Контролен съвет

Росица Тричкова

Председател

Управител на РТ – ИНОВЕЙШЪНС ЕООД

Димитрина Горанова

Член, Председател на УС на Асоциация на българските туроператори и туристически агенти

д-р Кирил Карамфилов

Член, Представител на Асоциация по трудова медицина

Емил Янков

Член, МБАЛ "Сердика"

Никола Чакракчиев

Член, Представител на Българска национална браншова камара на „Охранители и детективи“

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 19.07.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top