Автотранспортният сектор протестира срещу Проектозакона за Българска автомобилна камара

Предупредителни протестни действия в цялата страна срещу Проектозакона за Българска автомобилна камара (БАК) организират на 14 юни 2018 г., от 14.00 до 15.30 часа, браншовите организации в сектора. Очаква се над 2000 автобуса за вътрешноградски, междуселищни и републикански пътнически превози да преустановят работа за час и половина. Ако Проектозаконът за БАК не бъде оттеглен от вносителите, на 25 юни т.г. ще стартират безсрочни протестни действия на превозвачите.

Това съобщиха на пресконференция на 12 юни 2018 г. ръководителите на Националното сдружение на автобусните превозвачи в България (НСАПБ), Браншовия съюз за стопанска инициатива в транспорта (БССИТ), Националния съюз на превозвачите (НСП) и Корпорацията на автомобилните превозвачи в България (КАПБ), които покриват почти 100% от пътническите превози в страната. Подкрепа за действията на браншовите организации заявиха и трите национално представителни организации на работодателите – Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК) и Българска търговско-промишлена палата (БТПП).

Незаконосъобразно е функции и дейности на ИА „Автомобилна администрация“ да бъдат изземвани и поверявани на Българска автомобилна камара, състояща се от преки конкуренти в сектора на обществен превоз на пътници. Още повече, че по смисъла на чл.10 от Регламент /ЕО/ 1071/2009, функциите на компетентен орган се осъществяват от държавни органи. Такава е и практиката в държавите – членки на ЕС.

Проблемите, които тресат автобусния бранш, са дългогодишни и до този момент няма предложения за ефективни решения. С настоящия законопроект проблемите не само че не се решават, но и се задълбочават“, каза Петър Захариев (БССИТ). Той посочи три основни групи проблеми, които чрез законопроекта не получават решение: сивата икономика, корупцията и оперативната работа на превозвачите, вкл. транспортните схеми. В допълнение, законопроектът генерира нови проблеми, които досега не са съществували. Например, създава се една огромна и неефективна структура, която ще постави целия бранш в зависимост от отделни хора, ще създаде нови финансови тежести за бизнеса и ще оскъпи транспортните услуги.

Законопроектът е с измислени мотиви. Нарушено е основното законодателство на страната. Предвиденото задължително членство в БАК ще наруши конкуренцията в сектора. Няма да отстъпим и ще протестираме, докато законопроектът не бъде оттеглен“, категоричен бе и председателят на КАПБ Кузман Вълев.

Галя Топалова (НСАПБ) съобщи, че на 17 февруари 2018 г. Миролюб Столарски е запазил в Търговския регистър името „Българска автомобилна камара“ и е вписал себе си като представляващ организацията. За това скандално обстоятелство ще бъдат сезирани министър-председателят, председателят на Народното събрание и Министърът на транспорта.

Според Магдалена Милтенова (БССИТ), законопроектът е скандален, порочен, лобистки и не отговаря на нуждите на бранша. „Подготвен е от хора, които нямат компетенции в пътническите превози. Това е закон, чрез който всъщност ще се приватизира държавната корупция“, допълни Милтенова. Тя благодари на вносителя Станислав Иванов, че е успял да обедини бранша срещу този законопроект, и настоя за неговата оставка. „Станислав Иванов трябва да даде обяснение защо внася законопроект за една частна структура, чието име е запазено няколко месеца преди внасянето на законопроекта. Това е скандално! Иванов трябва да подаде оставка, защото е видно, че говорим за лобизъм и съмнителни практики. Ако министър Московски подкрепя този законопроект и, на фона на твърденията за неработеща автомобилна администрация, значи неговото място не е в министерството“, каза М. Милтенова и допълни: „Мотивите на вносителите са изключително неверни, защото там се твърди, че няма компетентен орган, който да издава лицензите и да извършва контрол. Твърди се, също, че няма регистър, заради което България би търпяла санкции от ЕС. Имаме отговор от министър Московски на парламентарно питане, на което той отговаря, че ИА „Автомобилна администрация“, като компетентен орган, стриктно следи за спазването на правилата. „Автомобилна администрация“ води регистър. Националното ни законодателство е изцяло хармонизирано с европейския регламент. Питаме къде е истината – има ли регистър, или няма? Приемаме за истина твърдението на министър Московски“.

Категорична е позицията на участниците в пресконференцията и срещу създаването на една Автомобилна камара, в която да членуват превозвачите, извършващи обществен превоз на пътници и на товари. Необходими са самостоятелни структури, каквито насоки дава и европейското законодателство, отразени в Регламент /ЕО/ № 1071/2009, Регламент /ЕО/ № 1072/2009 и Регламент /ЕО/ 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози. Проблемите на бранша на автобусните превозвачи са коренно различни от тези на товарните превози. Необходимостта от законодателни промени е различна за всеки един от браншовете.

В последните 8 години липсата на адекватни законодателни промени доведе до фалита на 2/3 от пътническите транспортни фирми и остави повече от 60 български общини без транспорт.

Според Васил Велев (АИКБ),това е фундаментално сбъркан законопроект. Той е обвит с една фалшива обвивка и едни мотиви, които не отговарят на истинските цели и на съдържанието на законопроекта. Той не може да се поправи, а трябва да бъде оттеглен. Той не е ненужен, той е вреден. Става дума за поръчково законодателство. Това е закон за приватизация на корупцията в автотранспорта, закон за убийство на конкуренцията. С него се реализира формулата „една държава – една организация – един фюрер“. Законът очевидно води до резултати като разрушаване на конкуренцията, влошаване на качеството на услугата, повишаване на цените, увеличаване на корупцията.“

От своя страна, Димитър Бранков (БСК) подчерта, че това не е първият подобен случай и че опити за такова грубо нарушение на принципите на доброволност на сдружаването е налице и в други икономически сектори (строителство, селско стопанство горска промишленост, туризъм и др.). Бранков отбеляза, че има достатъчно лостове за въздействие в посока оттегляне на законопроекта, вкл. по линия на европейските и международни организации и институции.

_________

Исканията и аргументите срещу законопроекта на 10 браншови организации, подкрепени от национално представителните организации на работодателите АИКБ, БСК и БТПП, са изпратени на министър-председателя Бойко Борисов, председателя на НС Цвета Караянчева, председателя на Комисията по транспорт към НС Халил Летифов, председателите на парламентарни групи в НС и министъра на транспорта Ивайло Московски.

Вижте пълен видеозапис на пресконференцията ТУК

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top