Ограничаване на достъпа до работните помещения на Асоциация на индустриалния капитал в България

Уважаеми госпожи и господа,

Информираме Ви, че от 16 до 30 март 2020 г. достъпът до работните помещения в Асоциация на индустриалния капитал в България ще бъде ограничен за посетители, в т.ч. се отменят всички събития и срещи.

Целта е превенция срещу коронавируса COVID-19 и гарантиране здравето на служителите и гостите на АИКБ.

Служебна поща ще бъде приемана от охраната на сградата.

При необходимост от контакт, пишете ни на адрес office@bica-bg.org или на персоналните електронни пощи на служителите. Може също така да се свържете с нас и на телефон 02/963 37 52.

Предварително Ви благодарим за разбирането!

Бъдете здрави!

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 28.11.2023 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top