Monthly Archives: септември 2015

АИКБ изпрати становище по ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане

Асоциация на индустриалния капитал в България изпрати становище по проекта на ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане, поставен на обществено обсъждане от Министерство на финансите на 12.09.2015 г.

Становището е изпратено до вицепремиера г-н Ивайло Калфин и министъра на финансите г-н Владислав Горанов.

Становището може да видите тук.

Единни в борбата със сивата икономика

5820

Асоциация на индустриалния капитал в България представи актуалните резултати от най-новото социологическо проучване сред работодателите относно неформалната икономика на форума „Икономика на светло за по-добро бъдеще“, организиран от КРИБ и КНСБ. Д-р Милена Ангелова – главен секретар на АИКБ, взе участие в събитието във Варна на 24 септември, а заместник-председателят на АИКБ Румен Радев участва в заключителния форум в София на 25 септември 2015 г. Участие във форума взеха и вицепремиерът Ивайло Калфин, министрите на финансите и на туризма Владислав Горанов и Николина Ангелкова.

Участниците във форума се обединиха около мнението, че сивата икономика е техен основен враг, като работодателите и синдикатите заявиха намеренията си да продължат общите усилия за борбата с неформалната икономика, която вреди на бизнеса, който изрядно плаща данъци и спазва законите.

Асоциация на индустриалния капитал в България, в рамките на изпълнението на дейностите на Националния център „Икономика на светло“, който функционира от години и е основен двигател в борбата с неформалните практики, и в подкрепа на усилията на правителството и социалните партньори за изсветляване на сивата икономика, инициира и финансира изследване сред работодателите по метода на пряко стандартизирано интервю, с цел да оцени актуалните промени и тенденции в представите и оценките за обхвата, причините, проявленията и размера на сивата икономика в България, да оцени ефекта от предприетите мерки за ограничаване на сивата икономика, както през настоящата, така и през миналата година, както и да разкрие някои важни причини за наличието на сив сектор и какви действия да бъдат предприети за тяхното премахване.

Проучването бе проведено в периода  02.08-08.09.2015 г. и АИКБ представи предварителните данни от него. Провеждането на изследването бе мотивирано също от факта, че през 2014 г. за първи път от няколко години насам, при изчисляването на стойностите на Композитния индекс „Икономика на светло“ се наблюдава тенденция на леко посивяване на икономиката. Индексът се изчислява от 2010 г. и измерва светлата част на икономиката, посредством комбинирано наблюдение на статистически и на социологически данни, набирани чрез провеждането на ежегодни анкети сред постоянен панел работодатели и работници и служители. През 2014 г. Индексът бележи спад спрямо така изчислената стойност с ревизираните данни за 2013 г. – 69.19 и е на стойност от 68.28. Разликата не е голяма, но по-важното е, че през 2014 г. се обръща тенденцията Индексът да нараства. Поради ниската стойност на разликата, обаче, е още рано да се допусне устойчивост на тенденцията.

Основни причини за отрицателните тенденции в изменението на  Композитния индекс „Икономика на светло“ през 2014 г. са два вида:

 • Вътрешни: политическа нестабилност, липса на мерки за подобряване на бизнес средата в страната, липса на реформи в сектори, имащи спешна нужда от реформи – енергетика, здравеопазване, МВР и образование, рязко административно повишаване на минималната работна заплата и минималните осигурителни доходи, довели до загуба на конкурентоспособност на българската икономика, проблеми с усвояването на еврофондовете за България;
 • Външни: дълговата криза в Гърция, войната в Украйна, санкциите на ЕС към Русия, войната в Сирия и бежанския натиск по границите на България, продължаващата икономическа криза в ЕС и България.

