10-ти юбилеен „Зелен форум“ на сп. „Мениджър”: Екообразование, Екоинтелигентност, Екопромяна

Днешната сложна и нестабилна екосреда изисква нова чувствителност и способност да разпознаваме скритата мрежа от връзки между човешката дейност и системите на природата и пресечните им точки. В отговор списание „Мениджър“ дава глас за едно устойчиво бизнес образование, вдъхновено от интелигентността на природата и от мъдростта и традициите.

На форума, който ще се проведе на 18 юни 2019 г. в галерия „Оборище“ от 13:00 часа, сп. „Мениджър“ ще събере визионери, които насърчават училищата да преподават и да моделират образование за устойчив бизнес и устойчиво развитие на общността. Лидери, които вярват, че екологична интелигентност, която предоставя способността да се учи от опита и да се справя ефективно с проблемите на околната среда, ще доведе до промени в различните индустрии и в индивидуалните действия и поведение на всеки жител на планетата.

ЩЕ БЪДАТ КОМЕНТИРАНИ СЛЕДНИТЕ ТЕМИ:

Управленски политики и най-доброто от европейския опит за възпитаване на екомислене, екокултура и екоинтелигентност.

Отношенията природа–бизнес: новата цивилизационна парадигма, която променя света.

Формирането на природозащитна култура и повишаването на общественото съзнание – от идеите към живота и трайното установяване на екообщности на регионално и местно ниво.

Поканени участници:

  • Нено Димов, министър на околната среда и водите;
  • Деница Сачева, заместник-министър на образованието и науката;
  • Тодор Чобанов, заместник-кмет на София по направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости”;
  • Тодор Бургуджиев, изпълнителен директор на „ЕКОПАК България“;
  • Боян Рашев, управляващ партньор в denkstatt;
  • Юлиан Попов, главен консултант на Европейската климатична фондация за Централна и Източна Европа;
  • Катерина Миланова, мениджър комуникации в „Загорка“;
  • Милена Стойчева, предприемач, изпълнителен директор на „Джуниър Ачийвмънт“.

Програма:

13:00 –13:30 Регистрация и кафе за добре дошли;

13:30 – 13:40 Откриване;

13:40 – 15:00 ПЪРВИ ПАНЕЛ – Дискусия на тема „Глобални и национални стратегии за устойчиво развитие. Бизнесът като основен партньор в тях и двигател на зелената икономика“;

15:00 – 15:20 Кафе пауза;

15:20 – 16:40 ВТОРИ ПАНЕЛ – Ролята на компаниите в създаването и налагането на екограмотност и екопромяна;

16:40 – 16:50 Закриване на събитието;

16:50 – 18:00 Коктейл.

Присъствието е само срещу регистрация, която можете да направите ТУК.