Управителен съвет

Васил Велев

Председател на УС

Изпълнителен директор на „Стара планина Холд“ АД

Данета Желева

зам.-председател

Главен изпълнителен директор на „Индустриален холдинг България“ АД

Кънчо Стойчев

зам.-председател

Председател на Сдружение „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес“

Никола Зикатанов

зам.-председател

Член на Съвета на директорите на „Златен лев холдинг“ АД

Теодора Пехливанова

„Холдинг Загора“ ООД

Божидар Нейчев

Управител на „Прайсуотърхаускупърс България“ ЕООД

Боян Бойчев

Управител на „БиЕмДжи Дейта“ ООД

Кирил Бошов

Председател на „Еврохолд България“ АД

Кирил Желязков

Председател на Българска браншова камара по електронна промишленост и информатика

Мариана Итева

Заместник регионален директор на Веолия България и Регионален директор Индустриално развитие на Веолия Централна и Източна Европа

Стефан Василев

Изпълнителен директор на „Наш дом Европа Холдинг“ АД

Стефан Чайков

Председател на Българска браншова камара „Пътища“

Христо Ибушев

Изпълнителен директор на „Арсенал“ АД

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 19.07.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top