.2012

Днес, 20 март 2012 г. бе организирана кръгла маса на тема: „ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА СРЕБЪРНИЯ ФОНД“. В дискусията, организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България и Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, участваха заместник–министърът на финансите Боряна Пенчева, представители на…

 

 

АИКБ организира кръгла маса на тема: „ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА СРЕБЪРНИЯ ФОНД“

16.03.2012

На 20 март 2012 г. (вторник) от 10,30 часа в зала „Триадица 2” на „Гранд Хотел София” ще се проведе кръгла маса на тема: „ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА СРЕБЪРНИЯ ФОНД“. Провеждането на този важен за страната ни диспут е…

 

 

Общо събрание на Асоциация на индустриалния капитал в България

29.02.2012

Днес, 29 февруари 2012 г. се проведе Общо събрание на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). Делегатите приеха отчет за дейността и финансовите отчети на АИКБ за периода 2010 – 2011 г., и както и приоритетите в дейността на Асоциацията за периода 2012 – 2013 г.

 

 

Сивата икономика в бранш „Здравеопазване“

27.02.2012

Уникалността на бранша – предпоставка за повече или за по-малко сив сектор? Поради своята уникалност, здравеопазването има нелеката задача да отговори едновременно на високите изисквания(очаквания) на обществото (за хуманност, достъпност и висока ефективност) и в същото време да се развива като модерна и самовъзпроизвеждаща се система от икономически дейности за предоставяне на медицински услуги.

 

 

Сътрудничеството и социалния диалог са в основата на изграждането на Европа на дисциплина и растеж, подчерта г-н Барозу в отговор на поставен въпрос от главния секретар на АИКБ

23.02.2012

Председателят на Европейската комисия, г-н Барозу, заявяви ясна политическа воля Съюзът да остане единен, по-интегриран и да върви напред, в реч пред Пленарната сесия на Европейския икономически и социален съвет.

 

 

За първи път българин участва в Срещата на високо равнище за обсъждане на макроикономическата рамка на Европейския съюз

21.02.2012

По време на проведената вчера следобед среща за макроикономичеки диалог в Брюксел, европейските социални партньори представиха своите виждания по Годишния обзор на растежа 2012 г. пред г-жа Маргарет Вестагер – вицепрезидент на Дания и министър по икономическите и вътрешни въпроси, г-н Марио Драги – президент на Европейската централна банка, г-н Оли Рен – комисар по икономическите и парични въпроси и евро, г-н Годин де Валерен – председател на Комитета по икономическа политика. Участие взеха представители на Европейския съвет и на Европейската комисия. Проведените консултации са част от процедурата по определяне на рамката за „Европейския семестър“ за 2012 г.

 

 

Официален старт на обученията по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“

17.02.2012

На 17 февруари 2012 г. бе оповестен официалният старт на серията от обучения на общо 4 500 души, които се провеждат по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” Тяхната цел е работодатели и работници и служители да могат да разпознават проявленията на неформалната икономика, да разбират нанасяните от този феномен вреди и да бъдат мотивирани и подготвени да се борят с тях.

 

 

Сивата икономика в бранш „Пощенски услуги“

13.02.2012

Най-старият бранш на модерна България. Веднага след Освобождението се раждат българските пощи, които и браншово, и институционално винаги са били изцяло държавни (даже в продължение на десетилетия и полувоенизирани). Днес ЕАД Български пощи е най-голямата фирма в бранша и със 100% държавно участие, но все пак е само една от многото фирми в бранша. „Български пощи“ ЕАД създават традициите в бранша, изчистени от всякакви сенчести дейности. И може би това влияе за донякъде по-различни данни за „сиви асоциации“, причини и фактори.

