Управителен съвет

Vasil Velev

Васил Велев

Председател на УС, 

Изпълнителен директор на „Стара планина Холд“ АД

Данета Желева, 

зам.-председател

Daneta Zheleva_2

Главен изпълнителен директор на „Индустриален холдинг България“ АД

Кънчо Стойчев,

зам.-председател

Kuncho Stoychev_3

Председател на Сдружение „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес“

Никола Зикатанов,

зам.-председател

Nikola Zikatanov_3Член на Съвета на директорите на „Златен лев холдинг“ АД

Румен Радев,

зам.-председател

Rumen Radev_2

Икономически директор на „Холдинг Загора“ ООД

Божидар Нейчев

Управител на „Прайсуотърхаускупърс България“ ЕООД

Боян Бойчев

Boyan Boychev_2

Управител на „БиЕмДжи
Дейта“ ООД

Кирил Бошов

Boshov_1

Председател на „Еврохолд България“ АД

 Кирил Желязков

Председател на Българска браншова камара по
електронна промишленост
и информатика

Мариана Итева

Mariana Iteva_1

Заместник регионален директор на Веолия България и Регионален директор Индустриално развитие на Веолия Централна и Източна Европа

Стефан Василев

Stefan Vasilev_1

Изпълнителен директор на
„Наш дом Европа Холдинг“ АД

Стефан Чайков

Stefan Chaikov_2

Председател на Българска браншова
камара „Пътища“

Христо Ибушев

Изпълнителен директор на „Арсенал“ АД