АИКБ настоява за предвидима и съобразена със световните тенденции среда за електронна търговия

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) иска предвидима и съобразена със световните тенденции среда за електронна търговия. Единствено така българските компании ще бъдат конкурентни. Това стана ясно по време на проведената от НАП кръгла маса на тема „Електронната търговия в България – перспективи и възможности. Фискални и потребителски аспекти“.

„За нас е важно да се даде възможност за онлайн, софтуерна фискализация чрез директно обръщение на търговския софтуер към сървъри на НАП или на доверени независими посредници. Тази алтернативна форма на фискализация трябва да се дефинира така, че да е достъпна за всички фирми, извършващи електронна търговия, включително и тези, които извършват и производствена дейност или физическа търговия“, заяви Паско Пасков, експерт в АИКБ, член на работната група по софтуерна фискализация към НАП и управител на „Степ-Софт Алианс“ ЕООД. “Електронната търговия става основен търговски канал за все по-голяма част от фирмите, и всякакви регулации за нея трябва да поставят българския бизнес в конкурентно предимство, а не в неизгодна позиция.”

Software Fiscalization

Според АИКБ все по-голям дял от търговския оборот на бизнеса преминава през електронна търговия и е необходимо НАП да работи за подобряване на средата, като даде възможност на българския бизнес да бъде конкурентен. Решението е изграждане на предвидима и съобразена с последните тенденции в търговията среда, която дава възможност да използване на електронни пари, криптовалути и други платежни средства, които постепенно изместват парите в брой.

По думите на Паско Пасков всичко това трябва да се случи в режим на прозрачност и диалог, за да се избегнат лошите практики и изгубено време в последните две години, които се случиха с промените в Наредба Н-18. Ако страната ни не успее да създаде добра среда от АИКБ очакват част от търговския оборот на фирмите да премине към ползване на чуждестранни платформи като Amazon и Alibaba. Това от своя страна  ще доведе до изключително големи трудности при проследяване на оборотите и съответно много ниски нива на данъчна събираемост.

По време на кръглата маса НАП взе решение за продължаване на работата на работната група за софтуерна фискализация. Изпълнителният директор на приходната агенция даде мандат за съставяне на групата и стартиране на работа по дефиниране на режим за фискализация за онлайн търговията. Групата трябва да даде предложение до края на януари 2021 г. за насоки за промените, така че да се облекчи работата на онлайн търговците, без да се увеличава риска за фиска.

Софтуерната фискализация представлява обмен на електронни фискални документи по сигурен канал към Националната агенция по приходите (вж. диаграма) и гарантира, че клиентът ще получи разписка по имейл (2) за своята покупка, едва след като НАП са получили и удостоверили нейната фискализация (1).

Сред темите, които бяха обсъдени на проведеното онлайн събитие, бяха още тенденциите и проблемите, които НАП срещат при събираемостта в търговията по електронен път.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 12.04.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top