Главен секретар

Милена Ангелова

Заместник-председател с ресор „Бюджет“

Европейския икономически и социален комитет

Заместник-председател на SGI Europe

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 23.05.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top