Лошото управление на енергетиката и недостигът на човешки ресурси са двата основни проблема на българския бизнес

Коефициентът на редукция на първата пенсия е несправедлив, ощетява хората, трябва да бъде намален три пъти

„Енергетиката е един от двата сериозни проблема за българската индустрия и българския бизнес. Ние плащаме най-скъпата цена за електроенергия в ЕС, при това даже и без да включваме добавката „Задължение към обществото“, която в голямата си част е добавка „Задължение към т.нар. американски централи“. И това при положение, че имаме огромни престояващи мощности, които биха могли да работят и да продават на борсата електроенергия на цена от 100 лв. за мегават час, както и да изнасят такава. Вместо това мощности престояват, трупат загуба, а ние внасяме електроенергия на 110 лева. Едно неумело управление на тесния ни пазар води до една абсолютно ненормална ситуация, пред която е изправена българската индустрия. Това се предава веднага на конкурентоспособността и възможността да се увеличават възнагражденията на хората. Вторият проблем е свързан с недостига на човешки ресурси. В следващите 20 години България ще губи от пазара на труда по близо 50 000 души годишно. Страната ни трябва да започне много бързо да взима адекватни мерки. За нас основен приоритет за набиране на човешки ресурс са българските диаспори в чужбина, но само те няма да са достатъчни. Трябва да започнем да използваме добрите европейски модели като на Германия, Полша и Чехия. Агенция по заетостта не трябва вече да е агенция, която изнася български работници в чужбина, а агенция, която внася чужденци в България по заявки на българските предприятия“.

Това обяви председателят на АИКБ Васил Велев по време на официалното представяне на приоритетите на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за 2020 г. АОБР ще работи по 31 мерки в три основни направления: подобряване на бизнес климата, ускорено решение на проблемите с човешките ресурси и цялостна реформа в енергетиката. Сред тях са ускорено изграждане на електронно управление, борба със сивата икономика, присъединяване на България към ERM II, Шенген и ОИСР, отмяна на временната мярка работодателите да плащат първите три дни болнични, промени в трудовото и осигурителното законодателство, облекчаване вноса на чуждестранни работници, преговори за уреждане на отношенията с т.нар. американски централи и др.

По думите на Васил Велев, няколко действия трябва да се извършват синхронизирано в енергетиката през първото полугодие. Това са защита в Брюксел на механизъм за капацитети на база на анализ на съществуващата ситуация в страната и региона, прекратяване на договорите с т.нар. американски централи, провеждане на търгове за капацитети, поетапно либерализиране на пазара за бита и защита на уязвимите потребители. Трябва още да се повиши капацитета и ефективността на държавните и регулаторни органи, както и бъдещото изграждане на нови мощности да става само на пазарен принцип. Да се повиши енергийната свързаност на България, за да се ползват предимствата на големия европейски пазар, където цените на енергийните ресурси са значително по-ниски.

Сред другите изключително важни теми бе и искането за промяна на изчислението на Коефициента за редукция на първите пенсии. По думите на председателя на АИКБ, заради законодателството ни в момента, на родените след 1959 г. несправедливо ще им бъдат намалени пенсиите от първия стълб – от НОИ. Това се случва, защото сега коефициентът редуцира първата пенсия за целия период от 40 г. стаж, въпреки, че през първите 20 г. у нас не са съществували допълнителни пенсионни фондове и всички осигуровки са били внасяни в НОИ. Освен това, през всичките тези години дефицитът на НОИ се финансира и чрез данъците на същите тези хора, което коефициентът на редукция не отчита.

Предложението на работодателските организации е коефициентът за редукция да бъде намален три пъти. Така ще се постигне справедливост и ще се укрепи и развие втория стълб, което е от изключително значение, предвид застаряващото население на България и тенденцията, че все по-малко работещи хора ще трябва да изплащат чрез НОИ пенсиите на все повече пенсионери.

Васил Велев заяви също, че България трябва да се рекламира с продуктите си и с успеха на компаниите си както в чужбина, така и у нас. Да извади успеха от анонимност. Да покаже вдъхновяващите примери за успех. „Това е много важно както за инвеститорите, така и за привличането и връщането на българи обратно в страната“, завърши той.

Пълният текст на всички приоритети на АОБР за 2020 г. може да видите ТУК.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top