АИКБ и Прокуратурата на Република България подписаха меморандум за сътрудничество

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Прокуратурата на Република България сключиха меморандум за сътрудничество. Документът беше официално подписан днес от председателя на УС на АИКБ Васил Велев и главния прокурор Иван Гешев. Целта на споразумението е двете организации да си партнират при разработването и изпълнението на комплексни мерки за предотвратяване, установяване и санкциониране на нарушенията на нормативните правила във всички области на стопанството.

За АИКБ е изключително важно не просто да бъдат констатирани наличието на сиви практики и да бъдат идентифицирани противозаконните действия в областта на енергетиката, строителството, транспорта, лицензионните и другите регулаторни режими, но и нарушителите да бъдат наказвани с оглед възпиращо действие и превенция. Сивата икономика, корупционните практики и липсата на сигурност за инвестициите са сред основните фактори за задържане на ръста на българската икономика. АИКБ може и има готовност да окаже съдействие на Прокуратурата с обективен и компетентен анализ на дейности в различни сектори на икономическия живот в страната.

АИКБ ще сигнализира Прокуратурата при констатирани нередности, пораждащи съмнение за извършването на противозаконна дейност като корупция, безстопанственост в публични предприятия, които са държавна или общинска собственост, пазарни манипулации при търговията с електроенергия, кражби на предприятия, източване на обществените фондове чрез злоупотреби с инвалидни пенсии, получаване на наследващи се обезщетения за безработица и болнични, издаване на решения на органите на медицинската експертиза при установяване на работоспособността, вида и степента на увреждане на лица в нарушение на нормативната уредба и др.

В меморандума е записано още, че ще се проучват и прилагат добри европейски и световни практики в противодействието на корупцията, изпирането на пари и данъчните престъпления. А страните ежегодно ще извършват преглед на изпълнението на този меморандум.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 28.11.2023 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top