Национален конкурс за наградите „Икономика на светло“ за 2015 г.

16 юни 2016 г.

Известни са номинираните за наградите „Икономика на светло“ за 2015 г. 

Започна процедурата по гласуване, чрез която ще бъдат определени победителите в конкурса за Награди „Икономика на светло“ за 2015 г. Призьорите в категориите ще бъдат избрани от експертно жури, в което участват над 100 изявени личности от областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите.

Конкурсът откроява стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и награждава водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сиви практики. По този начин АИКБ цели да повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни действия в тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.

Всички номинирани за 2015 г. в трите категории са оповестени в разпространено сред широката общественост и медиите ПРЕССЪОБЩЕНИЕ. Повече информация за участниците в конкурса и мотивите за техните номинации може да видите ТУК.

Съгласно Регламента на наградите, номинациите бяха направени чрез широко обществено допитване сред членовете на Асоциацията на индустриалния капитал в България, всички социални партньори, членовете на Обществения съвет „Икономика на светло“, в чийто състав влизат представители на редица държавни институции, и медиите. Резултатите ще бъдат оповестени на специална церемония, която ще се проведе на 30 юни 2016 г. Номинираните в категориите ще получат грамота, а победителите – специалната статуетка на конкурса „Икономика на светло“.

Наградите „Икономика на светло“ са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната икономика в България. Събитието популяризира сред обществото както приноса на българските предприемачи, бизнесмени и политици за подобряването и развитието на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и превенция на неформалната икономика в страната.

*****

На 30 юни 2016 г. на специална церемония Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) ще връчи годишните награди „Икономика на светло“ за 2015 г.

Целта на ежегодния и добил вече популярност и признание конкурс е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. Наградите са част от цялостната дейност на АИКБ за повишаване обществената нетърпимост към неформалната икономика, поощряване предприемането на активни действия в тази посока и популяризиране градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.

Banner 2016

Призът „Икономика на светло“ за 2015 г. ще се присъди в три категории: 

За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата.
Присъжда се на държавна/общинска администрация или на нейни представители за предлагането/въвеждането на нормативен акт или административна практика, които водят до ефективно ограничаване на сивия сектор и подобряване на бизнес средата.

За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция.
Присъжда се на личност, НПО, научна организация, компания, която има задълбочени изследвания по темата, постоянни и активни медийни изяви, или е генерирала предложения за промени в законови актове и/или административни практики и т.н.

За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост спрямо неформалната икономика.
Присъжда се на журналист или медия за принос в актуалното и многостранно отразяване на проблемите и постиженията, свързани с дейностите по ограничаване и превенция на неформалната икономика, в насърчаване и промотиране на светлия бизнес и формиране на обществена нетърпимост към сивия сектор.

Тазгодишното издание на Националния конкурс за наградите „Икономика на светло“ за 2015 г. се осъществява със специалната финансова подкрепа на:

Gen-Sponsor

Logo-Visa-200

Медийни партньори на събитието са:

Bloomberg TV BG   BNR   Manager Mag    Sega

*****

ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА ЗА НАГРАДИТЕ „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО“

Резултатите от националния конкурс за награди „Икономика на светло“ за 2015 г. бяха оповестени на специална тържествена церемония, официално открита от министъра на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова.

В категорията за „Личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция” наградата бе присъдена на Мартин Димитров, Делян Добрев и Петър Кънев – народни представители в 43-то Народно събрание на Република България – за нормотворческите им инициативи през 2015 г. за приемане на законодателство в посока на ограничаване на неформалната икономика. Наградата връчи министърът на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова.

Призът за журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост спрямо неформалната икономика отиде при Канна Рачева – журналист в телевизия БТВ – за разследваща журналистика и принос при разкриване на корупционни практики – за журналистическо разследване за незаконната сеч „Гор(с)ка реалност“ и за резултатите от 12-годишен авторски журналистически интерес, насочен към разкриване на сивите практики в дърводобива. Наградата връчи президентът на КТ „Подкрепа“ г-н Димитър Манолов.

В категорията „Нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата” първото място спечели Агенция „Митници“ – за отчетени рекордно високи нива на събираемост през 2015 г. и постигнати успехи в борбата с митническите и данъчните измами и контрабандата. Наградата връчи председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България г-н Васил Велев.

Победителите в трите категории бяха излъчени чрез тайно гласуване на 100 членно експертно жури. Конкурсът се провежда за трета поредна година. Негови организатори са Асоциацията на индустриалния капитал в България и Национален център „Икономика на светло”. Целта му е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. По този начин АИКБ се стреми да повиши обществената нетърпимост към сивите практики, да поощри предприемането на активни действия в тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.

Номинациите за конкурса бяха определени чрез отворена обществена анкета през месеците април и май. Наградите „Икономика на светло“ са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната икономика в България.

Повече информация за конкурса и номинираните вижте ТУК.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 14.06.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top