Юбилейни анкети

  1. Защо избрахте да членувате в АИКБ?
  2. Какво Ви дава членството в АИКБ?
  3. Кои са най-важните постижения на АИКБ през 20-те години от съществуването й?
  4. Как виждате развитието на АИКБ в бъдеще?
  5. Какво ще пожелаете на АИКБ по случай нейния 20-годишен юбилей?

С тези няколко въпроса се обърнахме към наши членове и съмишленици в навечерието на общия ни голям празник. Ето техните отговори:

Асоциация на българските авиокомпании ABA-Logo-small

Svetoslav_StanulovСветослав Станулов, председател;

Йовко Йоцев, гл. секретар;

Валентина Лулева, директор „Връзки с обществеността”

1. АИКБ като работодателска организация стои най-близо до проблемите на авиационната индустрия. Работи в добро сътрудничество и с останалите работодателски организации. Доказала е, че умее да отстоява позициите си и да защитава интересите на своите членове. Базира решенията си на задълбочен анализ и добро познаване на икономическите процеси, европейското и българското законодателство, оперативните програми.

2. Като организация, която познава в дълбочина проблемите на българския бизнес и актуалната икономическа обстановка, АИКБ отстоява интересите ни като неин член и заедно с нас търси решения на проблемите. Винаги можем да разчитаме на компетентна експертна помощ и съдействие пред институциите. Ежедневно получаваме значителна по обем информация, включително свързана с възможности за разширяване на контактите и сътрудничеството.

3. АИКБ израстна като авторитетна работодателска организация, обединяваща различни по структура и предмет на дейност фирми и организации. Консолидира бизнеса и допринесе за подобряване на бизнес средата. Доказа себе си в борбата със сивата икономика. Успя да се утвърди като равнопоставен партньор в авторитетни европейски и международни структури. Привлече едни от най-компетентните експерти и активно участва в разработването и обсъждането на нормативни документи, гарантиращи успеха на българската индустрия.

4. Като консолидиращ фактор за защита на обществения интерес. Като активен посредник в диалога с институциите и между своите членове. Като генератор на добри икономически решения и обмен на добри практики.

5. Да бъде както и досега коректив на неразумни икономически решения. Да генерира нови идеи. Да продължи да отстоява интересите на българската индустрия. Да допринася за доброто сътрудничество на бизнеса и успешния диалог с институциите. Да стои все така стабилно на българската и международната сцена!

* * *

Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК)Nikolina_Uzunova

Николина Узунова – Карабашева, изпълнителен директор

1. АИКБ е работодателска асоциация, добре представена сред всички браншове, с активни и работещи контакти с държавната администрация. В нейно лице виждаме надежден партньор в усилията ни да представим и защитим интересите на компаниите от етеричномаслената и козметичната индустрии.

2. Допълнителна представителност и експертиза в диалога ни с държавната администрация и представяне на позиция на бранша.

Parf_Cosmetica-logo3. Най-важните постижения на АИКБ през 20-те години от съществуването й са повече от едно, сред които: признаването й за представителна на национално равнище работодателска организация; утвърждаването й като представител на реалния производствен сектор в диалога с държавната администрация; активен член на Европейския център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (CEEP).

4. Утвърждаването на АИКБ като основен партньор на реалния бизнес в България.

5. Да продължава да бъде така последователна в своите действия и да не губи ясната визия за бъдещето.

* * *

Bogdan_Ugarchinski„Велграф груп“

Богдан Угърчински, президент

1. В АИКБ членуват фирми и организации, които са основата на българската индустрия и които споделят целите, които си е поставила асоциацията за справедливо, правилно и успешно развитие на българската икономика.

2. Като участник в няколко комисии към НС на АИКБ съм имал възможността да предложа различни идеи и предложения по приеманите документи в държавното управление и за мое удовлетворение някои от тях бяха успешно защитени и включени в съответните документи.

3. На първо място е утвърждаването на АИКБ като най-масовата представителна организация на работодателите. Разбира се, много от предложенията относно защитата на бизнеса, които се прилагат и се отстояват от АИКБ, имат значение за бизнеса в страната.

4. За съжаление, при сегашното управление, в което се игнорират предложенията на работодателските организации и всячески се стреми да не се взимат под внимание истинските предложения за подобряване на бизнес климата, виждам ролята на АИКБ по-настоятелно, с различни форми на въздействие, да защитава развитието на бизнеса.

5. Все така активна и позитивна позиция по защита на бизнеса в България от домогванията на свръхобсебените в своята безпогрешност държавна администрация и от „всеможещия“ корумпиран чиновник.

* * *Daniela-Ankova

„Данс фарма“ ЕООД

Даниела Анкова, управител

2. Повече информация и повече сигурност, че интересите на работодателите ще бъдат защитени.

3. Превърна се във фактор на законодателната дейност и коректив на публичните финанси.

4. Нарастване ролята на коректив в процесите на намаляване сивата икономика.

5. Да дерзае!

logo_dans

* * *

Национално сдружение на малкия и среден бизнес

Елеонора Негулова, председател на УС

Negulova1. С цел обединяване на ресурсите и представителството на МСП.

2. Все още не знаем. Нов член сме, но очакваме да бъдем полезни като колективен член. Следовaтелно имаме готовност за интервю.NSMSB-logo

3. Завоюван авторитет като работодателска организация.

4. Като организация на бизнеса, която има визия за бъдещето на България.

5. Високи цели. Ентусиазъм и енергия да ги постигне!

* * *

AsocBGpepper-logo

Асоциация „Български пипер“

Георги Василев, организационен секретар Georgi Vasilev

1. За по-добра защита на интересите на членовете на Асоциацията.

2. Повече информация по всички направления на бизнеса, помощ в разработване и реализация на европейските програми, реална защита на интересите на Асоциацията.

3. Нови членове сме и нямаме информация.

4. Като утвърждаването й в най-голямата и дееспособна работодателска организация в България.

5. Да си остане работодателска организация, а не синдикална или партийна.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 14.06.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top