Всъщност, основните тенденции по отношение на развитието на проявленията на сивата икономика, разкрити на основа на изчисляването на Композитния индекс, се потвърждават и от предварителните резултати от проведеното от АИКБ изследване – работодателите ранжират причините за прояви на сива икономика по следния начин:

 • Неефективност на контролните и разследващите органи – 54.3 %;
 • Наличие на твърде високи МРЗ и осигурителни прагове – 43.1 %;
 • Чести промени в нормативната база – 39.2 %;
 • Корупция сред чиновниците – 38.7 %;
 • Клиенти, които предпочитат да купуват без документи – 36.6 %;
 • Икономическата криза – 32.2 %.

Основният проблем за бизнеса остават непрозрачните конкурси за обществени поръчки – 21 % от респондентите смятат, че те винаги са с предизвестен победител, а 55 % – че в повечето случай са нагласени. Именно това убеждение на бизнеса води и до поставянето на първо място сред факторите за наличие на сив сектор корупцията. От тази гледна точка, АИКБ приветства и подкрепя предприетите от правителството мерки за подобряване на прозрачността на конкурсите за обществени поръчки посредством пакета готвени законодателни промени.

Предприетите от правителството мерки за справяне със сивия сектор,  се оценяват от бизнеса като цяло положително: засилване на контрола при производството и търговията с цигари; засилване на контрола при производството и търговията с алкохол; засилване на контрола при производството и търговията с горива; засилване на контрола по митниците; въвеждане на нивомери във ведомствените бензиностанции; обвързването на субсидиите с регистрация на земеделските производители; въвеждане на еднодневни договори в земеделието; създаване на Междуведомствен координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари; законодателните инициативи за борба с корупцията, включително проекта на закон; криминализиране на укриването на осигуровки; мерките за подобряване на процедурите по възстановяване на ДДС.

Работодателите ранжират мерките за ограничаване на сивия сектор, които биха повишили чувствително тяхната конкурентоспособност по следния начин, подредени по значимост на влиянието:

 • Засилен контрол срещу контрабанда и нелоялна конкуренция;
 • Прекратяване на административното определяне на минималната работна заплата;
 • Намаляване на социалните осигуровки;
 • Повишаване на държавната подкрепа за български продукти;
 • ТБО пропорционална на генерираните отпадъци;
 • Коректно провеждане на обществени поръчки;
 • Намаляване на корпоративния данък.

Подробна информация от изследването на АИКБ и оценката на работодателите ще намерите в презентацията тук.

Снимки от събитията може да видите тук.

Работодателите получиха принципна подкрепа за исканията си от парламентарните групи на БСП, ПФ и АБВ

NS sreshti

На три последователни срещи днес (17.09.2015 г.) с ръководствата на парламентарните групи на БСП, ПФ и АБВ, представители на четирите национални работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, представиха предложенията си за промени в Закона за енергетиката (ЗЕ) и Закона за енергия от възобновяеми източници (ЗЕВИ), както и за мораториум върху задължителното изкупуване по преференциални цени на електрическа енергия от обекти, въведени в експлоатация след 01 октомври. Беше представено и искането на работодателите за освобождаване на Иван Иванов от поста председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). В срещите участваха Васил Велев – председател на АИКБ, Александър Димитров – директор в БТПП, Добри Митрев – директор в БСК, и Кирил Домусчиев – председател на КРИБ.

***

Левите депутати не са гласували за Иван Иванов, това не е техен избор, а на мнозинството, и от БСП не може да се очаква да оттегли доверие, което не е давано“, заяви народният представител от БСП Корнелия Нинова след срещата с работодателските организации. „Мисля, че постигнахме разумно съгласие с работодателите, най-вече по законодателната част. Подкрепяме ги и ще гласуваме за промените в двата закона, които забраняват по-нататък изкупуване на преференциални цени на електроенергия„, посочи още Нинова. Според нея, предложеното вчера от министър-председателя включване на представители на бизнеса в директорските бордове на държавните енергийни сдружества е „нож с две остриета“.