 

 

Сивата икономика в бранш „Небанковия финансов сектор“

30.01.2012

Специфика на бранша Небанковият финансов сектор обхваща три основни направления: инвестиционна дейност, застрахователна и осигурителна дейности. Основен регулатор на бранш „Небанкови‐финансови услуги“ е Комисията за финансов надзор (КФН). Дейността на КФН като регулаторна и надзорна институция основно се реализира от трите специализирани управления: „Надзор на инвестиционната дейност“, „Застрахователен надзор“ и „Осигурителен надзор“. Компаниите, опериращи в областта на…

 

 

Сивата икономика в бранш „Лека промишленост“

23.01.2012

Сивата икономика в бранш „Лека промишленост“ Специфика на бранш «Полиграфия» Бранш «Полиграфия» е типичен пример за икономическа дейност, сериозно трансформирана в годините на прехода към пазарна икономика. Официалните статистически данни показват, че през последните 20 години икономическите играчи в бранша рязко са се увеличили – няколкото големи държавни предприятия в областта на полиграфията се разрояват и за кратко време се появяват множество икономически субекти, повечето от които…

 

 

Сивата икономика в бранш „Парфюмерия и козметика“

17.01.2012

Спецификата на производството в бранш «Парфюмерия и козметика» предполага заетост на високо образовани специалисти (особено в ядрото на производствения процес), но също така и привличане на работници за ниско квалифициран труд. Работодателите от бранша полагат сериозни усилия за наемането и задържането на квалифициран персонал, владеещ тънкостите на този специфичен бранш. Тази лоялност в отношенията работодател – наемен работник се разчита в един емблематичен сегмент на сивите икономически практики: плащането на осигуровки върху реалното възнаграждение на наемния работник. 94% от работодателите са изрядни в това отношение по време на изследването и това е знак за надмогнато сиво…

 

 

Приемни дни в Националния център „Икономика на светло“ за месец януари 2012 г.

29.12.2011

Приемни дни в Националния център „Икономика на светло“ за месец януари 2012 г. · Машиностроене – 03.01.2012, 11.01.2012, 19.01.2012; · Електротехника – 03.01.2012,09.01.2012, 25.01.2012; · Информационни технологии – 04.01.2012, 31.01.2012; · Инфраструктурно строителство – 12.01.2012, 16.01.2012; · Лека промишленост – 13.01.2012, 27.01.2012; · Парфюмерия и козметика – 06.01.2012; · Млекопреработване – 17.01.2012, 26.01.2012; · Туризъм – 06.01.2012; · Небанкови финансови услуги – 10.01.2012, 20.01.2012;

 

 

Милена Ангелова – главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България единодушно бе избрана за заместник-председател на CEEP

12.12.2011

Днес, 12 декември 2011 г., доктор Милена Ангелова – главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България с пълно единодушие бе избрана за заместник-председател на CEEP /Европейски център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес/. За първи път български…

 

 

0.5% ръст на БВП за 2012 г. предвижда АИКБ

24.10.2011

Асоциация на индустриалния капитал в България изготви прогнозна таблица с основните допускания за Бюджет 2012, като предвижданията се основават на наличната официална статистика и на анкета, проведена сред членовете на Асоциацията през месец октомври. Въпреки, че представянето на Проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2012 г. се забавя, Асоциацията на индустриалния капитал в България обявява…

 

 

Заседание на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България

20.10.2011

Днес, 20 октомври 2011 г., се проведе заседание на Националния съвет (НС) на Асоциация на индустриалния капитал в България. Националният съвет на АИКБ е съставен от представители на повече от 50 холдингови и инвестиционни дружества, 21 браншови камари, 1500 индустриални предприятия. Като орган на Общото събрание, който определя насоките на работа на Управителния съвет, Националният съвет формира активната позиция на Асоциацията по важни за…

 

 

Росен Плевнелиев към бизнес организациите: Разчитам на Вашите идеи и активност, за да създам прагматична Президентска институция

12.10.2011

Това обещаха кандидатът за президент и вицепрезидент на Р България, издигнати от ПП ГЕРБ – Росен Плевнелиев и Маргарита Попова, на среща с ръководителите на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК) и Българската търговско-промишлена палата (БТПП). „Идвам с пълен респект към организациите, които представлявате. Познавам Вашата история, международна и национална дейност, познавам идеите Ви. Като човек, който идва от реалния бизнес, знам как се създават и запазват…

 

 

АИКБ настоя машиностроенето и електрониката да останат като приоритети в програмата за конкурентоспособност

02.06.2011

Потвърждавам, че има добър диалог между бизнеса и управляващият орган при формирането на новитe схеми и при корекциите на допускани досега слабости при изпълнението на оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ (2007-2013). След известно забавяне…

