21 години АИКБ – поздравителни адреси

От Министерски съвет – министър-председател на Република България Бойко Борисов:


От Народно събрание – председател на Комисията по енергетика Делян Добрев:


От Народно събрание – председател на Комисията по икономическа политика и туризъм Петър Кънев:


От Главна прокуратура – главен прокурор на Република България Сотир Цацаров:


 От Министерството на туризма – министър Николина Ангелкова:

Pozdravitelen adres_Angelkova


От Комисия за финансов надзор – председател Карина Караиванова:


От Агенция по заетостта – изпълнителен директор Драгомир Николов:

Pozdravitelen adres_AZ


От Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – изпълнителен директор инж. Румяна Михайлова:


От Министерски съвет, Национална агенция за професионално образование и обучение – инж. Емилияна Димитрова:


 

От Българска агенция за инвестиции – Стамен Янев:


От Община Велико Търново – кмет на Община Велико Търново Даниел Панов, председател на Национално сдружение на общините в Република България:


От Българска стопанска камара – председател Сашо Дончев:


От Българска асоциация на частните училища – председател Мария Каменова:

Pozdravitelen adres_BACHU


От Корпорация за технологии и иновации – председател Петър Нейчев:

Pozdravitelen adres_KTI - 0014


От Висше училище по застраховане и финанси – президент Григорий Вазов:

Pozdravitelen adres_VUZF - 0026


От Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ – председател Стефан Башев:


От Асоциация на българските авиокомпании – председател Светослав Станулов:


От Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“ – председател Надя Кантарева-Барух: