Комисии към Националния съвет

Комисия по аграрна политика

Съпредседатели

Димитър Маджаров

Николай Момчилов

Членове – Владислав Михайлов, Георги Василев, Йордан Господинов, Недялко Колаксъзов, Руси Николов

Секретар – Валерия Петрова

Комисия по висше образование и наука

Съпредседатели

Боян Бойчев

Борислав Великов

Членове – Богдан Угърчински, Димитър Гишин, Виолин Ненов, Мария Каменова

Секретар – Росица Стелиянова

Комисия по данъчна и осигурителна политика и бюджет

Съпредседатели

Александър Керезов

Божидар Нейчев

Членове – Катя Крънчева, Любка Ценова, Николай Славчев, Росица Тричкова

Секретар – Добрин Иванов

Комисия по дигитализация и информационни технологии

Съпредседатели

Кирил Желязков

Мартин Богданов

Членове – Боян Бойчев

Секретар – Зорница Костадинова

Комисия по европейски програми и проекти

Съпредседатели

Божидар Нейчев

Михаил Бояджиев

Членове – Борислав Киров, Виолин Ненов, Йордан Беловодски, Петър Полилеев, Петя Милушева, Поликсена Кръстанова, Славина Миленова

Секретар – Росица Стелиянова

Комисия по енергетика

Съпредседатели

Бойко Недялков

Кирил Бошов

Членове – Богдан Угърчински, Боян Кършаков, Боян Паунов, Меглена Русенова, Пола Найденова, Соня Николова-Кадиева

Секретар – Теодор Дечев

Комисия по здравеопазване

Съпредседатели

д-р Петя Георева

Членове – Анатолий Кънев, Бойко Георгиев, доц. д-р Виолета Грудева, доц. д-р Кирил Карамфилов, Люпчо Кочовски, д-р Христо Мазнейков

Секретар – Добрин Иванов

Комисия по индустриална политика

Съпредседатели

Никола Зикатанов

Данета Желева

Членове – Благовеста Шинева, Йордан Беловодски, Димитър Гишин, Иван Ревалски, Орлин Димитров, Христо Ибушев, Христо Илиев, Цветана Янкова

Секретар – Теодор Дечев

Комисия по капиталови пазари

Съпредседатели

Данета Желева

Кирил Бошов

Членове – Георги Бахнев, Даниела Пеева, Ивета Кунова, Радослава Масларска, Петко Кръстев, Светозар Абрашев, Стефан Петранов, Владислава Згурева

Секретар – София Аргирова

Комисия по конкурентоспособност и иновации

Съпредседатели

Божидар Нейчев

Бертрам Ролман

Членове – Богдан Угърчински, Бойко Недялков, Виолин Ненов, Йордан Беловодски, Илзе Атанасова, Кирил Желязков, Мартин Богданов, Христо Ибушев

Секретар – Росица Стелиянова

Комисия по култура и творчески индустрии

Съпредседатели

Владислав Симеонов

Николай Дойнов

Членове – Бойко Ненов, Искра Радева,Тодор Мадолев

Секретар – Илка Спасова

Комисия за малки и средни предприятия

Съпредседатели

Елеонора Негулова

Кънчо Стойчев

Членове – Даниел Делчев, Димитър Христов, Пламен Грозданов

Секретар – Валентина Радева

Комисия по медии

Съпредседатели

Кънчо Стойчев

Милчо Близнаков

Членове – Александър Александров, Мария Атанасова, Тодора Радева

Секретар – Валентина Радева

Комисия по международно сътрудничество

Съпредседатели

Бойко Недялков

Стефан Чайков

Членове – Георги Минчев, Иво Русев, Кирил Желязков, Николай Дойнов, Пенчо Бузов, Николай Дойнов, Пламен Грозданов

Секретар – Милена Ангелова

Комисия по околна среда

Съпредседатели

Мариана Итева

Руси Николов

Членове – Алексей Кънчев, Борислав Великов, Тачо Пашов

Секретар – Валерия Петрова

Комисия по регионална политика

Съпредседатели

Мариана Итева

Стефан Василев

Членове – Антон Андронов, Благо Благоев, Кирил Желязков, Николай Иванов, Николай Киров, Стефан Чайков, Цанко Миланов

Секретар – Валентина Радева

Комисия по тристранно сътрудничество

Съпредседатели

Стефан Василев

Христо Ибушев

Членове – Георги Минчев, Кънчо Стойчев, Николай Славчев, Стойчо Симов, Трифон Трифонов, Цанко Миланов, Янко Янков

Секретар – Ивелин Желязков

Комисия по транспорт

Съпредседатели

Георги Минчев

Светослав Станулов

Членове – Иван Ангелов, Илзе Атанасова, Йовко Йоцев, Кольо Дойнов, Никола Христов, Пламен Проданов, Тихомир Трифонов

Секретар – Християн Христов

Комисия по туризъм

Съпредседатели

Кънчо Стойчев

Милчо Близнаков

Членове – Димитрина Горанова, Елена Косева, Здравко Костадинов, Полина Карастоянова, Румен Драганов, Сийка Кацарова, Хараламби Анчев

Секретар – Валентина Радева

Комисия по услуги от общ интерес

Съпредседатели

Борислав Великов

Стефан Чайков

Членове – Деян Дънешки, Мариана Итева, Павел Петров, Радослав Димитров

Секретар – Теодор Дечев

Комисия по човешки ресурси, демография и професионално образование

Съпредседатели

Богдан Угърчински

Бойко Недялков

Членове – Калин Йончев, Кольо Райнов, Костадинка Маркова, Красимир Георгиев, Надя Василева, Стойчо Симов, Таньо Танев, Хараламби Анчев, Цветана Янкова

Секретар – Росица Стелиянова

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 14.06.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top