Търговска информация

Насърчаването на експорта на български стоки и услуги е сред основните насоки за развитие на АИКБ. То включва:

Разработване и системно изпълнение на програма за информираност на бизнеса за възможностите за успешна реализация на български стоки и услуги на външни за страната ни пазари;

Насочване на фондове за целево финансиране на малките и средни предприятия в инициативите им за реализация на български стоки и услуги на външни за страната ни пазари;

Насърчаване прилагането на схеми за гарантиране кредитите на експортно-ориентирани предприятия.

По линия на организационно развитие и международно сътрудничество приоритетно подпомагаме дружествата – членове на АИКБ чрез провеждане на политики и действия за:

Ефективен и адекватен достъп до външно финансиране;

Развитие на корпоративните ресурси, в т.ч. човешки ресурси, ресурси за НИРД;

Предоставяне на членовете на АИКБ на информация за външнотърговски и международни контакти.

Ето някои от тях:

АЗЕРБАЙДЖАН

Посолство на Азербайджанската република
Канцелария: 1113 София, ж.к. “Изток”, ул. “Чарлз Дарвин” № 6
Тел.: +359 2 817 00 70
Факс: +359 2 817 00 77
E-mail: sofia@mission.mfa.gov.az

Правителството на Азербайджан започва амбициозна програма за развитие на „НЕнефтената“ икономика в страната. Това е свързано с приоритетно развитие на редица отрасли, сред които на първо място са селското стопанство и информационните технологии. Правителството в Баку отдава особено значение на чуждестранния инвеститорски интерес към Азербайджан, както и на всякакви форми на бизнес партньорство.

В кампанията за представяне на инвестиционните възможности и на икономическия климат в Азербайджан са пряко ангажирани посланниците на страната – факт, който би трябвало да послужи за поука и на нашето Външно министерство. Предложените интересни и изчерпателни материали за инвестиционни и предприемачески възможности в рамките на азербайджанската икономика бяха лично предадени от Н. Пр. д-р Наргиз Гурбанова, посланник на Азербайджан, на председателя на УС на АИКБ г-н Васил Велев по време на лична среща, състояла се в централата на Асоциацията. Н. Пр. д-р Наргиз Гурбанова беше придружена от третия секретар в посолството на Република Азербайджан в България – г-жа Вусала Садъгова.

По време на срещата бяха обсъдени широк спектър въпроси, свързани с икономиката на Азербайджан, както и с редица детайли около индустриалните отношения в България, към които Н. Пр. Посланник Гурбанова прояви особен интерес. Тя изрази надежда, че чрез АИКБ, информацията за бизнес перспективите на азербайджанския пазар ще стигнат до максимален брой български предприемачи и инвеститори.


БЕЛАРУС

Посолство на Република Беларус в Република България
Адрес: 1505, гр.София, кв. „Редута“, ул. „Никола Караджов“ 3
Тел.: +359 2 971 95 28; 971 71 31;
Факс: +359 2 973 31 00;
E-mail: bulgaria@mfa.gov.by (общи въпроси);
bulgaria.trade@mfa.gov.by (търговско-икономическа служба);
bg.consul@mfa.gov.by (консулски въпроси);
Работно време: От понеделник до петък, от 9:00 до 13:00 и от 14:00 до 18:00 часа

В началото на м. април 2021 г. Министерството на икономиката на Р. България разпространи информация относно възможности за регистрация и участие на български компании в държавните тръжни процедури в Беларус.
РУП „Национален център за маркетинг и конюнктура на цените“ поддържа националната информационно-аналитична система за управление на държавните поръчки: https://gias.by
Актуален списък на нормативната база за държавните поръчки можете да намерите тук: https://icetrade.by/articles/view/10
Информация за поръчки със собствени средства можете да намерите тук: https://icetrade.by/articles/view/11
Нормативната уредба за участие в търговете на страните от ЕАИС се намира на адрес: https://icetrade.by/articles/view/38
Търговете се организират на базата на информационната система „Тендери“: https://icetrade.by/ . Системата се поддържа от РУП „Национален център за маркетинг и конюнктура на цените“.
Същата организация поддържа и електронната платформа за търговия: https://goszakupki.by/ , където се провеждат онлайн търгове за държавни поръчки, които се провеждат само на електронни аукциони, за държавните поръчки само от един източник, както и електронните търгове за поръчки със собствени средства.
Друг оператор на електронни търгове за държавни поръчки е Беларуската универсална стокова борса: http://zakupki.butb.by/auctions/index.html
Повече информация можете да намерите в приложеното писмо.


ГВАТЕМАЛА

Почетно консулство на Гватемала в Република България
E-mail: consul.honor.gt.bg@gmail.com;
За контакт: Веселин Симов, Почетен Консул на Гватемала

Във връзка с информация на Гватемалската Комисия за декоративни насаждения, растителна украса и цветя, Почетното Консулство на Република Гватемала в България предоставя следните контакти, които биха могли да послужат за запознаване с интересна предприемаческа инициатива и за връзка с Комисията или с Почетното консулство:

Интернет-страница на комисията на английски език;

https://export.com.gt/EN/publico/plantas-ornamentales-follajes-y-flores

Интернет-страница на Комисията на испански език:

https://export.com.gt/publico/plantas-ornamentales-follajes-y-flores


ИСПАНИЯ

Посолство на КРАЛСТВО ИСПАНИЯ в Република България
Адрес: София, п.к. 1504, ул. „Шейново“  № 27
Тел.: (канцелария) +359 2 9433620, 9433032;
Факс: +359 2 973 31 00;
E-mail: emb.sofia@maec.es

На предстоящо събитие в края на м. май 2021 г., организирано съвместно с Испанския институт за инвестиции и износ (клон Каталуня, Барселона), ще бъдат представени добрите условия за бизнес и инвестиции в България пред фирми от региона.
За повече подробности, вижте писмо на Министерство на икономиката с информация, постъпила от Службата по търговско-икономически въпроси в Мадрид.


РУСИЯ

Търговско представителство на Руската федерация в Република България
Адрес:
1113 София, ул. „Фр. Жолио Кюри“ 23
Тел.: 
(+359 2) 963-08-88;
Факс: 
(+359 2) 963-04-28;
E-mail: rutorg@spnet.netrutradebg@gmail.comsofia@minprom.gov.ru
За контакт (с мандат и за Румъния): Артюшин Константин Викторович.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 19.07.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top