Икономическите отношение между България и Япония имат голям потенциал за развитие

Икономическите отношения между България и Япония имат голям потенциал за развитие. Около това се обединиха председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев и Н.Пр. Масано Ватанабе, посланик на Япония по време на работна среща. Двамата заявиха готовност за организиране на допълнителни срещи, на които да обсъдят японския опит и взаимодействието между бизнеса и висшето образование, както и насърчававането на икономическите взаимоотношение между двете страни.

Photo1

„Търговията между двете страни се увеличава, но все още не е достигнала и половината от възможностите. Българският износ за Япония е нараснал с 13%, но стойността му е едва 23 млн. лв. Подобен  е ръстът, който отбелязваме и при вноса, чиято стойност е 80 млн. лв. Считам, че можем да работим за повишаване на стокообмена, като огромен потенциал виждаме в сферата на туризма, ИТ сектора и машиностроенето“, заяви Васил Велев.

По време на срещата японският посланик отправи покана към членовете на АИКБ за участие в бизнес форум, организиран от японската външнотърговска организация JETRO. Той ще се проведе в периода 25-27 юни в София, а своеобразен домакин ще бъде заместник министър-председателят на България Томислав Дончев. Очаква се участие във форума да вземат над 40 компании от Япония, които оперират в ИТ сектора, промишлеността, машиностроенето и др.

Председателят на АИКБ представи дейността на най-представителната работодателска организация у нас, както и основните цели и приоритети за 2018 г. Сред тях са осигуряване на човешки ресурси за българската икономика, намаляване на административните тежести за предприятията и извършване на реформи в енергетиката.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top