Управителният съвет настоява за мерки за насърчаване на външната търговия

На проведеното си днес заседание, Управителният съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България приветства подписването на споразумението за всеобхватно икономическо и търговско споразумение с Канада. Отбеляза като позитивен момент в проведените преговори запазването на правото на държавите да извършват регулация посредством национално законодателство и едновременно с това да се предложи приемлив механизъм за защита на инвестициите и за разрешаване на споровете между инвеститорите и държавите, и призовава този механизъм да бъде пренесен и доразвит при по-нататъшните преговори за евентуалното сключване на Трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство със САЩ. АИКБ подчертава, че усилията на институциите на Европейския съюз и на държавите – членки на ЕС трябва да бъдат насочени към правилното прилагане на договореното споразумение и настоява да се гарантира ефективното изпълнение на контролните функции от страна на българската държава по отношение на прилагането на практика на постигнатите договорености.

По отношение на продължаването на преговорите по TTIP, АИКБ настоява българските власти да се допитват активно до национално представителните организации на работодателите и да отчитат техните позиции при формирането на позицията на страната ни.

В светлината на усилията за насърчаването на външната търговия както на България, така и на Европейския съюз, АИКБ настоява санкциите между Европейския съюз и Русия да бъдат отменени. Предупреждава, че от ограниченията силно страда бизнесът, а понесените сериозни икономически щети могат да окажат негативно въздействие в дългосрочен план. Продължаването на санкциите увеличава икономическите проблеми за всички засегнати страни и колкото по-дълго продължи политиката на взаимни санкции, толкова по-трудно ще бъде възстановяване на загубеното и наваксване на пропуснатото.

Приложение: 

1. Позиция на АИКБ по подписаното всеобхватното икономическо и търговско споразумение с Канада (EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA) и очакваното отражение на този акт върху преговорите със Съединените американски щати по Трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство (The Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP).

2. Позиция на АИКБ за отмяна на санкциите между Европейския съюз и Русия.