Създаваме регионална камара и в област Кърджали

17 февруари 2016 г.

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) се срещна с представители на бизнеса от област Кърджали.

Членът на УС на АИКБ Стефан Василев и директорът „Индустриални политики“ на АИКБ Теодор Дечев представиха постигнатото от Асоциацията в полза на българския бизнес през последната година. Те запознаха участниците в срещата с набелязаните цели и приоритети за следващия период.

Местният бизнес посрещна с интерес и одобрение изложените идеи. Беше създаден инициативен комитет за изграждане на регионална камара АИКБ, която се доказа като най-динамично развиващата се работодателска организация в страната.

Пред предприемачите в Кърджали бяха представени Оперативните програми за новия програмен период, както и индикативните програми за отваряне на процедурите за кандидатстване през 2016 г., като им бяха разяснени с подробности схемите, по които бизнесът е бенефициент. Участниците в срещата се запознаха с отворените и предстоящи за кандидатстване процедури по Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Инициатива за малки и средни предприятия“, „Наука и образования за интелигентен растеж“ и Програмата за развитие на селските райони.

Представителите на бизнеса от област Кърджали очертаха проблемите, с които се сблъскват в работата си и получиха гаранция от ръководството на АИКБ, че ще бъдат търсени начини за тяхното преодоляване. „Селата в община Кърджали не могат да ползват Програмата за развитие на селските райони. Ще търсим начини за промяна, ако трябва законодателна, за да се реши този проблем. Другият сериозен въпрос е участието на малките и средни предприятия в конкурси, спечелването им и невъзможността банките да им отпуснат средства, за да продължат своята работа, поради невъзможността им да дадат банкова гаранция за кредита“, каза след срещата Стефан Василев.

Участниците в дискусията подчертаха важността на подобни форуми, които се провеждат по места, защото това е начин да се обединят усилията на предприемачите в страната в полза на изграждане на по-благоприятен бизнес климат в България.