АИКБ посрещна над 400 гости за 22-рия си рожден ден

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) посрещна над 400 гости на официалното честване на 22-рия си рожден ден. Сред тях бяха представители на изпълнителната и законодателната власт, председатели на бизнес, браншови, синдикални и неправителствени организации, дипломати и др.

„През тези малко повече от две десетилетия Асоциация на индустриалния капитал в България не просто стана говорител на българския бизнес, а се превърна в реален защитник на интересите на малки и големи предприятия, публични дружества и компании, оказващи услуги от общ интерес. Мога смело да заявя, че и занапред ще продължаваме да участваме активно в процеса по създаване и актуализиране на нормативната уредба в страната и добрите административни практики”, заяви председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев.

През 2019 г. за свои приоритети АИКБ отново посочи справянето с един от основните проблеми, пред които е изправена българската икономика – липсата на квалифицирана работна ръка за ключови сектори, реализирането на реформа във финансирането на висшето образование и включване на повече представители на бизнеса в определянето на план-приема за средното образование. Борбата със сивата икономика, която се превърна в запазена марка на АИКБ, също ще е сред приоритети на най-представителната работодателска организация у нас.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 03.10.2023 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top