Анкетно онлайн проучване на Българска банка за развитие (ББР) сред МСП

Българска банка за развитие (ББР) се стреми да отговори по най-добрия начин на търсенето на финансиране от малките и средните предприятия (МСП) в страната. По този повод се провежда проучване сред мениджърите на МСП, чрез което ББР изследва как да отговори на търсенето, като разбере по-добре инвестиционната активност, нуждата от кредит и източниците на финансиране, както и настроенията и подготовката на бизнеса за зелен преход.

Целта на изследването е:
1. Да събере данни за по-добра оценка и разбиране на нуждите, възможностите и ограниченията пред бизнеса за достъпа до финансиране и получаване на достатъчно финансиране за инвестиции, и вземане на решения за привличане на инвестиционно и/ или оборотно финансиране;
2. Да подпомогне Банката за актуализация и дефиниране на нови цели и сектори за финансиране.

Тъй като ББР е в процес на рефокусиране и актуализация на стратегията за дейността си за 2021-2023 г., чрез това онлайн анкетно проучване сред мениджърите на МСП банката търси да посрещне по най-добрия начин нуждата от банкови кредити за МСП в страната.

Вашите отговори ще останат анонимни и представените от Вас данни ще се тълкуват като поверителни. Информацията ще бъде използвана единствено в обобщен вид. Самото попълване на анкетата ще Ви отнеме около 10 минути. Изследването ще приключи на 16.11  с обобщаващ анализ.

Най-учтиво молим да попълните анкетата ТУК и/или да препратите линка към нея на Ваши контакти от сферата на МСП, които биха проявили интерес:
https://www.surveymonkey.com/r/FJZXTYM

Предварително Ви благодарим за съдействието!

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 26.05.2023 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top