АИКБ и Фондът на фондовете обсъдиха възможностите да финансиране на бизнеса чрез дялови инвестиции

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Фондът на фондовете обсъдиха възможностите за финансиране на бизнеса чрез инструменти за дялово инвестиране. На срещата между двете организации присъстваха председателят на УС на АИКБ Васил Велев, главният секретар на асоциацията д-р Милена Ангелова и изпълнителният директор Добрин Иванов, от една страна, и изпълнителният директор на Фонда на фондовете Владимир Данаилов.

Фондът вече има активни четири инструмента за дялови инвестиции. Финансовите посредници „Витоша венчър партнърс“, „Иновейшън кепитъл“ и „Ню вижън 3“ инвестират в компании в ранен етап на развитие, а  „Морнингсайд хил“ –  в бизнес проекти с рисков профил. Общият публичен ресурс, с който те разполагат, е  104,2 млн. евро, като към него фондовете посредници добавят и частни средства.

„Сигурен съм, че заедно с една от най-големите работодателски организации можем да работим за популяризиране на дяловите инвестиции, за да знае българският бизнес, че възможности за финансиране на добри и устойчиви идеи има“, заяви изпълнителният директор на Фонда Владимир Данаилов.

Двете организации си обещаха заедно да работят за популяризиране на възможностите, които Фонд на фондовете предлага, като съвместно разработят и специален наръчник за бизнеса, чрез който компаниите да получат основни насоки и консултация за избор на посредник, начини на кандидатстване и необходими документи. Очаква се още в началото на 2021 г. АИКБ и Фонд на фондовете да стартират първите срещи с представители на бизнеса за представяне на възможностите за финансиране.

По думите на председателя на УС на АИКБ Васил Велев в страната ни има нужда от подобряване на корпоративната култура на бизнеса и отношението към предприемачеството. „Наша  цел е да подобряваме бизнес климата и да развиваме предприемачеството. И мисля, че в това начинание можем да бъдем добри съюзници. Трябва да показваме добрите примери и да извадим успеха от анонимност. Само така ще стимулираме младите хора да стартират собствени бизнеси“, допълни Васил Велев.

Фонд на фондовете управлява 1,2 млрд. лв. публичен ресурс, като с него може да мобилизира още над 2 млрд. лв. частни средства. Фондът предоставя два типа финансови инструменти – дългови инструменти и дялови инвестиции.

Повече информация ще намерите в презентацията.

 

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top