Членство

Защо да станете наш член?

  • За да знаете, че идеите, които имате за развитието на бизнес средата в страната, ще получат гласност и ще бъдат реализирани;
  • За да сте сигурни, че интересите Ви ще бъдат защитени пред всички органи, изградени на трипартитен принцип и във всички аспекти на социалния диалог;
  • За да можете да участвате във форумите, организирани от АИКБ за обмяна на опит и информация в сферата на индустрията, корпоративното управление, инвестиционния процес, европейската интеграция и др.;
  • За да имате достъп до информация при кандидатстване за технологични грантове, иновационни проекти, програми, финансирани от фондовете на ЕС, по програми за насърчаване на заетостта и др.

За да станете наш член, трябва да:

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 19.07.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top