От своя страна, председателят на АИКБ Васил Велев заяви: „Знаем, че участието ни в управлението на държавни дружества е нож с две остриета, че може върху нас да се струпат упреците, но алтернативата да стоим настрани и да гледаме как продължават разхищенията и безстопанствеността в енергетиката не е за предпочитане.“

Според Васил Велев, има предпоставки и възможности цените на ел.енергията да бъдат върнати на старите нива (отпреди 1 август т.г.) само с едно действие – изваждане на прекомерната държавна помощ за американските централи от цената на електроенергията.

Велев обясни още, че ако няма протест на работодателите срещу цените на електроенергията на 30 септември, при всички случаи ще има протестна готовност.

Положението в енергетиката се влошава у нас и по тази причина заедно с бизнеса търсим решение за резерви за по-справедливо и по-пазарно ценообразуване, а не както сега – командно-административно от КЕВР“, коментира и депутатътТаско Ерменков. Според него, бизнесът трябва да бъде конкурентноспособен, което е свързано с работните места и цените на стоки и услуги.

По време на днешната среща БСП пое ангажимент да изготви и внесе в парламента законопроект за управление на държавните дружества, в който да се предвиди изборът на ръководствата на държавните предприятия да става с конкурс по обективни критерии, а не по политическа целесъобразност. Депутат от левицата Драгомир Стойнев, който бе министър на икономиката и енергетиката в предишното правителство, посочи, че основната идея на този законопроект е „държавните предприятия наистина да бъдат пазарни играчи” и да бъдат извадени от дъното.

***

След края на срещата между работодателите и представителите на Патриотичния фронт Красимир Каракачанов заяви, че разбира проблемите им. „Този сектор се нуждае от реформи, ние сме представили предложения за промени. Някои от тях съвпадат с работодателските искания„, каза Каракачанов. Той напомни, че патриотите още с влизането си в управлението ясно са заявили намерение за промени в Закона за енергетиката. По думите му обаче Иван Иванов не е единственият виновник за високите цени на тока за промишлеността, тъй като той работи с хора, които са подписвали разрешителните за ЕРП-тата и за ВЕИ-тата.

***

В хода на дискусията с ПГ на АБВ беше констатирано сходство в становищата на двете страни по въпросите в енергийния сектор. Според АБВ, решението на проблемите идва не чрез частично обсъждане и предлагане на промени в ЗЕ и ЗЕВИ, а в разработване на цялостна енергийна стратегия за отрасъл „Енергетика“ до 2030 г., с визия до 2050 г. От страна на АБВ беше подчертано, че такъв проект е разработен през 2014 г. с активното участие на АБВ и се намира в Министерството на енергетиката. От АБВ беше предложено като част от енергийната стратегия да се отдели специално място за развитие на ядрената енергетика.

АБВ и работодателите постигнаха съгласие да се работи върху пълна либерализация на енергийния пазар и въвеждането на енергийна борса от началото на 2016 година.

Във връзка с аргументираното искане на работодателите за отстраняване на Иван Иванов от КЕВР от АБВ изразиха позиция, че „за първи път от много години регулаторният орган работи като независим и взема решение без намеса на правителството“.

***

Днешените срещи с БСП, ПФ и АБВ се проведоха по настояване на работодателите във връзка с протеста им срещу високите цени на ел.енергията. Вчера аналогични срещи бяха проведени с ДПС, ГЕРБ и Реформаторския блок. Предстои след четирите почивни дни разговори да се проведат и с депутатите от „Атака“ и БДЦ.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА НПРО – КАКЪВ Е РЕАЛНО ДОГОВОРЕНИЯТ РЪСТ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ПРАГОВЕ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ МИЛИОН РАБОТЕЩИ?

