Конференция „Европейски енергиен съюз – въздействие и последици за гражданското общество“

Икономическият и социален съвет на България (ИСС) и Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) организират в София на 22 март от 9.30 ч. в хотел „Балкан“ конференция на тема „Европейски енергиен съюз – въздействие и последици за гражданското общество в България“. Повече информация и предварителна програма ще видите ТУК.
В работата на конференцията ще вземат участие д-р Милена Ангелова – член на ИСС, главен секретар на АИКБ и заместник-председател на групата на работодателите в ЕИСК, както и Васил Велев – член на ИСС, председател на АИКБ.
Европейският енергиен съюз е един от десетте ключови приоритети на ЕК до 2019 г., която преди една година започна програма за създаване на Европейски енергиен съюз. Идеята цели да създаде европейска енергийна система, която ще гарантира сигурно, устойчиво, конкурентноспособно и достъпно енергоснабдяване на гражданите в Европа.