Анализ на изпълнението на ПМС 55, хронология и мащаб на компенсациите по мярката в подкрепа на заетостта и доходите на работещите

От 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г. мярката за подкрепа на заетостта и доходите на работещите вече е с нов по-добър дизайн (в резултат и на усилията на АИКБ). Публикуваме анализ на резултатите от стария дизайн. В анализа няма да видите негативните сравнения с ЕС, които АИКБ предвиди и за които своевременно предупреди. Самият нов дизайн косвено също потвърждава грешката. За месец април в България безработицата нарасна 8 (осем) пъти повече от средния ръст в ЕС според Евростат. В резултат на сбъркан дизайн на мярката по 55 ПМС за подкрепа на заетостта (наричана 60/40) в България имаме сега около 100 хиляди безработни в повече и близо 200 хиляди заети по-малко. Това нямаше да се случи, ако ни бяха послушали навреме.

Анализът на изпълнението на ПМС 55 може да видите тук.

Макар и с по-добър за компаниите дизайн, действащата през трето тримесечие мярка за подкрепа на заетостта също има дефект, който би довел до стагнация на продажбите, ако се прилага дълго. Затова АИКБ настоява от сега да се уреди в закон такава мярка в съответствие с добрите европейски практики. Мярка, която да е в сила от 1-ви октомври и да действа винаги, когато има нужда.

Припомняме, че АИКБ осъществяваше редовна статистика на хронологията и мащаба на компенсациите по мярката в подкрепа на заетостта и доходите на работещите.

В таблицата по-долу може да видите данните и ефекта, които има мярката от стартирането си до 12.08.2020 г.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 14.06.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top