23 години АИКБ – Поздравителни адреси

От Главна прокуратура – главен прокурор на Република България Сотир Цацаров:


Oт Национален осигурителен институт – Весела Караиванова, подуправител:


От Агенция „Митници“ – Георги Костов, директор:


От Агенция по заетостта – Драгомир Николов:


От Главна инспекция по труда – Румяна Михайлова, изпълнителен директор: 


От Българска агенция за инвестиции – Стамен Янев, изпълнителен директор:


От Агенция за социално подпомагане – Румяна Петкова, изпълнителен директор: 


От Национална агенция за професионално образование и обучение – Емилияна Димитрова, председател:


От Икономически и социален съвет на Република България – проф. Лалко Дулевски, председател: 


От Фискален съвет на България – проф. д-р Борис Грозданов, председател: 


От Икономически университет – Варна – проф. д-р Евгени Станимиров, ректор: 


От Технически университет – София – проф.дн инж. Иван Кралов, ректор:


От Българо-руска търговско-промишлена палата – Георги Минчев, председател:


От Асоциация на българските авиокомпании – Светослав Станулов, председател:


От Българска асоциация по информационни технологии – Огнян Траянов, председател на УС:


От Българска асоциация на металургичната индустрия – Антон Петров, председател:


Посланик на Република Казахстан в Република България – н.пр. Темиртай Избастин:


От Българска търговско-промишлена палата – Цветан Симеонов, председател


От Копорация за технологии и иновация – Петър Нейчев, председател на СД и Димитър Гишин, член на СД:


От Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите – Мариана Кукушева, председател на УС