На 15 септември 2015 г., вторник, от 11.00 часа, в Национален пресклуб „БТА“, се се проведе ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ на представителните на национално ниво организации на работодателите, с участието на:

 • Васил Велев – председател на Асоциация на индустриалния капитал в България
 • Георги Шиваров – заместник-председател на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес
 • Александър Димитров – началник отдел “Икономически анализи и политика”, Българска търговско-промишлена палата
 • Иван Захариев – директор „Пазар на труда и човешки ресурси“, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

Беше представена позицията на работодателите относно резултатите от браншовите споразумения между национално представителните структури на работодателите и синдикатите по определяне на МОД 2016 г., както и за размера на минималната работна заплата за страната. Беше дадена яснота защо работодателите не са съгласни с интерпретацията от страна на МТСП на редица браншови споразумения.

Видео от пресконференцията може да видите тук.

Презентацията може да видите тук.

Стенограмата от пресконференцията може да видите тук.

Снимки от пресконференцията може да видите тук.

Петиция ЕНЕРГЕТИКА

Предоставяме на Вашето внимание Петиция ЕНЕРГЕТИКА до 43-то Народно събрание на Република България.

Адресът, на който може да подпишете петицията е http://vote.bgrabotodateli.org/

Петицията ще бъде връчена на 30 септември 2015 г. на планирания пореден протест, който ще стартира в 11 часа на 30 септември 2015 г. (сряда) в гр. София в пространството между сградите на Министерския съвет и на Президентството (бул. Княз Александър Дондуков 1), по маршрут, описан в призива.

Включете се! Не казвайте „това не ме засяга“, защото ако заедно не спрем безумието, ще бъдат засегнати всеки бизнес и всяко домакинство!

ПРОТЕСТИРАМЕ ДНЕС, ЗА ДА РАБОТИМ И УТРЕ!

КАКЪВ Е РЕАЛНО ДОГОВОРЕНИЯТ РЪСТ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ПРАГОВЕ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ МИЛИОН РАБОТЕЩИ?

На 15 септември 2015 г., вторник, от 11.00 часа, в Национален пресклуб „БТА“ (бул. „Цариградско шосе“ № 49), ще се проведе ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
на представителните на национално ниво организации на работодателите,

Ще бъде представена позицията на работодателите относно резултатите от браншовите споразумения между национално представителните структури на работодателите и синдикатите по определяне на МОД 2016 г., както и за размера на минималната работна заплата за страната. Ще бъде дадена яснота защо работодателите не са съгласни с интерпретацията от страна на МТСП на редица браншови споразумения.

Работодателските организации искат спешна среща с парламентарните комисии

С официални писма от 12 септември 2015 г. АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ се обърнаха към всички парламентарни групи в 43-то Нородно събрание, с искане за спешни срещи във връзка с проблемите в сектор „Енергетика“, както и за внасяне, разглеждане и приемане на:

 1. Решение за мораториум върху задължителното изкупуване и изкупуването по преференциални цени на електрическа енергия от обекти, въведени в експлоатация след 01.10.2015 г.
 2. Проект на ЗИД на Закона за енергетиката
 3. Проект на ЗИ на Закона за енергията от възобновяеми източници
 4. Предложение за освобождаване на председателя на КЕВР

Проекти за четирите нормативни документа са подготвени от работодателските организации и ще бъдат предоставени на народните представители по време на срещите.

Национално представителните организации на работодателите изпратиха жалба до Европейската комисия

Основанието е чл. 87, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност (консолидирана версия).

С жалбата представителните на национално равнище организации на работодателите в България сигнализират Комисията за нарушение на правото на Общността относно държавните помощи чл. 87, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност (консолидирана версия).

Нарушението на посочената разпоредба се изразява в неправомерна държавна помощ (отговаряща на всички критерии за такава по чл. 107, ал. 1 от Договора за функциониране на ЕС) при изкупуване от българско държавно дружество на електрическа енергия, произведена от две частни компании.

Пълният текст на жалбата може да видите тук.

