Новини и събития

Общественият съвет за ограничаване и превенция на недекларираната заетост подкрепи пакет от 19 предложения за институционализиране на мерки насочени към превенция и борба с недекларираната заетост

Днес, в рамките на петото редовно заседание на Обществения съвет за ограничаване и превенция на недекларираната заетост, бяха представени 19 мерки за укрепване на капацитета