Поздравителни адреси

От г-н Румен Радев, избран за президент на Република България:

До
Васил Велев
Председател на УС
Асоциация на индустриалния капитал в България

Уважаеми г-н Велев,PozdrAdres_RumenRadev

Моля да приемете моите искрени поздрави по случай 20 годишнината на Асоциация на индустриалния капитал в България. АИКБ е представителна на национално равнище работодателска организация и утвърден говорител на производствения сектор в България.

Социалният диалог между работодатели, синдикати и изпълнителна власт е основен механизъм за поддържане и развиване на законовата рамка на стопанския живот в страната. Като президент аз подкрепям този диалог и съм благодарен на организации като Вашата за активната роля в неговото осъществяване.

Следя с особен интерес Вашите позиции по редица въпроси от значение за националната ни икономика, като тази за поддържане на плоския данък както и спирането на опита за национализация на средствата на пенсионните фондове от така наречените „втори и трети стълб“ на осигурителната система.

Използвам случая, за да Ви информирам, че моята администрация ще бъде активен участник в подобряването на социалния диалог и в това направление ще поддържаме връзка с вашето ръководство.

Румен Радев
Избран за президент на РБ

* * *

От Комисията по труда, социалната и демографската политика при 43-то Народно събрание – д-р Хасан Адемов:

* * *

От Главния прокурор на Република България Сотир Цацаров:

* * *

От Българска стопанска камара – Божидар Данев:

Pozdravitelen adres ot BSK za AIKB

* * *

От Министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова:

* * *

От Министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова:

* * *

От Министъра на земеделието и храните Десислава Танева:

Pozdravitelen adres

* * *

От Министъра на околната среда и водите Ивелина Василева:

Pozdravitelen adres

* * *

От Министъра на външните работи Даниел Митов:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЕЛЕВ,MVnR_address_BICA
ДАМИ И ГОСПОДА,

За мен е удоволствие да Ви поздравя по случай двадесетата годишнина от създаването на Асоциацията на индустриалния капитал в България!

През последните години Министерството на външните работи полага усилия за икономизиране на външната политика на България, голям принос за което има и пряката ангажираност на работодателските организации.

Асоциацията на индустриалния капитал в България е надежден и коректен партньор на ръководеното от мен министерство и подпомага активно дейността ни с оглед осъществяване на икономическа дипломация. Работим заедно за подобряване и популяризиране на бизнес средата, както и за формиране на благоприятен инвестиционен климат в страната.

Вярвам, че и в бъдеще ще продължим да си сътрудничим така успешно в името на по-доброто бъдеще на България.

Искрено Ваш,

Даниел Митов

* * *

От заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова:

* * *

От Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – инж. Румяна Михайлова:

* * *

От Министерски съвет, Национална агенция за професионално образование и обучение – инж. Емилияна Димитрова:

* * *

От МТСП, Агенция по заетостта – Драгомир Николов:

* * *

От Българска агенция за инвестиции – Стамен Янев:

* * *

От Американска търговска камара в България:

* * *

От Асоциация на българските авиокомпании – Светослав Станулов:

* * *

От Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост – Галин Господинов:

* * *

От Българска асоциация на електротехниката и електрониката – д-р Румен Атанасов:

* * *

От Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) – Борис Радулов:

* * *

От Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК) – инж. Димитър Георгиев:

* * *

От „Геотехмин“ ООД – проф. д-р Цоло Вутов:

* * *

От „Интернешънъл Асет Банк“ АД:

* * *

От Национално сдружение на българските спедитори (НСБС) – Ангел Сафев:

* * *

От Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС) – Бойко Костов:

* * *

От Института за икономически изследвания към Българска академия на науките – проф. д-р Александър Тасев:

* * *

От Техническия университет – София – проф. д.т.н. инж. Георги Михов:

* * *

От Университета за национално и световно стопанство в София – проф. д.ик.н. Стати Статев:

* * *

От Висшето училище по сигурност и икономика в Пловдив – проф. д.п.н. Георги Манолов:

До г-н Васил Велев – председател на УС на АИКБ

Уважаеми г-н Велев,

От името на ръководството на Висшето училище по сигурност и икономика и лично от мое име Ви поздравявам по повод 20-годишнината от основаването на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Ръководената от Вас асоциация успя да се утвърди като основен представител на интересите на публичните дружества и на компаниите, оказващи услуги от общ интерес в България. АИКБ е обединител и изразител на интересите на малките и средните предприятия в държавата. Тя се наложи като основен модератор на преговорите между социалните партньори, активен участник и инициатор на широки обществени дебати, гарантиращи постигането на конкурентни предимства в приоритетни икономически сектори.

Асоциацията на индустриалния капитал в България е с доказан международен авторитет и значимост, партньор на водещи европейски и световни организации.

Сътрудничеството между Висшето училище по сигурност и икономика и АИКБ винаги е било ползотворно и съм убеден, че ще продължим да работим заедно в изпълнението на обществено значими проекти и инициативи.

Пожелавам Ви все така настойчиво, последователно и всеотдайно да популяризирате и надграждате добрите практики, използвайки натрупаният опит и експертност.

Приемете най-искрените ми пожелания за много здраве, професионални и лични постижения и нека успехите съпътстват всяко Ваше начинание.

Честит празник!

Проф. д.п.н. Георги Манолов
Ректор на Висше училище по сигурност и икономика