С доказателства настояваме Министерския съвет да преразгледа решението

Днес, 9 септември 2016 г., национално представителните организации на работодателите (НПРО) изпратиха писмо до г-н Бойко Борисов – министър-председател на Република България, г-н Томислав Дончев – заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика, председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), и г-жа Зорница Русинова – министър на труда и социалната политика, член на НСТС, във връзка с установените неотстраними пороци в представените от Съюз за стопанска инициатива (ССИ) доказателства, при кандидатстването им за представителна на национално равнище организация на работодателите.

Експерти от представителните на национално равнище организации на работодателите в България, изготвиха анализ, на основа на предоставена от МТСП информация (по реда на чл. 2, във връзка с чл. 25 и чл. 26 от Закона за достъп до обществена информация). Анализът изясни и открои непреодолими несъответствия с изискванията на нормативната уредба в документите, представени от ССИ. Направените безспорни изводи сочат, че ССИ не отговаря на критериите за представителност по закон.

Посочените пороци (а и не само те) не будят никакво съмнение, че ССИ няма качеството на реален изразител на интересите на работодателите в България, което е пречка за постигане на нормален и адекватен социален диалог. В резултат на това ръководствата на национално представителните организации на работодателите настояват да бъде направена повторна проверка на представителността на ССИ и очакват длъжностните лица, които са си позволили да заблудят Министерския съвет, да бъдат санкционирани. Ако това не се случи, НПРО ще предприемат последващи действия.

„Предвид убедителните доказателства за отсъствието на представителност на ССИ, ние, представителните на национално равнище организации на работодателите, не приемаме ССИ за представителна и настояваме организацията да не бъде допускана до тристранния и двустранния диалог на национално равнище“, се казва в писмото на НПРО до институциите.

Писмото до Министерския съвет и МТСП, както и доказателствата към него, са публикувани ТУК. За повече информация вижте и пълния текст на приложеното прессъобщение.