1-ви май остана работен ден за по-голяма част от българския бизнес, АИКБ ще предложи на НСТС да се фиксират постоянен брой работни дни в годината

Асоциацията на индустриалния капитал в България проведе анкета сред свои членове във връзка с поредицата от три последователни почивни дни през месец май. Според отговорите на фирмите, участвали в проучването, по-голямата част от тях – 53% работят на Международния ден на труда. В същото време обаче, работодателите декларират, че се затрудняват с допълнителното заплащане, което се дължи за положен труд по време на празнични дни – 62%.

Анализ на председателя на АИКБ г-н Васил Велев обяснява този висок процент: „При преработвателната промишленост например, около 50% са разходите за суровини и материали, около 25% е разходът за труд, а останалите около 25% са външни услуги, енергия, амортизации, печалба и др. Ако разходът за работна заплата е двоен, за този ден фирмата е на загуба, т.к. обичайната печалбата на компанията е около 10% и при двойни разходи за труд – тя се превръща в 15% загуба.”

Така според анкетата всеки шести работник у нас не е почивал на 1-ви май, коментира председателят на АИКБ. Той изчисли, че на този ден половин милион души имат нормален работен ден. „С допитването се развенча един мит, че работят само онези фирми, на които им е скъпо да спрат. Само една четвърт са такива – 26%. А 32% от компаниите отговарят, че работят, защото имат много работа. 21% заради срокове и ритмичност, 11% са в туризма. Има и 5%, които работят заради контрагентите си в чужбина.”

Интересен е фактът, че 22% от фирмите, участвали в допитването споделят, че в работния процес на този ден се включват всички работещи, т.е. за цялото предприятие това е нормален работен ден. Като основна причина за работа по празниците, компаниите посочват – прекалено много поръчки – 32%, както и непрекъсваемия процес на производство – 26%.

Над 1 млрд. лв. ще са пропуснатите възможности за икономиката от подарените почивни дни през тази година, изчисли председателят на АИКБ. Г-н Велев определи 2017 г. като най-мързеливата година с рекорд от 117 почивни и само 248 работни дни. Ако искаме българската икономика да расте с по-бърз темп, според него не трябва да се подаряват почивни дни.

„Трябва да определим прага за работни дни в годината, под който няма да падаме. Нещо повече – може всяка година да бъде с равен брой работни дни – 251. В зависимост от това колко са официалните празници, падащи се в събота или неделя и колко са съботите и неделите в съответната година и дали годината е високосна, ще се подаряват нула, един или два почивни дни, така че всяка година да има 251 работни дни. Нещо повече – подаръкът, когато го има, е по-добре да се направи за някой петък, след национален празник, паднал се в четвъртък. Т.е. ще апелираме да се преразгледа промяната в КТ. Още повече, че и тази промяна не беше обсъдена в Националния съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/, и тук има нарушение на процедурата. Ще предложим на НСТС да се фиксира един минимален брой работни дни за годината и той може да бъде постоянен.” 

Във връзка с проведената анкета вижте и приложеното ПРЕССЪОБЩЕНИЕ.