Д-р Милена Ангелова: Новото поколение деца изисква нови подходи на преподаване

Новото поколение български деца и млади хора изисква нови подходи на преподаване. Това поставя редица предизвикателства пред българските учители. Все още в голяма част от обучителните програми липсват задачи развиващи творческото мислене, липсват задачи за екипност, критично мислене и решаване на проблеми. За да се промени това, първо трябва да се промени мисленето на преподавателите, чрез което да бъде променено и качеството на учебния процес. Добър пример са редица частни училища, които привличат по-креативни и млади преподаватели и вече използват нови технологии и дидактически подходи за обучение. Това заяви д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) по време на онлайн форума „Творчеството на учителите, като принос към развитието на образованието в България“, организиран от Българска асоциация на частните училища (БАЧУ).

„Години наред образованието не беше сред приоритетните политики на нито едно правителство. Това доведе до едни от най-лошите резултати за България – последно място в ЕС по общи резултати на учениците на международния тест PISA 2018 г. Днешните деца не възприемат информацията по традиционните канали. Те не желаят да учат по традиционния начин, не желаят да стоят часове наред на ученическата скамейка и да наизустяват дати, цифри, факти, те искат да ги преживеят. Затова трябва да преодолеем традиционните дидактически подходи на комуникация и да подкрепим учителите да развият своя потенциал в дигиталната ера“, допълни д-р Ангелова.

Д-р Ангелова беше категорична, че надграждането и повишаването на квалификацията и творческото мислене на учителите е особено важно в период на пандемия и стремглаво навлизане на новите технологии. Според нея българското образование не следва да бъде разделяно на частно и държавно, тъй като всеки учител следва да бъде подкрепен, мотивиран и достатъчно свободен да прилага повече творчество в своята работа.

Тя заяви, че АИКБ ще продължава да подкрепя дейността и целите на БАЧУ за по-голямо признаване на частното образование и приемането му като неотменима и интегрална част от цялата система на образованието. „Считаме, че българските частни училища имат право и трябва да бъдат подкрепени от новите програми на ЕС, както чрез Плана за възстановяване и устойчивост, така и чрез Програма „Образование“ като допустим бенефициент“, каза още тя.

Д-р Милена Ангелова припомни, че още преди 5 години АИКБ е анализирала редица проблеми в образованието и на тази основа организацията е предложила конкретни мерки и политики за цялата образователна система. По думите на д-р Ангелова благодарение на тези мерки към днешна дата има засилен интерес към средното професионално образование – над 50%, като най-голям е интересът към техническите специалности. А с последно приетите промени в Закона за висшето образование са били включени редица предложения на Асоциацията за улесняване на прехода от образование към заетост и подобряване на качеството на висшето образование чрез по-тясна връзка с бизнеса.

Форумът е първото от предстоящата поредица юбилейни събития, посветени на 25 – тата годишнина от създаването на Българска асоциация на частните училища. По време на събитието бяха коментирани възможностите за повишаване на качеството на учебния процес, повишаването на квалификацията и уменията на преподавателите, измерването на постигнатите резултати и други.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 01.03.2024 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top