Рамково споразумение между АИКБ и платформата „Bulgaria Wants You“

Наскоро беше сключено рамково споразумение между Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и „Ди Ей Ей Медиа“ АД,  инициатор и собственик на иновативната платформа „Bulgaria Wants You“, създадена с цел да привлича и подпомага завръщането на български граждани от чужбина и да задържа живеещите в страната на местния трудов пазар. Рамковото споразумение е сключено за срок от три години.

По този начин, Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) става официален основен партньор на платформата в нейните дейности и в различните й комуникационни канали – социални мрежи, аутдор реклама, присъствие в телевизионния и радио ефир. В сайта на инициативата ще бъде създадена подстраница на АИКБ с представяне на дейността на Асоциацията.

Платформата „Bulgaria Wants You“ ще информира обществеността за провежданите от компании – членки на АИКБ стажове и за обявени от тях свободни работни позиции.

АИКБ и платформата „Bulgaria Wants You“ ще популяризират взаимно дейността си чрез общи дейности в областта на връзките с обществеността.

Във връзка с постигнатите договорености, компаниите – членове на АИКБ, които биха пожелали участие в платформата, могат да се възползват от специална отстъпка в размер на 5% от цената за избран годишен пакет. Конкретните параметри на сътрудничеството между страните ще се уговарят писмено между тях за всеки отделен случай.

Координатор на взаимодействието на АИКБ с платформата е заместник изпълнителният директор на АИКБ – г-жа Валентина Радева, към която можете да се обръщате по възникнали специфични въпроси на следните координати – тел. 0884 251 809, електронна поща: v.radeva@bica-bg.org

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top