Конкурс за редизайн и/или ново лого на АИКБ

На 5 декември 2021 г. се навършват 25 години от учредяването на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), най-представителната организация на работодателите на национално равнище, обединяваща 3/4 от икономическите дейности и над 10 000 компании в страната. Това е радостен и вдъхновяващ повод за АИКБ да осмисли досегашния си път, да оцени съвременната си идентичност и да се подготви за бъдещи успехи и предизвикателства.

Като част от този процес, Асоциацията би искала да потърси нова, още по-изразителна визия на използваното си досега (и вече добре познато сред широката общественост) лого, което да съответства на нейната развиваща се природа, същност и мисия.

АИКБ обявява конкурс за редизайн на сегашното си лого, или създаване на напълно ново.

ТЕМА: Редизайн на логото на АИКБ.

ВИЗИЯ: Очаква се проектите да кореспондират възможно най-адекватно със същността и мисията на АИКБ, както и съдържанието им да бъде изразено в съвременни, точни, четливи и естетически издържани форми.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЗАДАНИЕТО:

  • Предпочитани цветове: черно, бяло, синьо, сиво, жълто;
  • Предложенията трябва да бъдат представени в PDF формат;
  • Изпратените проекти да се представят в една черно-бяла и в една цветна версия;
  • Да са разработени във варианти на български (кирилица) и английски (латиница) език.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

  • Адекватна художествено-естетическа интерпретация на темата;
  • Оригиналност на идеята и визията;
  • Съобразяване с посочените по-горе технически изисквания;
  • Високо качество в техническото изпълнение.

Специално жури, съставено от експерти по графичен дизайн и членове на Управителния съвет на АИКБ, ще разгледа и оцени всички постъпили проекти. Така измежду всички проекти ще се излъчи победител, който ще бъде удостоен със следните награди: откупка, грамота и парична премия от 1 500 лв.

Приемат се до 3 варианта (проекта) на лого, придружени с трите имена на автора/авторката и телефон за връзка на адрес: office@bica-bg.org За допълнителни пояснения може да се свържете с нас на този е-мейл или на тел. +359 884 251 809.

Краен срок за изпращане на проектите: 19 ноември 2021 г.

Резултатите от конкурса ще бъдат популяризирани чрез всички комуникационни канали на АИКБ, както и в националните медии.

Предоставените проекти ще бъдат разглеждани и споделяни само и единствено за целите на конкурса. Участниците в организацията му, както и членовете на журито, са запознати с действащия у нас Закон за авторското право и сродните му права, и гарантират неговото стриктно спазване в хода на процедурата.


За възложителя:

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е учредена на 5 декември 1996 г. и е най-динамично развиващата се представителна на национално равнище организация на българския бизнес. В нея членуват над 90 браншови камари, които представляват 3/4 от икономическите дейности в страната, с над 10 000 компании, осигуряващи работа на близо 500 000 души. АИКБ разполага с изградена мрежа от регионални камари, които обхващат 2/3 от общините в страната.

Асоциацията се утвърди като говорител на реалния производствен сектор, защитава интересите на своите членове пред изпълнителната и законодателната власт на национално и европейско равнище, оказва влияние върху разработването на нормативната база и върху политиките в икономическия сектор, работи системно за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия, за създаване на благоприятна бизнес среда и стимулиране на българската икономика като цяло.

Още информация за АИКБ ще намерите ТУК, както и в останалите секции на уебсайта.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top