94 млн. лв. ще струва субсидираната заетост догодина

segabg.com 94 млн. лв. ще струва субсидираната заетост догодина

09.11.2015

21 млн. лв. ще са само за обучение и наемане на 6 хил. младежи и 3 хил. продължително безработни

Повече средства от националния бюджет за обучение и субсидирани работни места са планирали за 2016 г. от социалното министерство. Парите по националния план за заетост остават непроменени – 73 млн. лв., но заради по-високата минимална заплата за догодина от ведомството са разчели още близо 21 млн. лв. Те ще са основно за две уязвими групи на пазара на труда – за професионално обучение на 3 хил. млади хора, както и за субсидирана заетост за шест месеца на още 3 хил. младежи и 3 хил. продължително безработни. Националните пари за субсидирани места не са променяни от 2010 г. и не се предвижда промяна до 2018 г., става ясно от програмния бюджет на министерството на труда. Общият бюджет на ведомството е 1.466 млрд. лв.

Догодина се очаква минималната заплата да е 420 лв., което е с 13.5% повече спрямо средното минимално възнаграждение тази година след двете увеличения. Този ръст ще ограничи броя на безработните, които ще могат да бъдат обхванати от плана по заетостта, мотивират допълнителните пари от министерството. От Асоциацията на индустриалния капитал също призоваха за повече пари, за да не се намалява броят на хората на субсидирани места.

Парите за субсидирана заетост от 2003 до 2011 г. са имали „умерено положително влияние върху основните икономически показатели в страната, като работната сила, общата заетост, реалната работна заплата и БВП“, пише в програмния бюджет на ведомството. Заетостта се е повишила средно с 2% за този период, за което са изхарчени 1.5 млрд. лв. 16 хил. безработни трябва да бъдат включени в програми и мерки по плана за заетостта за догодина. 8 хил. трябва да минат през курсове за обучение. Прогнозната безработица за 2016 г. е 10.6%.

194 хил. българи без препитание трябва да намерят реализация на първичния пазар на труда. Тази цел си е поставило ведомството за 2016 г. За следващите две години целта е тази група да нараства с по 3 хил. годишно.

НА ПОМОЩИ

Според прогнозите на министерството хората, които ще получават месечни помощи, остават непроменен брой през трите години – 57 400 души. Те ще струват на бюджета по 52.5 млн. лв., ако се изпълнят прогнозните данни. За обществените трапезарии, финансирани с държавни пари, са планирани 4.5 млн. лв. С тях трябва да се осигури топъл обяд на над 13 хил. нуждаещи се. Средно 270 хил. българи ще получават помощите за отопление, за което са разчетени 91.4 млн. лв. Те обаче са недостатъчни – в момента по тази програма министерството е на дефицит. При тази сума и запазване на помощта на 361 лв. за целия отоплителен сезон парите не стигат за близо 17 хил. души, а недостигът е над 6 млн. лв. 523 хил. българи получават месечна добавка за социална интеграция. Това са пари за транспорт, телефон, за достъпна информация, наем на жилище, за лекарства и др. Сумите са минимални – от 9.75 лв. до 13 лв., и се изчисляват в проценти от минималния гарантиран доход – 65 лв. Въпреки това общият бюджет за тях е 139 млн. лв.