В партньорство с АИКБ: Първи национален форум „Живот и кариера – защо в България?“ на 9 юни 2022 г.

Пандемията от Covid-19 ни изправи пред нови предизвикателства, но и ясно очерта кои са професиите на бъдещето и какви са най-важните качества, които всеки трябва да притежава в реална бизнес среда. В условията на извънредна ситуация трябваше бързо да се трансформират всички сфери на нашия живот.

По-иновативните компании успяха да се адаптират към новата реалност и направиха скок в развитието си. Зад всяка добра инвестиция стои екип с визия за бъдещето, който е изработил печеливша и устойчива стратегия и не се страхува от промени – качествените кадри са най-важният двигател за всеки бизнес.

За съжаление, на пазара на труда в България липсват подготвени специалисти на всички нива и тази негативна, устойчива тенденция няма как да се промени без целенасочена държавна политика. Истината е, че възможности за КАРИЕРА В БЪЛГАРИЯ не липсват. И те ще станат повече, ако ги покажем на българите в чужбина, ако разберем какви са мотивите им за избора и най-важното – ако задържим своите таланти тук, в България.

В тази връзка Economic.bg, Bulgaria Wants You и Движение за национална кауза (ДНК) обединяват усилия, за да реализират първия Национален форум „Живот и кариера – защо в България?“. Той ще се състои на 9 юни 2022 г. във Форум „Джон Атанасов“ на София Тех Парк.

Патрон на форума е вицепрезидентът Илияна Йотова, а Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) е негов партньор. „Убедени сме, че мнението и експертизата на членовете на Асоциацията на индустриалния капитал в България са изключително важни за дефиниране на проблема с кадрите и търсенето на решения за стабилизиране на пазара на труда у нас. Ще се радваме да споделите своята визия по време на дискусията, за да може да бъде изработена адекватна стратегия, която да е от полза на бизнеса“, подчертават организаторите в поканата си за съвместна работа.

В рамките на събитието ще се проведе Национална дискусия с участието на:

 • Илияна Йотова – вицепрезидент на Р България;
 • Антоанета Цонева – народен представител и председател на Комисията по политиките за българите извън страната;
 • Любомир Каримански – народен представител и председател на бюджетната комисия;
 • Николай Денков – министър на образованието и науката;
 • Даниел Лорер – министър на иновациите и растежа;
 • Тошко Йорданов – народен представител;
 • Национално представителни работодателски организации и синдикати;
 • Ректори на университети;
 • Представители на студентски организации;
 • Успели българи от страната и чужбина – студенти и предприемачи;
 • Граждански сектор.

С изказвания и мнения ще се включат онлайн българи от страната и чужбина (Лондон, Ню Йорк, Токио и др.), които ще споделят своя личен опит и гледна точка за възможностите за живот и кариера в България.

Втората част от форума е посветена на кариерното развитие. Ще се даде възможност на топ специалисти от света на бизнеса и смели предприемачи да споделят безценните си познания и професионален опит тук, в страната ни. В изложбената част на събитието ще са разположени щандове на отговорни работодатели, които ще презентират дейността си и ще търсят нови таланти за потенциални свои служители.

За пълна програма на събитието и съдействие: Виктория Илкова (ilkova@economic.bg)


Организаторите:

 • Еconomic.bg е водеща икономическа медия, която представя най-актуалните бизнес, финансови, пазарни и политически новини от България и света. Аудиторията на Economic.bg са активно работещи мениджъри, специалисти и независими предприемачи.
 • Bulgaria Wants You е онлайн платформа от ново поколение, която обединява в един сайт освен обяви за работа, калкулатор и видео съдържание за компаниите и градовете у нас, но и информация за стандарта, средата и начина на живот в региона на бъдещата им месторабота.
 • Движение за национална кауза (ДНК) е неправителствена организация, активно ангажирана в борбата с негативните демографски тенденции у нас. Чрез информационни кампании и инициативи НПО-то цели да насочи общественото внимание върху конкретните фактори, които обуславят демографския проблем на България.