Новини и събития

Краткосрочни курсове за обучение с фокусирано съдържание и практически опит могат да дадат бърз отговор на нуждата от квалифицирана работна ръка

Краткосрочни курсове за обучение, даващи специфични знания и практически умения, могат да са иновативния инструмент, чрез който да се постигнат бързи резултати в отговор на