 

 

Дванайсет пъти по-голям данък сгради дължат работодатели заради законодателна промяна

07.04.2011

Единайсет, даже дванайсет пъти по-голям данък сгради дължат работодатели за 2011 г. в сравнение с миналата година, алармира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев в среща с народната представителка Менда Стоянова, председател на Комисията по…

 

 

Бизнесът и науката се споразумяха за сътрудничество и за конкретни проекти

23.03.2011

Ние сме особено доволни да подпишем това споразумение, то ще решава въпроси, свързани с развитието на науката и ползването на научните резултати за социално-икономическото развитие на страната ни. Една основна задача стои пред цялата българска икономика и тя е да се…

 

 

Бизнесът подкрепя Пакта за финансова стабилност и иска устойчива и предвидима данъчна политика

22.03.2011

В Асоциацията на индустриалния капитал в България вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков получи подкрепата на най-автентичната и динамично развиваща се работодателска организация за проекта за Пакт за финансова стабилност, но взе бележки и от полезната едночасова…

 

 

Работодатели и БАН се споразумяват за сътрудничество

21.03.2011

Рамково споразумение за сътрудничество между БАН и АИКБ подписват в сряда, на 23 март в 10,30 ч председателят на БАН акад. Никола Съботинов и Васил Велев, председателят на…

 

 

Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков и председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев ще обсъдят на работна среща проекта на Пакта за финансова стабилност

21.03.2011

Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев и вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков ще проведат работна среща, на която ще…

 

 

Как да привлечем квалифицирани имигранти и още за новите миграционни политики

17.03.2011

Българският трудов пазар все още не е привлекателен за квалифицирани специалисти. Този извод, както и необходимостта да се съгласуват стратегическите документи, които засягат проблемите на имиграцията, както и тяхното съобразяване със Стратегията Европа 2020 бяха…

 

Мозъчна атака за отношението ни към имигрантите свиква по европроект Асоциацията на индустриалния капитал в България

14.03.2011

Не просто за туризъм, а по много причини България е привлекателна дестинация за граждани от трети страни, включително и за търсещи лесни пари или поминък. Жасминовата революция и кризата в Северна Африка изостриха имигрантския проблем, с който доскоро се…

 

 

1308 сигнала за сивия бизнес постъпиха за четири месеца

11.03.2011

163 сигнала срещу сивата икономика бяха подадени в приемните дни по браншове на Националния център „Икономика на светло” през последните четири месеца, и още 1145 случая бяха разисквани в 9-те регионални офиса, изпълняващи европейския проект за…

 

 

Вицепремиерът Министър Симеон Дянков покани председателя на АИКБ Васил Велев на работна среща за проекта на Пакта за финансова стабилност

08.03.2011

Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев получи покана от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков да обсъдят…

 

 

Българският бизнес заяви приоритетите си по Акта за единния пазар

28.02.2011

Не можем да говорим за единен пазар, ако България и Румъния са извън Шенген. Както и ако се отлага достъпът на български работници до трудовия пазар в страните членки! В започващите дебати дали да има обща консолидирана основа на корпоративния данък твърдо заявяваме българската позиция, че това…

 

 

Работодателите предупреждават: Национална здравна карта вреди на пациентите. Изберете сами?

24.02.2011

Сериозни опасения сред работодателите предизвика приетата в сряда от правителството Национална здравна карта. Още когато проектът за нея бе публикуван на електронната страница на Министерството на здравеопазването, Асоциацията на индустриалния капитал в…

 

 

Съветът за икономически растеж да се свика заради проблемите с Търговския регистър, настояват от АИКБ

23.02.2011

Асоциацията на индустриалния капитал в България настоява министър Трайчо Трайков спешно да свика Съвета за икономически растеж, за да се намери изход от влошеното администриране на Търговския регистър. „Въпреки установените от закона кратки срокове, длъжностните лица се…

 

 

Монтана на първо място по относителен брой на лицата, работили в сивата икономика

08.02.2011

62,5 % е относителният дял на лицата, работили за определен период в сивата икономика през последните 5 години в Монтана, с което регионът се нарежда на първо място в страната по…