Д-р Милена Ангелова представи АИКБ на Конференцията на почетните консули на Република България

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) е сред основните двигатели на редица мерки, които целят да подобрят икономическата среда в България, да насърчат конкурентоспособността и икономическия растеж и да гарантират финансовата стабилност. Един от най-сериозните проблеми е недостигът на персонал – и в количествен, и в качествен аспект. АИКБ е предложила редица реформи в професионалното и висше образование, в насърчаване на по-гъвкавия и улеснен достъп за чужди граждани до българския пазар на труда за преодоляване на недостига на човешки ресурси, за създаването на модерно и гъвкаво трудово законодателство, приспособено към цифровизирания свят.

Това заяви главният секретар на най-представителната работодателска организация у нас д-р Милена Ангелова по време на Конференцията на почетните консули на Република България.

След това засегна и приоритетите на АИКБ по отношение на продължаване на съвместната работа с държавните институции и парламента за ускорено изграждане на електронно управление, подобряване на работа на регулаторите и намаляване на административната тежест за бизнеса, както и пълна подкрепа на правителството за присъединяване на България към ERMII, Шенген и ОИСР.

Освен членствата си в МКСОР, СЕЕР и СМЕ Юнайтид, в международен план АИКБ успешно си сътрудничи с редица индустриални, търговски и работодателски организации. Сред тях са Индустриалната камара на Гватемала, Републикански съюз на работодателите на Армения, Конфедерация на работодателите в Полша, Испано-българска търговска камара, Канадско – български бизнес съвет,  Северноамериканско-българската търговска камара, Националната икономическа камара на Казахстан „Atameken“ и др.

Конференцията на почетните консули на Република България се организира от Министерство на външните работи. Участие в двудневния форум ще вземат 71 от общо 75 почетни консули, представляващи страната ни в 45 държави, както и представители на национално представителните работодателски организации.

Целта на конференцията е да бъде направен преглед на дейността на българските почетни консули зад граница, да бъдат обменени полезен опит и практики, както и да бъдат представени актуалните тенденции във външната политика, икономиката, търговията, туризма и инвестиционните възможности на България.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 12.04.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top