Проведе се среща на АОБР с ръководството на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия

Засилване на активния диалог и реални стъпки за сътрудничество с работодателските организации е резултатът от инициираната от ИАНМСП, среща между Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия и представителните организации на българския бизнес.

Изпълнителният директрор на ИАНМСП, г-жа Габриела Козарева, заместник – изпълнителният директор на ИАНМСП, д-р Александър Минев и ескперти на Агенцията, обсъдиха с представителите на работодателските организации, възможностите за по – задълбочено сътрудничество и възможността за решаване на проблемите на малкия и среден бизнес.

На двустранната среща присъстваха г-н Добрин Иванов – изпълнителен директор на Асоциация на индустриалния капитал в България, г-н Васил Тодоров –  главен секретар на БТПП, г-жа Елица Пешева – програмен директор на КРИБ и г-н Петър Денев – заместник-председател на Българска Стопанска Камара.

Те набелязаха стъпките, който биха били ползотворни за бъдещото по-задълбочено сътрудничество, като изразиха позитивно мнение за взаимодействието между Агенцията и браншовите организации до момента, но отбелязаха нуждата от по-активен диалог.

„Инициирахме тази среща, за да получим информация от „първа ръка“ по какъв начин ИАНМСМ би могла да спомогне на българският бизнес за оптимални резултати в работата ни да подпомагаме и насърчаваме малките и средни предприятия. Надяваме се тази среща да ни насочи в посоката в която е нужно да поемем, за вървим заедно към успеха на биснеса в България “ – заяви изпълнителният директор на ИАНМСП Габриела Козарева по време на срещата.

ИАНМСП заяви своята готовност за активно сътрудничество, към решаване на проблемите на малкия и среден бизнес, чрез работата си с браншовите организации.

„Вярваме, че регулярното провеждане на подобни срещи ще бъде от взаимна полза, а създаването на двустранни работни групи, които да действат съвместно, ще улеснят взаимният работен процес, между ИАНМСП и работодателските организации.“ – каза д-р Александър Минев – заместник – изпълнителен директор на ИАНМСП в подкрепа на предложението на г-н Добрин Иванов – изпълнителен директор на АИКБ.

Засилване на комуникацията, обмяна на опит, активен диалог и регулярни срещи са набелязаните стъпки за реализиране на оптимален резултат в подпомагане на българския бизнес от ИАНМСП и представителите от АИКБ, БТПП, КРИБ и БСК.