Министърът на образованието и науката обсъди реформата в образованието с представители на АИКБ във Велико Търново

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев обсъди реформата в професионалното и висше образование с над 30 от координаторите за Северна България на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). Дискусията беше част от поредицата срещи, които Асоциацията организира, за да представи приоритетите си за 2019 г. Освен реформата в образованието сред тях са още подобряване на бизнес климата, ускорено решаване на проблема с недостига на човешките ресурси, възможностите за подкрепа на Регионалните иновационни центрове, цялостна реформа в енергетиката. Сред гостите на събитието, с които регионалните координатори обсъдиха възможностите за взаимодействие, бяха кметът на Велико Търново Даниел Панов, главни и държавни експерти от Министерство на образованието и науката, Министерство на икономиката, Министерство на труда и социалната политика и Агенция по заетостта.

Акцент при обсъждането на реформата в образованието беше поставен върху механизма за план-прием в професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка, както и на предложенията за промени в Закона за висшето образование. Според Асоциацията са необходими съвместни действия между всички заинтересовани страни за повишаване на привлекателността на ключови за икономиката специалности, по които се очаква сериозен недостиг на квалифицирани кадри в следващите години. Сред предложенията са увеличаване на ролята на бизнеса при определяне на част от изучаваното съдържание, възможностите за дуално обучение и отпускането на стипендии на учениците от съответните специалности. На студентите от тези ключови специалности, които учат „държавна поръчка“, да бъдат отпускани стипендии за финансиране на образованието им и за месечна издръжка, но при условия, че за определен период от време работят в България или за българска компания.

Председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев заяви готовността на работодателската организация да продължава да бъде основен двигател и да работи за преодоляването на недостига на човешки ресурси. Сред другите мерки за справяне с един от най-наболелите от икономическа и социална гледна точка проблеми у нас ще са ускоряването на реформите в здравеопазването и интегрирането на пазара на труда на обезкуражени, хора с увреждания и временно лишени от свобода.

По време на срещата бяха представени възможностите за подкрепа на Регионални иновационни центрове. Чрез възможностите за изграждане и развитие на съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура ще се способства ускорено икономическо и социално развитие на българските региони. Целта е да бъдат създадени сдружения от минимум три предприятия и поне една научна организация, като по този начин да се създаде нужната синергия между бизнеса и науката.

Като един от най-значимите си приоритети АИКБ посочи реформата в енергетиката. Асоциацията заяви готовност да окаже пълна подкрепа с експерти при създаването на нов закон за енергетиката, въвеждащ пълна либерализация на пазара, както и приемане на балансирана национална енергийна стратегия до 2030 г. Освен това АИКБ ще настоява за прекратяване на държавната помощ за „американските централи“, отговорно пазарно поведение на компаниите от Българския енергиен холдинг и засилване на контрола от КЕВР срещу пазарните злоупотреби на Българска независима енергийна борса.

За повече информация, вижте пълните текстове на: 

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 17.04.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top