Нов протест за реформи в енергетиката организират работодателите на 30 септември

HKAS2187-1280x853 (1)

Национално представителните организации на работодателите представиха бъдещите си действия за разрешаване на проблемите в енергетиката

 1. Възстановяване на цените на ел.енергията на нивата отпреди 1 август 2015 г.;
 2. Пътна карта за реформи в енергетиката;
 3. Законодателни промени, вкл.: отмяна на промените в ЗЕВЕИ, разширяващи възможностите за включване на нови мощности, вкл. от животински тор; мораториум върху задължителното изкупуване и изкупуването по преференциални цени на електрическа енергия от обекти, въведени в експлоатация след 01.10.2015 г.; разкриване на информация за собствениците, договорите и дейността на дружествата, чието производство се изкупува по преференциални цени;
 4. Оставка на Иван Иванов, председател на КЕВР;
 5. Международен одит на енергетиката.

За това настояват четирите национално представителни работодателски организации в посока реформиране на енергийната система на България.

Петте си основни искания, както и планираните стъпки за тяхното реализиране, представиха на пресконференция днес (10 септември 2015 г.) Васил Велев – председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Божидар Данев – изпълнителен председател на Българската стопанска камара, Цветан Симеонов – председател на Българската търговско-промишлена палата, и Кирил Домусчиев – председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.

Ръководителите на работодателските организации съобщиха, че вече са изпратили писмо до министър-председателя Бойко Борисов, в която настояват:

 1. До 1 октомври т. г. министърът на енергетиката да представи в КЕВР пълна информация за икономизация на отрасъла, което да позволи от 1 ноември 2015 г. да бъдат намалени цените за стопанските потребители;
 2. Изпълнение на обещанието за разработване на Пътна карта на реформите в енергетиката;
 3. Министерският съвет да внесе в Народното събрание проект за отмяна на последната поправка в ЗЕВЕИ, разширяваща възможностите за включване на нови мощности, вкл. от животински тор.

Освен това, предстои да се проведат серия от срещи с парламентарните групи, с Комисията за предотвратяване на конфликт на интереси, Комисията за защита на конкуренцията и Главния прокурор на РБ. За целта четирите организации са подготвили съответните писма, законодателни предложения и сигнали за нередности в енергетиката.

За предоставянето на нерегламентирана държавна помощ за производители на ел.енергия от ВЕИ  ще бъдат сезирани и европейските институции.

Ако изпълнителната, законодателната и съдебната власти не проявят очакваната от работодателите активност и не пристъпят към изпълнение на исканията им, на 30 септември 2015 г., сряда, от 11.00 часа, в София ще се проведе нов национален протест.

По време на пресконференцията бяха представени и резултатите от проучване за въздействието на ценовата добавка „Задължение към обществото“ върху икономиката, изготвено от „Ърнст енд Янг – Германия“ по поръчка на големите енергийни потребители.

Презентация на НПРО.

Проучване на „Ърнст енд янг – Германия“ (резюме).

Снимки от пресконференцията.

Видео от пресконференцията.

РАБОТОДАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДСТАВЯТ БЪДЕЩИТЕ СИ ДЕЙСТВИЯ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ В ЕНЕРГЕТИКАТА

На 10 септември 2015 г., четвъртък, от 12.00 часа, в Национален пресклуб „БТА“ (бул. Цариградско шосе 49) ще се проведе ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ на представителните на национално ниво организации на работодателите, с участието на:

 • Васил Велев – председател на Асоциация на индустриалния капитал в България
 • Божидар Данев – изп. председател на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес
 • Цветан Симеонов – председател на Българска търговско-промишлена палата
 • Кирил Домусчиев – председател на Конфедерация на работодателити и индустриалците в България

Ще бъде представена позицията на работодателите относно ефектите за индустрията от решението на КЕВР за новите цени на електроенергията от 1 август т.г., както и информация за предстоящите съвместни действия на четирите организации за разрешаване на проблемите в енергетиката.

1 2 3 4 5