Покана за официално представяне на Института за устойчиво икономическо развитие (ИнУИР)

Институтът за устойчиво икономическо развитие (ИнУИР) има удоволствието да Ви покани на официалното си представяне. Събитието ще се състои на 3 декември (понеделник) от 16:00 часа в заседателната зала на АИКБ на адрес: 1527 София, ул. „Тракия“ №15.

Участие в срещата ще вземат проф. Стефан Петранов, председател на УС на ИнУИР, доц. Теодор Дечев, изпълнителен директор на ИнУИР и г-н Васил Велев, председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България.

По време на срещата ще се направи презентация, на която ще се разгледа „наследството” на бипартитния социален диалог и колективното договаряне в България, както и перспективите пред него и потенциалният му принос за постигане на икономически растеж.

Институтът за устойчиво икономическо развитие е създаден в началото на 2018 г. Основната му цел е чрез изследвания и специализирани програми да работи за устойчиво икономическо развитие, подобряване на бизнес средата и инвестиционния климат в България, както и за развитието на индустриалните отношения и за укрепването на социалния диалог. ИнУИР ще работи и за укрепване на партньорството между бизнеса, държавата, социалните партньори, общините и организациите на гражданското общество.

Предварително Ви благодарим и Ви очакваме. Вашето присъствие е важно за нас!

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top