Сътрудничество с партньор от Испания за повече делови контакти

АИКБ разшири международното си сътрудничество с партньор от Испания.

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подписа споразумение за сътрудничество с Испано-българската търговска камара. Двете организации ще осъществяват съвместни дейности в областта на бизнес-представителството и ще посредничат при установяване на делови контакти между членовете си. Споразумението предвижда посредничество при осъществяване на испански инвестиции в България, научно-техническо сътрудничество, организиране на различни форуми и участие в съвместни проекти в трети страни.

Сключеното споразумение с Испано-българската търговска камара е част от активната дейност на АИКБ като българска работодателска организация с утвърден международен авторитет.