Определянето на МРЗ трябва да се ръководи от икономическата реалност във всяка страна членка на ЕС

Групата на работодателите в Европейския икономически и социален комитет призовава за балансиран подход по отношение на Директивата за определяне на МРЗ

Определянето на минималната работна заплата трябва да се ръководи от икономическата реалност във всяка страна членка на Европейския съюз, а не тя да бъде определяна от директива – без да бъдат отчетени икономическите фактори, които влияят върху икономиката и предприятията. При формирането на минималните заплати задължително трябва да се отчита и въздействието им върху заетостта, конкурентоспособността, производителността и макроикономическото търсене. Това заяви главният секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България д-р Милена Ангелова от името на работодателите в Европейския икономически и социален комитет по време на дискусията „Адекватни и справедливи минимални заплати – определяне на курса за силна социална Европа“. В събитието, което бе организирано от евродепутата Денис Радтке непосредствено преди гласуването на доклада на Европейския парламент в Комитета по заетост, ключов говорител беше комисарят по заетост Шмид и участваха над 100 представители на ЕК, евродепутати, както и представители на синдикални и бизнес организации на европейско ниво.

„Всяка промяна на нивото на минималната работна заплата, без да са взети предвид националните характеристики и възможностите на икономиката, би могла да окаже отрицателно въздействие върху заетостта, особено на младите хора и нискоквалифицираните работници, както и да доведе до увеличаване на сивия сектор. Вместо да определя изисквания, директивата трябва да предоставя рамка, която да бъде приспособена към националното законодателство на всяка страна“, допълни д-р Ангелова.

Всички бъдещи усилията на ЕК трябва да бъдат насочени към укрепване на колективното трудово договаряне, което би допринесло за по-справедливо заплащане, без да се поставят обвързващи изисквания за това, и като отчитат автономията на националните социални партньори по отношение на процесите на определяне на заплатите на база на релевантни критерии за всяка страна.

По време на дискусията д-р Ангелова заяви, че работодателите не подкрепят поставянето дори на препоръчителни референтни стойности, на основа на които държавите членки да оценяват адекватността на минималната заплата. Работните заплати, дори и минимални, представляват заплащане за изработено време и трябва да бъдат определяни на основа на икономическите показатели в съответната държава, регион или сектор, основани на икономическите фактори и да не утежняват ситуацията за пострадалите вече компании, особено МСП.  По думите ѝ Европейската комисия и другите отговорни институции трябва да преразгледат своите законодателни намерения, като вместо Директива определят рамката посредством препоръка на Съвета, за да предотвратят излагането на държавите членки и бизнеса на несигурност във времена на икономическа криза и да им позволят да се възстановяват, така че увеличението на заплатите да дойде като естествен резултат от икономическото съживяване.

Пълното изказване можете да прочетете ТУК.

Ежедневен медиен мониторинг

АИКБ в медиите
Важни обществено-икономически и политически теми

Теми от медиите 28.11.2023 Архив

Присъединете се към АИКБ

Заявка за членство
Top